Jdi na obsah Jdi na menu

Modlitby matek

Jak vzniklo hnutí Modlitby matek?
Modlitby matek byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě babičky, Veronika a její švagrová Sandra, obě z Anglie, pocítily touhu modlit se za své děti s větší odevzdaností. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak jejich bolesti. MM se mezitím rozšířily do více než 122 zemí celého světa. www.modlitbymatek.cz 

Co je to za hnutí?
Když se skupinky MM rozšířily do celého světa, následně vznikla komunita Solace (Útěcha). Její součástí jsou Modlitby matek, Modlitby otců a Děti víry. 
Od roku 1999 se každé dva roky koná konference národních koordinátorek Modliteb matek z celého světa. Setkávají se na ní matky z jednotlivých zemí, aby se spolu modlily za komunitu Útěcha. Konference bývá vždy v jiné zemi. V roce  2012 byla v České republice ve Vranově u Brna a zúčastnily se jí  koordinátorky z 24 zemí světa.
Od roku 1997 se každý rok na podzim koná v ČR národní setkání MM pro matky, které se modlí ve skupinkách MM. V roce 2000 byly Modlitby matek zapsány Českou biskupskou konferencí, jako oficiální hnutí pod názvem „Modlitby matek – hnutí křesťanských žen“.

Jak modlitby matek probíhají?
Matky se k modlitbě scházejí ve skupince pravidelně podle svých časových možností. Na vytvoření skupinky stačí dvě matky, nejvyšší počet je osm. Při větším zájmu je dobré založit další skupinku.
Setkáváme se jednou týdně, k modlitbě používáme brožurku Modlitby matek, Písmo a setkání doprovodíme vždy nějakou písní. Skupinka ctí pravidlo mlčenlivosti, aby byla zachována důvěra mezi účastnicemi, tzn. nic svěřené na setkání skupinky se nevynáší ven. Když se matky naučí důvěřovat jedna druhé skrze modlitbu a sdílení, břemena, která nesou, budou lehčí. Mezi zásady kromě mlčenlivosti patří také to, že si neradíme a nepomlouváme se.

Co je to Triduum?
Každé čtvrtletí po celém světě jsou matky tři dny duchovně spojeny na jednotné úmysly. Nejen za své děti, ale také  za sebe a za ty, za které se možná nikdo nemodlí. Setkání vychází na víkend v lednu, dubnu, červnu a září. Setkání v každém dni probíhá cca 45 min až 1h, většinou v kostele nebo na nějaké faře ve farnosti (nejsou to vždy Mnichovice).

V pátek se soustředíme na vlastní zpytování svědomí a prosíme za odpuštění našich hříchů.
V sobotu před začátkem vyzveme všechny ty, které nebyly přítomné v pátek, aby chvilkou ticha litovaly svých hříchů. Teprve potom začneme druhý den Tridua s tématem odpuštění, tedy odprošováním vin za ty, kteří ublížili nám a našim dětem. Zároveň prosíme za jejich obrácení.
V neděli před začátkem poprosíme všechny, které nebyly přítomny v pátek, aby ve chvilce ticha litovali svých hříchů, a potom znovu ty, které se nezúčastnily v sobotu, aby rovněž ve chvíli ticha odpustily těm lidem, kterým dosud neodpustily. Poté začneme poslední den Tridua, den radosti a chval. Je milé, když neděli zakončíme malým občerstvením pro všechny, které přijdou. 

V září 2017 jsme poprvé připravily první setkání Tridua v naší farnosti. Vždy se nás sejde kolem 5-8 maminek, přicházejí nové i stálé, podle časových možností. Jsme rády za společenství s každou z nás.

Jak probíhají modlitby matek v naší farnosti?

V září 2016 vznikla první skupinka osmi maminek s malými dětmi v naší farnosti, setkání probíhají vždy doma u jedné z maminek.
Modlitby matek se netýkají jen maminek malých dětí, ale matek všech věkových kategorií, může vzniknout skupinka matek dospělých dětí či babiček a na setkávání se mohou domluvit ve večerních hodinách.
Pokud by další maminky měly zájem scházet se k modlitbě a vytvořit další skupinky, můžete se poradit s Jitkou Vaněčkovou z naší farnosti (jitka.vaneckova@gmail.com). 

Dopolední skupinka je nyní otevřená i pro nové maminky a schází se každý v pátek v 9 h. Kontakt Jitka Vaněčková (jitka.vaneckova@gmail.com). 
Večerní skupinka se schází 2x za měsíc v pondělí ve 20,30 h. Kontakt Lucie Procházková (lucie.anezka@centrum.cz). 

Více na stránkách Modlitby matek.

Pravidelné setkání

Dopolední skupinka je nyní otevřená i pro nové maminky a schází se každý v pátek v 9 h. Kontakt Jitka Vaněčková (jitka.vaneckova@gmail.com). 
Večerní skupinka se schází 2x za měsíc v pondělí ve 20,30 h. Kontakt Lucie Procházková (lucie.anezka@centrum.cz). 

Kontaktní osoba

Jitka Vaněčková (modlitbymatek@farnost-mnichovice.cz)

Lucie Procházková (lucie.anezka@centrum.cz)

mm.jpg

 

Příspěvky

Ohlédnutí za lednovým Triduem

30. 1. 2019

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Modlitby matek | Fotografie: Triduum motliteb matek

Lednový termín Tridua modliteb matek 25.1.- 27.1.2019

11. 12. 2018

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Modlitby matek | Komentářů: 0

Triduum Modliteb matek

20. 6. 2018

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Modlitby matek | Komentářů: 0

Triduum Modliteb matek již tento víkend

19. 3. 2018

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Modlitby matek | Komentářů: 0

Historie a aktivita hnutí

15. 1. 2018

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Modlitby matek | Fotografie: Modlitby Matek