Jdi na obsah Jdi na menu

Listopadové promítání filmu o revoluci v Německu 1989

2. 11. 2015

Dobrý den,

 

jsme moc rádi, že vám můžeme představit

říjnový film Net for God. Nese název:

 

                    Pokojná revoluce, Německo 1989

 

 a pozvat Vás na setkání, které se uskuteční

     u Klimešů, Mnichovice, Pod Mohylou 602

v neděli dne 8. listopadu 2015 od 19:00 hod.

 

Jakým způsobem se mají křesťané angažovat pro mír a spravedlnost ve společnosti? Jakým způsobem se mají odehrávat nenásilné změny? V mnoha zemích stojíme tváří v tvář těmto palčivým otázkám.  Můžeme si vzít příklad z Pokojné revoluce, která proběhla ve Východním Německu v roce 1989. Katolíci i protestanté mobilizovali své síly v modlitbě i organizaci velkých pokojných demonstrací, a tím zásadně přispěli k pádu Berlínské zdi a k nenásilnému ukončení čtyřicetileté diktatury.

Setkání bude spojeno s malým občerstvením.

Filmy NET FOR GOD vznikají ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické fraternity, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů.

www.chemin-neuf.cz www.netforgod.tv/VOD/index.html

www.farnost-mnichovice.cz, www.vira.cz

 

Informace:

Komunita Chemin Neuf, Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel: 220 199 441-2 nebo 722 665 350,   Bankovní spojení:  500 220 202 / 2700 (HVB)

Ludvík Klimeš, tel: 732 27 72 28

                                               

Poznámky k setkání NET FOR GOD

Název filmu:

Pokojná revoluce, Německo 1989

 

Místo, den:

Mnichovice, neděle 8.listopadu  2015 v 19.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témata ke sdílení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přímluva na tento měsíc

 

 

 

 

 

 

Slovo na tento měsíc:

Tento film vychází při příležitosti 25. výročí sjednocení Německa,

 3. října 1990. Film nám umožní setkat se s očitými svědky tohoto období: jsou to běžní občané i aktivní bojovníci, malíř, fotograf, luteránský pastor… Hlavní postavou je tu Wolfgang Thierse, dřívější prezident německého Parlamentu, angažovaný katolík, který prožil všechny etapy útlaku při zrodu demokracie.

Ježíš je králem pokoje, je to On sám, kdo může způsobit pád našich vnitřních i vnějších zdí.

  • O co chci Krista požádat - co chci, aby ve mě učinil, abych mohl více přijmout druhého člověka s jeho rozdílnostmi (kultura, náboženství, sociální původ…)?
  • Přivádí mě moje víra k angažování se pro mír, pro společné dobro, pro spravedlnost? Jaké oběti jsem ochoten přinést?

21 000 kilometrů zdí v současné době odděluje lidi od sebe. V dnešní době, kdy prchají před útiskem a válkou, dej nám Pane, tu milost, ať mohou padnout naše vlastní vnitřní i vnější zdi. Modleme se, aby se Duch Pokoje šířil mezi lidmi a pomáhal k životu ve vzájemné úctě mezi lidmi.

je v 18. žalmu, verše 28 - 31:

“Ty lid ponížený zachraňuješ, ale povýšené nutíš sklopit oči. Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.”

 

K zamyšlení:

Bohu milý a šťastný člověk je ten,

kdo si uvědomuje svou závislost na Bohu

a celé své štěstí očekává od něj.

 

Tento postoj člověka osvobozuje

a zbavuje závislosti na nepodstatných věcech.

A otvírá nám oči i srdce pro potřeby bližních.

                                                                                                                     www.vira.cz

nfg.jpg