Jdi na obsah Jdi na menu

První pátky - agapé

Tradice prvních pátků je v církvi dlouhá. Eucharistie – Svátost Lásky – zaujímá podstatné místo při kultu Ježíšova Srdce. „Máš každý první pátek měsíce Mne přijímat ve svatém přijímání“ – řekl sestře Markétě Marii Ježíš během třetího zjevení.

Je třeba zde vzpomenout také na jiná slova Krista, která vyřkl během stejného zjevení. Byla hořká. Ježíš, který velice miloval lidí, doznává od nich tolik nevděčnosti a lhostejnosti: „Působí mi to více příkrou trýzeň než všechno, co jsem vytrpěl během mého umučení.“ Když se obrací na Markétu, říká – „Přinejmenším Ty se mi postarej dostiučinit, nakolik to bude v Tvé moci, za jejich nevděčnost“. Právě takovým dostiučiněním je přijímání svatého přijímání, které nejčastěji spojuje člověka s obětí Spasitele. Podle přání Pána Ježíše je třeba je přijímat často a zvlášť v první pátky měsíce.

12 slibů Pána Ježíše

Během setkání Pán Ježíš předal sestře Markétě Marii sliby nasměrované ke ctitelům Jeho Srdce. Byly popsané v dopisech. Už po její smrti rozptýlené informace byly sebrány a sestaveny ve známých 12 slibů:

1.      Dám jim veškeré milosti potřebné jejich stavu.

2.      Shoda a pokoj budou vládnout v jejich rodinách.

3.      Budu je utěšovat ve všech jejich trápeních.

4.      Budu jejich bezpečným útočištěm za života a zvlášť při smrti.

5.      Vyliji bohaté požehnání na všechna jejich předsevzetí.

6.      Hříšníci najdou v mém Srdci pramen nekonečného milosrdenství.

7.      Vlažné duše se stanou horlivé.

8.      Horlivé duše dosáhnou rychlé vysoké dokonalosti.

9.      Budu žehnat domům, ve kterých bude umístěný a uctívaný obraz mého Srdce.

10.  Kněžím dám moc lámaní nejzatvrzelejších srdcí.

11.  Jména těch, co budou šířit tuto pobožnost, budou zapsaná v mém Srdci a zůstanou v Něm navždycky.

12.  Slibuji v přebytku milosrdenství mého Srdce, že má všemohoucí láska udělí tím všem, kteří budou přijímat svaté přijímání v první pátky měsíce devět měsíců po sobě, milost posledního pokání, že nezemřou ve stavu mé nemilostí ani beze svátostí a že mé Srdce se stane pro ně bezpečným útočištěm v hodině smrti.

Pravidelná setkání

Pátek 18:00 Kostelní Střímelice, mše sv., možnost svátosti smíření a společné agapé (1. pátek v měsíci)

Kontaktní osoba

Ing. Jan Zicha, Kostelní Střímelice (tel.: 777 640 204, zicha@zicha.cz) 

1patek.jpg