Jdi na obsah Jdi na menu

Z Vatikánu

Příspěvky

O očkování strachem

29. 5. 2020

Nestrojená bratrská láska se vytrácí, pokud se lidem nedostává pravdy, vůči níž by se poslušností mohli vnitřně očistit, jak lze usoudit ze slov apoštola Petra (1 Petr 1,22), a je-li pravda lidem hromadně upírána, jsou dokonce podněcováni k nevraživosti, ba i nenávisti.
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Z Vatikánu

Ježíšovým pohledem

29. 5. 2020

Úvaha Svatého otce o mezilidské komunikaci
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Z Vatikánu

Modlitba spravedlivých

29. 5. 2020

Dnešní katechezi věnujeme modlitbě spravedlivých . Záměr, který má s lidstvem Bůh, je dobrý, ale v našem každodenním životě zakoušíme výskyt zla. První kapitoly knihy Geneze popisují postupné šíření hříchu v lidských dějinách. Adam a Eva (srov. Gn 3,1-7) pochybují o laskavých úmyslech Boha a domnívají se, že mají co do činění se žárlivým božstvím, které překáží jejich štěstí.
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Z Vatikánu

O novém způsobu Ježíšovy přítomnosti

29. 5. 2020

Dnes se v Itálii a dalších zemích slaví Nanebevstoupení Páně. Evangelium (srov. Mt 28,16-20) nám ukazuje apoštoly v Galileji, kam přišli »na horu, kterou jim Ježíš určil« (v.16). Tady dochází k poslednímu setkání vzkříšeného Pána s učedníky.
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Z Vatikánu