Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - leden 2016

21. 1. 2016

mozaika.jpg

01 / 2016

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 14,30 h. adorace 14,30 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                        Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                        Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 15,10 h.   

Modlitby taťků: Pá - 21 hod.                                                  

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv., Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00   

 Večerní chvály: 1. pondělí - 20,15 hod. - Za mír v rodinách a ve světě

 Náboženství dětí: St 18,00

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                     Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                  Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737     

Případné změny sledujte na vývěsce kostela.

 

Slovo duchovního otce

 

POSLEDNÍ HODINA JE TU

   Hokejový či fotbalový zápas - poslední minuta. Co vše vydají ze sebe hráči do této poslední minuty, aby vyhráli. Vedeme celoživotní zápas s ďáblem, a když se nám podaří vyhrávat, v poslední hodině našeho života nasadí ďábel všechno své umění, své síly, abychom prohráli.

   Ale je zde ještě Panna Maria, která nikdy nebyla ďáblem poražena. Proto ji denně prosíme, aby za nás orodovala, zvláště v hodinu naší smrti.

   To jsou myšlenky pro poslední den v roce, který nám má připomenout i poslední hodinu života či celého světa a třeba i poslední hodinu dne. Mnozí jakoby seděli na střídačce, vyloučeni ze zápasu a my zas za ně musíme hrát, snažit se i pro ně zápas vyhrát.

   A druhý pohled: Skončí koncert, ozve se potlesk, květiny a jiné projevy vděčnosti. Celé nebe pro nás neustále pořádá celoživotní koncert a naše vděčnost? Alespoň poslední den v roce či poslední hodinu dne zatleskat Pánu Bohu, poděkovat Jemu i andělům…

    Když hudebníci hrají výborně, posluchači si vynutí potleskem, aby ještě něco přidali. Možná i my svou modlitbou díků si můžeme vyprosit přídavek ke svému pozemskému životu.

   Kéž nás poslední den v roce nebo i poslední hodina dne vyburcuje k děkování Bohu a k vytrvalému zápasu až do konce s pomocí Panny Marie.                                                 P. Ivan

 

Ze života farností

 

   V úterý 15. 12. byla vikariátní konference v Čestlicích, které se jako host účastnil i řeckokatolický biskup Hučko.

 

   Večer pak přišel v Mnichovicích na kus řeči na faru a představit se bratr husita Jiří Sedlák, který působí od října v Mnichovicích.

 

   21. 12. pozvaly děti našeho duchovního správce na Živý Betlém do Ondřejova. Nemohl se ale účastnit, protože každé pondělí je vázán jinými povinnostmi.

   

   Dík patří P. Martinovi Sklenářovi za Kající den 21. 12. v Hrusicích, který se stal již pravidlem.

 

   24. 12. v 16 hod. byla tradiční vánoční mše svatá pro rodiny. Opět děti zpívaly a hrály koledy (housle, čelo a jiné smyčcové nástroje, flétny a saxofony). Dík patří sourozencům Kopeckých s jejich tatínkem z Hrusic a sourozencům Pažitkovým z Božkova. Promluva při mši svaté byla vedena jako dialog s dětmi.

 

   24. 12. o půlnoci byla půlnoční mše svatá v Mnichovicích. Pan Zicha marodí a tak jej skvěle zastoupil pan Petr Anděl z Mnichovic. „Rybovka“ měla výbornou úroveň.

 

   25. 12. v 15 hod. byla vánoční mše svatá v Choceradech s pěknou účastí lidí.

 

   26. 12. jsme si dovolili přeskočit svátek svatého Štěpána (není to zasvěcený svátek). Odpoledne byla mše svatá v Choceradech a   Ondřejově s nedělní platností ze svátku Svaté rodiny. V Ondřejově ale malá účast, protože byla „Rybovka“ v Kostelci nad Černými lesy (škoda, že se kulturní akce často kryjí se mší svatou).

 

   26. a 27. 12. jsme měli mši svatou ze svátku Svaté Rodiny s  obnovou manželských slibů (Chocerady 5 párů, Mnichovice 9 párů, Hrusice 13 párů, Struhařov 2 páry). Je to velké povzbuzení k věrnosti manželů v dnešní době, kdy je tolik rozbitých rodin, rozbitých manželství.

 

   V neděli 27. 12. některé děti, zvláště ministranti, odjely na vánoční prázdniny (návštěvy příbuzných s rodiči).

   V Hrusicích už zase dirigoval „Rybovku“ pan Josef Zicha. S obnovou manželských slibů trvala mše svatá od 10,30 do 12,15 hod.

 

   Na Nový rok měl promluvu otec kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský (pastýřský list). Také Svatý otec František vydal k 1. lednu poselství - je to 9 stran s nadpisem: Překonej lhostejnost a dosáhni míru. Tak jsme si z toho přečetli 25. 12. aspoň odstavec o lhostejnosti k Bohu.

Různé

 

   Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za sjednocení křesťanů.

 

   Živý růženec - děti mají jedno tajemství týdně, dospělí jedno měsíčně. Kdo si to ještě nevyzvedl, případně rozpis úklidu kostela a kaple v Mnichovicích, přihlaste se v sakristii.

  

   8. 1. 2016 přišly tři čtvrté třídy s třídními učitelkami (celkem 70 dětí) z  mnichovické školy do kostela prohlídnout si Betlém a kostel. Na začátku se kněz ptal, kdo ještě v tom kostele nebyl. Polovina dětí se hlásila, že ne. Po půlhodinovém povídání o kostele byl vznesen dotaz od kněze, co je v kostele nejdražší. Hádaly - varhany, kazatelna, Betlém, zlato, stříbro, obraz na hlavním oltáři, až se jeden hoch přihlásil a povídal jim o svatostánku, Poslední večeři… Nakonec si zazpívaly koledy, které znaly (Nesem vám noviny, Ježíšku, panáčku a Narodil se Kristus Pán). Domluvilo se, že návštěvu na přání pí. učitelek zopakují zase okolo Velikonoc.

  

Kající pouť na Svatou Horu zatím není domluvená. Pokud bude Svatá Hora plně otevřená, bude se pokračovat v tradici, jinak je zde nabídka náhradního prostoru - kostel Nanebevzetí Panny Marie na Karlově v Praze.

 

  

   Náš katechumen by měl být přijat mezi čekatele sv. křtu na 1. neděli postní. Neměli bychom v postní době zapomínat na modlitby za něj.

  

   Do Chocerad se přistěhovala nová rodina s 2 dětmi, které tam již chodí na náboženství, spojené s adorací rodičů aj. Na svátek Křtu Páně jim náš kněz požehnal jejich dům.

 

Svatý rok milosrdenství

Nyní se obraťme k Matce milosrdenství. Něha jejího pohledu ať nás v tomto svatém roce provází, abychom všichni znovu objevili radost Boží něhy. Nikdo nepoznal tak jako Maria hloubku tajemství Boha, který se stal člověkem. Všechno v jejím životě je tvořeno přítomností milosrdenství, jež se stalo tělem. Matka Ukřižovaného Vzkříšeného vstoupila do svatyně božského milosrdenství, protože se niterně podílela na tajemství jeho lásky. Maria byla vyvolena za Matku Božího Syna a od věků byla

Otcovou láskou připravována stát se Archou úmluvy mezi Bohem a lidmi. Střežila ve svém srdci božské milosrdenství v dokonalém souladu se svým Synem Ježíšem. Její chvalozpěv na prahu Alžbětina domu byl věnován milosrdenství, které sahá „od pokolení do pokolení“ (Lk 1,50). Také my jsme byli přítomni v oněch prorockých slovech Panny Marie. To nám bude útěchou a oporou, až budeme procházet Svatou branou, abychom zakusili plody božského milosrdenství.

   Pod křížem Maria společně s Janem, učedníkem lásky, dosvědčuje slova odpuštění, která vycházejí z Ježíšových rtů. Vrcholné odpuštění nabízené tomu, kdo jej ukřižoval, nám ukazuje, kam   až    může sahat Boží milosrdenství. Maria osvědčuje, že milosrdenství Božího Syna nezná mezí a dosahuje ke všem, aniž by někoho vylučovalo. Obraťme se k ní starobylou a stále novou modlitbou Salve Regina (Zdrávas Královno), aby k nám nikdy nepřestávala obracet své milosrdné oči a učinila nás hodnými kontemplovat tvář milosrdenství, svého Syna Ježíše.

 
rokmil.jpg