Jdi na obsah Jdi na menu

Dubnový film: sestra Faustina a Maxmilián Kolbe

8. 4. 2015

Srdečně zveme na promítání filmu

z produkce Net For God

       

Sestra Faustina a otec Maxmilián Kolbe

 

Setkání se uskuteční u Klimešů, Mnichovice, Pod Mohylou 602

v neděli dne 12. dubna 2015 od 19:00 hod.

 

I když se nám to může zdát ještě vzdálené, během léta 2016 proběhnou v polském Krakově jedenatřicáté Světové dny mládeže, jejichž tématem bude: «Blahoslavení milosrdní, neboť oni  dojdou milosrdenství» (Mt 5,7). Tisíce mladých lidí z celého světa se na ně připravují.

 

 

Setkání bude spojeno s malým občerstvením.

 

Filmy NET FOR GOD vznikají ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické fraternity, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů.

 

 

www.chemin-neuf.cz www.netforgod.tv/VOD/index.html

www.farnost-mnichovice.cz, www.vira.cz

 

Informace:

Komunita Chemin Neuf, Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel: 220 199 441-2 nebo 722 665 350,   Bankovní spojení:  500 220 202 / 2700 (HVB)

Ludvík Klimeš, tel: 732 27 72 28

                                               

Poznámky k setkání NET FOR GOD

Název filmu:

Svědkové milosrdenství

Sestra Faustina a Otec Maxmilián Kolbe

 

Místo, den:

Mnichovice, neděle 12.dubna 2015 v 19.00 hod.

Úvod:

Abychom se na tuto událost připravili i my, zveme vás na třicetiminutovou cestu, z Lodže do Krakova. Pro tento film jsme vybrali dvě postavy polských světců: sestru Faustynu Kowalskou a Otce Maxmiliana Kolbeho. Oba dva ztělesňují cestu důvěry v Boží milosrdenství. Svou odpovědí na Boží volání a darováním svého života tyto dvě osobnosti katolické církve výrazně poznamenaly svou dobu a nabídli svým současníkům novou cestu, kterou můžeme i my přijmout za svou, protože neztratila nic na aktuálnosti ani univerzialitě. Sestra Faustyna je apoštolkou milosrdenství, učí nás, že Boží láska je bezplatná, větší než naše limity i naše slabosti. Maxmilián Kolbe, nadšenec pro Boha, nám ukazuje, jak v dnešní době říci ano a následovat Krista až do konce.

 

Slovo na měsíc:

Slovo na měsíc se nachází v listu Efezským, druhá kapitola, verše 4-5.

«Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy.»

 

Přímluvy na měsíc:

Můžeme se modlit za mladé z celého světa, kteří se zúčastní Světových dnů mládeže, a také za všechny přípravy v lodžské diecézi, která při této příležitosti přijme mnoho mladých lidí.

Ať Duch svatý vane na organizátory a mladé dobrovolníky, aby toto shromáždění bylo pro tisíce mladých příležitostí k objevení Božího milosrdenství.

 

Poznámky

7. SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE 2016 A FESTIVAL WELCOME TO PARADISE 2015:

 

Zde jsou data Světových dnů mládeže 2016 s Komunitou Chemin Neuf:

 

- 19. - 25. července 2016 : Mezinárodní festival v Lodži s deseti tisíci mladých z celého světa

- 25. července – 1. srpna 2016: Světové dny mládeže v Krakově

Zveme vás, abyste rozšířili pozvání na Festival «Welcome to Paradise», který se uskuteční od 2. do 9. srpna 2015 v opatství Hautecombe, kde bude více než 2000 mladých. Bude to důležitá etapa na cestě ke Světovým dnům mládeže ! Povzbuzujeme  vás, abyste pozvali mladé lidi kolem vás: bratrance, přátele, děti nebo vnoučata… Všechny informace jsou na webových stránkách www.welcometoparadise.fr

netforgod.jpg