Jdi na obsah Jdi na menu

Procházka nově otevřenou Cestou světla z Ondřejova do Kaliště

11. 5. 2016

Úvod

Většina z nás zná postní pobožnost křížové cesty, která ve 14 zastaveních přibližuje Ježíšovu cestu od Pilátova soudu přes smrt na Golgotě až k uložení jeho těla do hrobu. Cesta světla (Via Lucis) na ni navazuje a v dalších 14 zamyšleních nás vede od prázdného hrobu k Letnicím. Zmrtvýchvstalý, s nímž se na této cestě setkáváme, nám otvírá novou životní perspektivu.

01.-zastaveni.jpg


Historie

Myšlenka na vytvoření cesty světla byla inspirována starodávným nápisem na zdi v katakombách San Callisto (svatého Kalista) v Římě. Tento nápis je částí prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům: „Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil více než pěti stům bratřím najednou – většina z nich dosud žije, někteří však už zesnuli. Potom se zjevil Jakubovi, pak všem apoštolům. A po všech jako poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče.“ (1 Kor 15,3–8).
 
V 90. letech 20. století salesiánský kněz Sabino Palumbieri z Říma pomohl k rozvinutí myšlenky dát dohromady události ze zmíněného nápisu s ostatními událostmi po Ježíšově vzkříšení. Tak se v létě roku 1988 zrodila Cesta světla.  Následně byly vytvořeny některé texty Cesty světla pro farní společenství, pro mládež a zasvěcené osoby, pro děti či pro trpící.
 
Cesta světla se rychle rozšířila, takže v dubnu roku 1990 byla poprvé slavena v Římě v katakombách San Callisto pro generální kapitulu salesiánů, poté následovalo oznámení papeži Janu Pavlu II. Od roku 1992 je cesta světla slavena pravidelně v bazilice Svatého hrobu pod horou Kalvárií v Jeruzalémě. Nejznámějším provedením Cesty světla u nás je Svatohostýnská stezka, která byla slavnostně otevřena 12. září 2010.
 

03.zastaveni.jpg

Trasa Cesty světla Ondřejov - Kaliště

Cesta je trasována příjemným prostředím bez motorové dopravy a je pohodlně sjízdná i pro kočárky: začíná u lesa na konci ulice Sukdolská v Ondřejově, pokračuje přes les kolem chat na Humenci a potom po naučné stezce přes potok Vejborka až ke křížku nad obcí Kaliště. Polovina ze 14 zastavení je v katastru obce Ondřejov a zbylých 7 na území obce Kaliště.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář