Jdi na obsah Jdi na menu

Zářijové promítání filmu o uprchlících

7. 9. 2015

Srdečně zveme na promítání filmu z produkce Net For God    

 

                    BEZ PŘEDSUDKŮ - SDRUŽENÍ COEXISTER

 

Setkání se uskuteční u Klimešů,

Mnichovice, Pod Mohylou 602

v neděli dne 20. září 2015 od 19:00 hod.

 

Mezináboženský dialog dnes už není jen možný, je životně důležitý. Nejen k zajištění života v naší společnosti, ale i k tomu, abychom mohli bojovat proti násilí a strachu. Ale jak se můžeme otevřít druhému a zároveň zůstat pevní ve své víře? Na tuto výzvu chce odpovědět sdružení Coexister, které sdružuje mladé lidi různých náboženství a přesvědčení. Chtějí zbourat předsudky a učit se poznávat další lidi. Rozdílnosti přijímají jako bohatství a ne jako  ohrožení.¨

Setkání bude spojeno s malým občerstvením.

Filmy NET FOR GOD vznikají ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické fraternity, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů.

www.chemin-neuf.cz www.netforgod.tv/VOD/index.html

www.farnost-mnichovice.cz, www.vira.cz

 

Informace:

Komunita Chemin Neuf, Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel: 220 199 441-2 nebo 722 665 350,   Bankovní spojení:  500 220 202 / 2700 (HVB)

Ludvík Klimeš, tel: 732 27 72 28

                          nfg.jpg                     

Poznámky k setkání NET FOR GOD

Název filmu:

Bez předsudků - Sdružení Coexister

 

Místo, den:

Mnichovice, neděle 20.září  2015 v 19.00 hod.

Úvod:

Tato iniciativa nachází svůj původ v deklaraci o mimokřesťanských náboženstvích “Nostra Aetate”. Letos  si připomeneme 50. výročí od jejího vzniku během

 II. Vatikánského koncilu .

Slovo na měsíc:

 

Slovo na tento měsíc je v prvním listu Janově, čtvrtá kapitola, verš 18:

“Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání.”

 

Přímluvy na měsíc:

 

 

 

 

 

Témata na sdílení:

 

Můžeme se modlit za všechny, kteří se angažují v mezináboženském dialogu, za ty, kteří hledají řešení jak překročit logiku strachu a konfliktu.

Ať každého z nás Duch svatý inspiruje, abychom získali správný pohled na druhého,

ať nám Duch svatý pomůže vykročit z našich předsudků a přijmout rozdílnost.

 

  • Sdílejme se o svou zkušenost s jiným náboženstvím.
  • Jaké mám předsudky vůči jiným náboženstvím, jaké jsou moje strachy?

             O jakou milost mám prosit, abych mohl změnit svůj pohled na druhé?

 

Poznámky

 

 Křesťané nemají upadat do lhostejnosti tvář v tvář dramatu lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy.

Otevřme své oči a pohleďme na rány tolika bratří a sester zbavených důstojnosti a nechme se vyprovokovat jejich voláním o pomoc!   Papež František

 

Žijeme uprostřed diskusí týkajících se přistěhovalců, islámu, střetu kultur a náboženství, integrace Evropy a světové globalizace. Sledujeme zprávy plné obav z terorismu, násilí, nemoci. Obrazy světa stále více zasévají strach z nejisté budoucnosti. A křesťané žijící v soudobé společnosti nejsou před šířící se kulturou strachu uchráněni.

Strach nás pokouší, abychom se soustředili na sebe ve vlastních institucích nebo společenstvích. Uzavírali se na svých ostrovech, nehleděli dopředu, neživili sny a naděje. Vytváříme si vlastní způsob mluvy, žargon našeho světa, kterým se mimo naše ostrovy příliš nemluví: je to náš církevní žargon, který nám snad dodává jistotu.

 

V Evropě se starobylou křesťanskou tradicí vznikají dosud nevídané situace, kdy musí vedle sebe žít věřící nejrůznějšího náboženského původu. To nás nutí, abychom se znovu tázali, co znamená naše vlastní totožnost a skutečnost, že jsme křesťany.

                                                                                     A.Riccardi