Jdi na obsah Jdi na menu

Z Vatikánu

Příspěvky

Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého

17. 8. 2018

Stejně jako na předchozím světovém setkání rodin před třemi roky ve Filadelfii vystoupí také v Dublinu na sobotním setkání (25.8.) se Svatým otcem italský zpěvák Andrea Bocelli , který poskytl Vatikánskému rozhlasu rozhovor.
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Z Vatikánu

Hřích překážkou pokroku?

17. 8. 2018

Odmítavý postoj církve k nejvyšší možné trestní sankci světského ramene není výrazem přizpůsobení se tomuto světu, jak by se mohlo zdát - vždyť trest smrti je dosud právně zakotven v padesáti šesti státech světa; je spíše výrazem vítězství nad světem, a tím vítězstvím je víra (srov. 1 Jan 5,4).
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Z Vatikánu

Je dobré nepáchat zlo, ale je zlé nekonat dobro

17. 8. 2018

V dnešním druhém čtení nás svatý Pavel důrazně vybízí: »Nezarmucujte svatého Božího Ducha, který vám vtiskl svou pečeť pro den vykoupení« ( Ef 4,30). Kladu si však otázku: co zarmucuje Ducha svatého?
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Z Vatikánu

O teologii manželství

17. 8. 2018

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Z Vatikánu

Církev potřebuje váš rozlet, vaše intuice, vaši víru

17. 8. 2018

Promluva papeže na modlitební vigilii s mládeží Itálie, Circo Massimo – Řím.
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Z Vatikánu

Nanebevzetí Marie, lidského stvoření, potvrzuje úděl našeho oslavení

17. 8. 2018

O dnešní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie dává svatý věřící lid Boží výraz radostné úctě k Panenské Matce. Činí tak společnou liturgií a také množstvím rozličných forem zbožnosti, a vlastně tak naplňuje Mariino proroctví: »budou mě blahoslavit všechna pokolení« ( Lk 1,48), neboť Pán shlédl na svou nepatrnou služebnici.
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Z Vatikánu