Jdi na obsah Jdi na menu

Kázání otce Ivana

11. 4. 2020

Zelený čtvrtek

Na Zelený čtvrtek bývá zvykem, že v katedrále kněží a jáhnové obnovují svůj kněžský či jáhenský trojí slib:

Celibát – si překládám jako celý se dát – komu? Své nevěstě, duchovní nevěstě, kterou je církev a v malém farnost.

Církev na celém světě se denně modlí Breviář. To je modlitba církve. Jako se modlí manželé za sebe navzájem i spolu a za své děti i s nimi, tak kněz se modlí za církev i s celou církví a za její jednotlivé duchovní děti.

Viditelným zástupcem Církve na zemi je Svatý otec a má radost, když ho poslouchají biskupové.

Viditelným zástupcem Ježíše v diecézi je biskup a má radost, když ho poslouchají kněží.

Viditelným zástupcem Pána Ježíše ve farnosti je kněz a má radost, když ho poslouchají farníci.

Na Zelený čtvrtek bývá mytí nohou, které je letos z důvodů karantény vynechané. Ale jsou ještě jiné služby, třeba naslouchání svým duchovním dětem. Stává se, že mi někdo zavolá a povídáme si třeba celou hodinu. Důležitější je povídání ve  zpovědnici, kde kněze nemůže nikdo jiný zastoupit. A pak je to hlavně mše svatá, která není možná bez kněze. To je vrchol kněžské činnosti, to je jeho největší radost. Do ní vkládá i všechny své bolesti.

Važme si všech duchovních hodnot, které se nám nabízí ve farnosti, a modleme se za farnosti, kde kněze nemají.

Velký pátek

Slouží se v červené barvě – to je barva Ducha Svatého, barva mučedníků, barva krve.

Infuse lidskou krví už zachránila mnoho lidí. Infuse krví Kristovou jich zachránila ještě vícePán Ježíš přijal lidské tělo z Panny Marie. Tak i Panna Maria má účast na naší záchraně. Díky tomu, že za nás Ježíš na kříži vykrvácel, mohli jsme být pokřtěni, můžeme přistupovat ke svaté zpovědi. Po svatém přijímání, i když nepřijímáme pod obojí způsobou, máme v sobě celého Ježíše i  s Jeho krví. A tak i my můžeme mít účast – spoluúčast na záchraně hříšníků.

Barva krve je červená, i když se říká, že šlechtici mají krev modrou. Ti, kdo pracují ve zdravotnictví, jistě žádnou modrou krev neviděli. Ale i ti šlechtici mohou dosáhnout ještě vyššího stupně šlechtictví ve svatém křtu, neboť se stávají dětmi nejvyššího krále. Ježíš má pro nás připravené království ne na nějakém hradu či zámku, ale v nebi.