Jdi na obsah Jdi na menu

Lednové promítání filmu o církvi a současné kultuře

7. 1. 2016

Dobrý den,

jsme moc rádi, že vám můžeme představit

nový film Net for God. Nese název:                

‘Engaging culture’

Církev a současná kultura

a pozvat Vás na setkání, které se uskuteční

             u Klimešů, Mnichovice, Pod Mohylou 602

v neděli dne 10. ledna 2016 od 19:00 hod.

 

Jak smířit Církev se současnou kulturou, jak mluvit biblickým jazykem a zároveň srozumitelně k těm, kteří neznají křesťanskou víru? To je výzva naší doby: hlásat evangelium novým způsobem v kultuře, která je popularizována v médiích, obzvlášť v hudbě.

Setkání bude spojeno s malým občerstvením.

Filmy NET FOR GOD vznikají ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické fraternity, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů.

www.chemin-neuf.cz www.netforgod.tv/VOD/index.html

www.farnost-mnichovice.cz, www.vira.cz

Informace:

Komunita Chemin Neuf, Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel: 220 199 441-2 nebo 722 665 350,   Bankovní spojení:  500 220 202 / 2700 (HVB)

Ludvík Klimeš, tel: 732 27 72 28

                                               

Poznámky k setkání NET FOR GOD

Název filmu:

‘Engaging culture’

Církev a současná kultura

 

Místo, den:

Mnichovice, neděle 10. ledna 2016 v 19.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témata ke sdílení:

 

 

 

 

 

Přímluva na tento měsíc

 

 

 

 

Slovo na tento měsíc:

 

 

 

 

 

 

 

                 V tomto filmu se s námi podělí irský pastor Steve Stockman o svou představu a své zkušenosti, zvlášť skrze slavnou rockovou skupinu U2. Navštívíme také Londýn, kde se setkáme s Tobym, mladým mužem, který svědčí o svém obrácení, které prožil ve své vášni pro hudbu.

Tento film nám může pomoci, abychom byli svědky, abychom byli “solí a světlem” ve světě, který nás obklopuje. K tomu je třeba, abychom se angažovali, informovali, a zůstali ve spojení!

 

 

  Nabízíme vám, abyste se po shlédnutí filmu sdíleli v malých skupinkách k těmto otázkám:

  • Co mě oslovuje z tohoto svědectví ve filmu?
  • V čem jsem povolán být “solí a světlem”, jak mohu svědčit o své víře ve světě, který mě obklopuje?

Můžeme prosit o milost pro každého z nás i pro všechny umělce: ať se naučíme mluvit jazykem, který umožní, aby bylo evangelium chápáno ve všech koutech světa.

 

je z listu Efezanům, 3. kapitola, verše 8 a 9:

“Mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil.”

K zamyšlení:

S pohledem upřeným na Ježíše a na jeho milosrdnou tvář můžeme zachytit lásku Nejsvětější Trojice. Posláním, které Ježíš obdržel od Otce, bylo zjevit tajemství božské lásky v jeho plnosti. „Bůh je láska“ (1 Jan 4,8.16), prohlašuje evangelista Jan poprvé a jako jediný v celém Písmu svatém. Tato láska je nyní viditelná a hmatatelná v celém Ježíšově životě. Jeho osoba není nic než láska, nezištně se darující láska. Jeho vztahy k lidem, kteří jej obklopují, vyjevují něco jedinečného a neopakovatelného. Znamení, která činí, zejména vůči hříšníkům, chudým, vyloučeným, nemocným a trpícím lidem, jsou znamením milosrdenství. Všechno v něm mluví o milosrdenství. Nic v něm nepostrádá soucit.

 Výtah z buly, kterou papež František vyhlásil mimořádný Svatý rok Milosrdenství

netoforgod.png