Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - říjen 2015

2. 11. 2015

mozaika.jpg

10 / 2015

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 14,30 h. adorace 14,30 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                        Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                        Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 15,10 h.   

Modlitby taťků: Pá - 21 hod.                                                  

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)         

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv., Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00   

 Večerní chvály: 1. pondělí - 20,15 hod. - Za mír v rodinách a ve světě

 Náboženství dětí: St 18,00

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                     Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                  Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737        

Případné změny sledujte na vývěsce kostela.

Slovo duchovního otce

 

NECHTE DĚTI PŘICHÁZET KE MNĚ A NEBRAŇTE JIM…

   Pán Ježíš miluje zvláště děti. Zrovna tak Svatý otec František, který měl 4. 10. svátek. Vidíme jeho rozzářenou tvář při setkání s  dětmi. Zatímco při setkání s diplomaty se někdy moc radostně netváří.

   Zrovna tak rodiče mají hlavně milovat své děti, mít na ně čas. Ne jim dát jen k dispozici počítač, posadit je k televizi, aby měli od nich pokoj. Kněz má také rád děti. Rád je vidí v kostele, ministranty u oltáře.

   Slavili jsme svátek andělů strážných. Na nich se mi líbí, že dovedou adorovat a zároveň se starat o děti, o každého z nás. Nejen andělé strážní, i rodiče by měli sledovat své děti a čerpat k tomu sílu z adorací. I když nedovedou oboje současně stihnout jako andělé. Co všechno dokázala Matka Tereza, když ráno půl hodinky či hodinku adorovala a pak sbírala umírající na ulicích!

   Slavili jsme svátek sv. Terezičky, která si zvolila styl duchovního dětství. I my dospělí máme žít jako děti, Boží děti. Nebudeme-li jako děti, do nebe se nedostaneme.

   Prožíváme měsíc říjen, který je měsícem růžence. Tam můžeme vkládat všechny radosti, bolesti, starosti, vítězství a společně s Pannou Marií děkovat za to, co se nám podařilo a čerpat sílu k tomu těžkému.

   Rodiče mají myslet na větu: „Co Bůh spojil, člověk, nerozlučuj!“ Neřešit manželské krize rozvodem. Myslet na děti, kterým tím nejvíce ubližují.

   Kéž jako Kristus milujeme děti. Podobejme se andělům strážným, klaňme se Kristu a mějme zodpovědnost za ty svěřené. Kéž nám v tom pomáhá Panna Maria.                                                  P. Ivan

 

Ze života farností

 

   27. 9. byla v Hrusicích mše sv. za občany, rodáky a přátele Hrusic při příležitosti jejich setkání.

 

   28. 9. byla v Hrusicích poutní mše sv. za ty, kdo nosí jméno sv. Václava.

 

   K 1. 10. se odstěhovala z Ondřejova pí. Ludmila Kuříková, která mnoho let bydlela na faře. Pomáhala hlavně P. Heřmanu Keymarovi, ale i teď se starala o kostel, faru, zahradu. Odstěhovala se ke své sestře do Borotic, protože ze zdravotních důvodů již nemůže být na faře sama. Díky jí za celoživotní poctivou službu!

 

   V říjnu se modlíme před mší sv. v Mnichovicích rozjímavý růženec. Před každým Zdrávasem je vložena 1. věta. Např. 4. tajemství bolestného růžence: 1. Odsouzen na smrt; 2. Bere kříž; 3. Padá pod  křížem; 4. Setkání s Pannou Marií… K tomu může být naše vlastní rozjímání: 1. My odsuzujeme nebo nás někdo odsuzuje; 2. Přijímáme to, co je nepříjemné; 3. Ježíš upadl a vstal, i nám chce pomoci vstát třeba z pádu do hříchu; 4. Když je nám nejhůře, Panna Maria je nám nejblíže…

 

   4. 10. jsme měli v Mnichovicích 2 sv. křty při mši sv. Alfréd František Ericsson a Anežka Terezie Zdislava Perglerová.

   Na mši sv. byl také bohoslovec z 3. ročníku semináře od Srdce Páně v Praze. Žádal nás, abychom se za bohoslovce modlili a podporovali je i finančně.

  

  V sobotu 7. 11. bude v 11 hod. poutní mše sv. v Kostelních Střímelicích.

 

Různé

   

   7. 10. jsme si připomínali Pannu Marii Růžencovou. Tento svátek byl zaveden na památku bitvy u Lepanta 1571.

   Další vítězství s pomocí Panny Marie, když ji lidé s růžencem v ruce prosili o pomoc:

   Záchrana Prahy před švédskými vojsky 1. listopadu 1648; vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Vídně 12. září 1683; záchrana Portugalska před druhou světovou válkou; záchrana katolických kněží v Hirošimě 1943; osvobození Rakouska z ruské okupace 15. května 1955; první filipínská růžencová revoluce r. 1986; druhá filipínská růžencová revoluce r. 2001; vítězství Panny Marie v Africe (2008 - 2009). 

 

   V sobotu 10. 10. byla v Mnichovicích u 1. sv. zpovědi a v neděli 11. 10. u 1. sv. přijímání Anežka Strnadová.

 

   V neděli 11. 10. byla letos poslední mše sv. ve Strančicích. Další mše sv. bude zase až po Velikonocích.

  

   V pondělí 12. 10. jsme se v kostele a potom na hřbitově v Mnichovicích rozloučili s JUDr. Vratislavem Tomkem.

 

   Na náboženství dětí probíráme Zázraky. Z dětí vypadlo, že Pán Ježíš vyčaroval zázrak. To je spojení, které se mi nelíbí, Pán Ježíš není čaroděj. Kouzelník používá triky, čaroděj může čarovat s pomocí zlého ducha, ale Pán Ježíš koná zázraky mocí Boží.

   Pro dospělé: Lze se klanět Panně Marii? Nikoliv. Jenom Bůh sám je hoden našeho klanění, avšak Marii můžeme ctít jako Matku našeho Pána.

     Bylo potřeba udělat změny v náboženství kvůli rozvrhu v Choceradech

 

den

hodina

místo

kategorie

Středa

14,00

fara Ondřejov

 

              školní děti

 

Středa

14,30

adorace v kostele

Chocerady

a náboženství dětí

Středa

15,10

fara Ondřejov

školní děti starší

Středa

17,30

kostel Mnichovice

dospělí

Středa

18,00

fara Hrusice

školní děti

Pátek

14,00

fara Mnichovice

školní děti mladší

Pátek

14,00

fara Mnichovice

školní děti starší

Pátek

18,15

fara Mnichovice

školní děti i nové

Sobota

10,00

fara Mnichovice

předškolní děti s doprovodem

 

Po nedělní mši sv. mini náboženství v sakristii kostelů

 

Dá-li Pán Bůh, MŠE SVATÉ A MODLITBY ZA DUŠE V OČISTCI - 2015   

 

Den

Hodina

Místo

 

Ne

25. 10.

8,30

Mnichovice

Mše svatá

10,30

Hrusice

Mše svatá

15,00

Struhařov

Mše svatá

16,00

Struhařov

Pobožnost na hřbitově

So

31. 10.

15,30

Ondřejov

Pobožnost na hřbitově

16,00

Chocerady

Pobožnost na hřbitově

16,30

Chocerady

Mše svatá (s nedělní platností)

18,30

Ondřejov

Mše svatá (s nedělní platností)

Ne

1. 11.

8,30

Mnichovice

Mše svatá

10,30

Hrusice

Mše svatá

12,00

Hrusice

Pobožnost na hřbitově

14,30

Mnichovice

Pobožnost na hřbitově

15,00

Mirošovice

Pobožnost na hřbitově

15,45

Hradové Střímelice

Pobožnost na hřbitově

Čt

5. 11.

15,00

Zvánovice

Mše svatá

16,00

Zvánovice

Pobožnost na hřbitově

 

So

7. 11.

 

11,00

Kostelní Střímelice

Mše svatá

12,00

Kostelní Střímelice

Pobožnost na hřbitově

16,30

Chocerady

Mše svatá (s nedělní platností)

18,30

Ondřejov

Mše svatá (s nedělní platností)

Ne

8. 11.

8,30

Mnichovice

Mše svatá

10,30

Hrusice

Mše svatá

14,30

Strančice

Pobožnost na hřbitově

15,00

Menčice

Pobožnost u kříže

15,30

Klokočná

Pobožnost na hřbitově