Jdi na obsah Jdi na menu

Víra v životě

Příspěvky

On je větší než všechno zlo v našem životě

19. 8. 2017

Jedna kananejská žena křičela na Ježíše: "Smiluj se nade mnou, Pane, moje dcera je krutě posedlá." Přistoupila k němu a prosila: "Pane, pomoz mi!" Ježíš jí odpověděl… (srv. Mt 15,22.25-26)
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Víra v životě

Příroda je Boží dar pro každého

16. 8. 2017

Kniha přírody je výjimečný a drahocenný Boží dar každému člověku. Je to obrazný způsob řeči, kterého Bůh používá, aby nám pomohl poznávat i zákonitosti srdce.
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Víra v životě

Strach zabíjí

12. 8. 2017

Ježíš řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku a zachytil ho. (srv.Mt 14, 29-31)
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Víra v životě

Padesátka ještě není konec života

9. 8. 2017

Je zvláštní a nezvyklé nevědět, kde jsme, zda jsme nepozorovaně dosáhli cíle, či zda ještě musíme zabrat a přidat.
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Víra v životě

Někdy si přejeme, aby ta chvíle nikdy neskončila

5. 8. 2017

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady.“ Tu je najednou zastínil světlý oblak a ozval se hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil; toho poslouchejte!“ (srov. Mt 17,1-5)
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Víra v životě

Příběh o rozladěné kytaře

2. 8. 2017

V jedné uzavřené místnosti se nacházelo pět kytar, které žily svým obvyklým životem. Jednou vešel do místnosti mladý muž, vzal do rukou jednu kytaru a začal ji ladit. Některé struny přitom natahoval a jiné zase povoloval. Byla to namáhavá práce, při které kytara naříkala bolestí. Další kytary se velmi bály a hudrovaly na člověka, který je přišel naladit. Jedné se podařilo schovat se za křeslo.  
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Víra v životě

Vše zlé NENÍ k něčemu dobré

29. 7. 2017

Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému (Řím 8,28)
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Víra v životě

Program festivalu UNITED zahrnuje hudbu, semináře, workshopy a i dětskou scénu

27. 7. 2017

Město Vsetín bude od čtvrtka 24. 8. do soboty 26. 8. 2017 dějištěm sedmého ročníku multižánrového křesťanského festivalu UNITED. Součástí programu budou žánrově různorodá hudební vystoupení, semináře, workshopy, divadelní a filmová představení, program pro děti a sportovní vyžití. Návštěvníci také budou moci využít poradenskou nebo modlitební službu.
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Víra v životě

Zuřil jsem: Taková nula a modlí se za mě

26. 7. 2017

Jedna věřící žena vykřikla: „Proč to děláte?“ Vladimír, boxer z našeho "týmu", se rozzuřil ještě víc a vší silou ji udeřil do tváře. Tento profesionální, dobře mířený úder, by byl složil každého muže, tím spíš křehkou, malou ženu. S krvácející tváří se sesunula na zem.
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Víra v životě

Někdy nemáme ani sílu volat o pomoc

22. 7. 2017

„Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit.“ (Srv. Řím 8,26)
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Víra v životě