Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - prosinec 2015

21. 12. 2015

mozaika.jpg

12/2015

 

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 14,30 h. adorace 14,30 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                        Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                        Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 15,10 h.   

Modlitby taťků: Pá - 21 hod.                                                  

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv., Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00   

 Večerní chvály: 1. pondělí - 20,15 hod. - Za mír v rodinách a ve světě

 Náboženství dětí: St 18,00

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                     Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                  Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737     

Případné změny sledujte na vývěsce kostela.

Slovo duchovního otce

 

SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ

   8. prosince 2015 jsme začali Svatý rok milosrdenství slavností Panny Marie, počaté bez prvotního hříchu. Mezi Pannou Marií a ďáblem je věčné nepřátelství. Žádné příměří v tomto roce, ani na   Vánoce, ani kousek milosrdenství k ďáblu. Panna Maria se nechová neutrálně ke hříchu. Vždy byla a bude proti zlu, ať už se objevuje pod jakoukoliv tváří.

   Přitom Panna Maria miluje hříšníky, tedy ty, kdo jsou v područí zlého ducha a chce je zachránit. My máme mít v nenávisti hřích nejen u sebe, ale i u bližních a přitom milovat hříšníky a žít s nimi v přátelství.

   Ale jakou podobu má mít toto naše přátelství? Abychom se zalíbili svým přátelům, tak kvůli nim přestaneme chodit do kostela, budeme lhát, krást, žít tak, jako oni? To jistě ne. Není to vždy snadné, uchovat si přátelství se všemi lidmi a přitom si zachovat svůj styl křesťanského života.

   Kéž s pomocí Panny Marie se nám to daří.                 P. Ivan

 

Ze života farností

 

   28. listopadu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha byl přijat mezi katechumeny pan Miroslav Duda, který se v Naší farnosti připravuje na sv. křest.

 

   29. listopadu byla v Hrusicích mše sv. na poděkování za jáhenské svěcení před 40 lety našeho duchovního otce.

 

  Ten den byla mše sv. (výjimečně v neděli v 15 hod.) v  Choceradech na poděkování za 45 let společného života manželů Hrdinových.

 

   Od 1. neděle adventní se začínají používat nové misály, které jsou větší a těžší. Chudáci ministranti!

 

Různé

 

   Sbírka na Bible byla 14. a 15. 11. V mnichovické farnosti se vybralo 2 828 Kč, v Hrusicích 2 391 Kč.

  

   5. a 6. prosince byla sbírka na bohoslovce. V mnichovické farnosti se vybralo 3 061 Kč, v Hrusicích 1 768 Kč.

   Poslal se také dar na Nadaci arcibiskupského semináře - pro bohoslovce - 500 Kč.

 

   V Ondřejově a v Mnichovicích měly děti 16. a 18. prosince před-vánoční besídku, náboženství bude zase pokračovat po Novém roce.

   Obnova manželských slibů bude při mši sv. ze Svaté Rodiny, tj. 26. 12. v Ondřejově a v Choceradech a 27. 12. v Mnichovicích, v Hrusicích a ve Struhařově.

 

   Je připravený nový rozpis Úklidu kostelů a kaplí. Kdo potřebujete případně změnit termín nebo noví zájemci, ohlaste se co nejdříve v sakristii.

 

   Byla dokončena oprava části střechy na kostele v Mnichovicích zatím za 1 389 415 Kč.

   Dokončena byla také oprava střechy na kostele v Hrusicích zatím za 203 065 Kč a střechy na faře za 25 474 Kč.

 

   Vánoční radost

 

   Svatý Pavel píše Filipanům:

„Radujte se stále v Pánu, opakuji, radujte se!“

   To píše sv. Pavel z vězení. Spíše bychom čekali nářek nad situací, do které se dostal. Většinou lidé mají rádi radostný růženec. Setkal jsem se s nemocnou paní, která se nejraději modlí růženec bolestný.

   Děti se těší na Vánoce, na vánoční radost. Říkají: „Na radost z Ježíška.“ A myslí tím radost z dárků, které dostanou. Radost z věcí a radost v Pánu, v tom je rozdíl. Když máme blízko ke Kristu, tak z něj máme radost v každém období. V každém období Jeho i našeho života.

   Začal Svatý rok milosrdenství a Svatý otec jeho počátek posadil k výročí ukončení 2. vatikánského koncilu před 50 lety.

 

     Logo představuje teologický souhrn pojmu milosrdenství,  

  a od motta, které ho doprovází. Motto, jež je převzato z Lukášova evangelia (Milosrdní jako Otec - Lk 6,36), předkládá prožívání milosrdenství podle příkladu Otce, jenž vyžaduje, abychom neposuzovali a neodsuzovali, ale abychom odpouštěli a lásku i odpuštění darovali bez míry (srov. Lk 6,37-38). Logo je dílem otce M. I. Rupnika.

   

   Na tom sněmu vyšel také dokument: „Radost a Naděje.“ Naděje na záchranu lidstva. S touto nadějí se máme modlit nejen za sebe, ale i za ty, kdo jsou zatím daleko od Krista a blíží se k cíli svého života, jinak řečeno, pomalu končí jejich životní Advent.

 

   Kéž v každé době se dokážeme radovat z Pána Ježíše, z Panny Marie a z naděje na záchranu hříšníků. Kéž nám zůstane v mysli věta sv. Pavla: „Radujte se stále v Pánu, opakuji, radujte se.“    P. Ivan

   Kající den s P. Martinem Sklenářem, jako příprava na dobré prožití vánoční doby, má být v pondělí 21. 12. od 10 do 18 hod. na hrusické faře. V 18 hod. bude v kostele Kající pobožnost. Po ní je ještě možná svatá zpověď na faře.

 

Dá-li Pán Bůh, vánoční a novoroční pořad bohoslužeb 2015/2016

 

den

Mnichovice

Hrusice

Chocerady

Ondřejov

poznámka

24. 12. čtvrtek

ŠTĚDRÝ DEN

24,00 x

16,00°

---

---

° Dětská

x Rybova vánoční mše

  25. 12. pátek

NAROZENÍ PÁNĚ

---

10,30°

15,00

---

° Dětská

26. 12. sobota

---

---

16,30^

18,30^

Mše sv. s nedělní platností

^Obnova manželských slibů

  27. 12. neděle

SV. RODINA

8,30^

10,30^x

---

---

^Obnova manželských slibů

x Rybova vánoční mše

  31. 12. čtvrtek

16,00

---

---

---

Mše sv., adorace

a Te Deum na poděkování za uplynulý rok

1. 1. pátek

PANNA MARIA,

 MATKA BOŽÍ

8,30

10,30°

16,30

18,30

° Dětská

Světový den modliteb za mír

2. 1. sobota

---

---

16,30

18,30

Mše sv. s nedělní platností

3. 1. neděle

8,30

15,00*

10,30°

---

---

° Dětská

*adorace

  6. 1. středa

17,30

 

   

Zjevení Páně

(dříve Tří králů)

 

   Na Štědrý den při 1. vánoční mši svaté v Hrusicích se zapojí

u jesliček do oslavy Narození Ježíše Krista i děti svým zpěvem a hrou

na hudební nástroje.

 

V neděli 27. 12. 2015 bude v 15,00 hod. mše sv. ve Struhařově

s obnovou manželských slibů.

 

Betlémy lze shlédnout v kostelích před mší svatou

nebo krátce po mši svaté či po domluvě s knězem až do konce ledna.

 

   Oslavujme Boha s anděly a mějme pokoj v duši s pastýři

a s mudrci

                                         to si s vámi přeje      P. Ivan