Jdi na obsah Jdi na menu

Předvánoční promítání filmu o pomoci rodinám v nouzi

9. 12. 2015

Dobrý den,

 

jsme moc rádi, že vám můžeme představit

nový film Net for God 

 

Nese název:

 

                 Love Bridge

 

 a pozvat Vás na setkání, které se uskuteční

     u Klimešů, Mnichovice, Pod Mohylou 602

v neděli dne 13. prosince 2015 od 19:00 hod.

 

Net for God Vás zavede na ostrov Mauricius v Tichém oceáně. Je to země, kde se setkává mnoho různých kultur, je známá po celém světě jako mimořádná turistická destinace. Ale za prvním rajským dojmem se ukrývá obrovská chudoba a veliká nerovnost mezi populací. Jako odpověď na tuto výzvu vznikl v roce 2012 projekt “Love Bridge”.

Setkání bude spojeno s malým občerstvením.

Filmy NET FOR GOD vznikají ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické fraternity, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů.

www.chemin-neuf.cz www.netforgod.tv/VOD/index.html

www.farnost-mnichovice.cz, www.vira.cz

 

Informace:

Komunita Chemin Neuf, Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel: 220 199 441-2 nebo 722 665 350,   Bankovní spojení:  500 220 202 / 2700 (HVB)

Ludvík Klimeš, tel: 732 27 72 28

 

Poznámky k setkání NET FOR GOD

Název filmu:

Love Bridge

 

Místo, den:

Mnichovice, neděle 13.prosince  2015 v 19.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témata ke sdílení:

 

 

 

 

 

 

Přímluva na tento měsíc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovo na tento měsíc:

Hlavním cílem Love Bridge je podpora a pomoc rodinám, které žijí pod hranicí chudoby, aby mohly zlepšit kvalitu svého života a postupně se stát samostatnými. K tomu využívá Love Bridge pomoci dobrovolnických rodin, které mají možnosti, jak zranitelné rodiny různými způsoby podporovat. Důraz je kladen na vzájemné obohacování, solidaritu a přátelství. Nejdůležitější je vztah. Love Bridge chce vytvářet mosty mezi bohatými a chudými, a navrátit tak důstojnost, budoucnost a naději těm nejchudším. Dlouhodobě usiluje o vytvoření solidárního národa.

  Nabízíme Vám, abyste se po shlédnutí filmu sdíleli v malých skupinkách k těmto otázkám :

- Čím mě tento film oslovil, co jsem si při něm uvědomil?

- Jak mohu já osobně vytvářet most, tento “Love Bridge” kolem sebe, v mé situaci?

Pane, svěřujeme ti všechny tyto lidi, všechny nevládní organizace, které se podobně jako Most lásky snaží zahnat chudobu na ústup, chtějí vrátit člověku jeho důstojnost. Ať jim dá  Duch svatý prostředky a síly, nutné k tomuto každodennímu boji. Dej každému z nás i našim vládám jemné a citlivé srdce pro chudobu a utrpení, které nás obklopuje, obzvlášť k těm nejchudším na naší zemi. Dej nám své oči, ať lépe vidíme, dej nám své srdce, ať lépe milujeme, a své ruce, ať se více dělíme.

je z Janova evangelia, 13. kapitola, verše 34-35:

“Ježíš řekl svým učedníkům: Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.”

 

 

K zamyšlení:

V každém člověku je propast, kterou může vyplnit pouze Bůh

 

                                                                                  Blaise Pascal