Jdi na obsah Jdi na menu

Řeholní společenství a komunity

Mužské řády a kongregace:

Salesiáni Dona Boska - péče o děti a mládež

Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité) - vzdělanost

Řád menších bratrů františkánů - život v chudobě

Řád menších bratrů kapucínů - život v chudobě

Řád bratří kazatelů (dominikáni) - kazatelská činnost

Řád Karmelitánů - modlitba a kontemplace

Řád premonstrátů - práce mezi lidmi (ve farnostech, školách, ...)

Redemptoristé - lidové misie

Řád trapistů - hluboká kontemplace a společná modlitba daleko od světa

Ženské řády a kongregace:

Konference vyšších představených ženských řeholí - přehled všech ženských řádů a kongregací  V ČR

Františkánky - péče o chudé a nemocné

Dominikánky

Boromejky - práce v nemocnici

Vincentky

Školské sestry Notre Dame - vyučování

Sestry svatého Kříže 

Paulinky - vydávání katolické literatury a devocionálií

Klarisky-kapucínky - kontemplativní řád

Trapistky - ticho a kontemplace

Hnutí, společenství a komunity zasvěceného života:

Hnutí Fokoláre

Komunita Chemin Neuf

Katolická charismatická obnova

Komunita Emmanuel v ČR

Schönstattské hnutí

Comunione e Liberazione 

Společenství čistých srdcí - hnutí mladých, kteří chtějí zachovat čistotu až do manželství

Katolické hnutí Světlo-Život (Oáza) - formace mladých ke křesťanské zralosti

Orel - katolická sportovní organizace

Hnutí pro život

Komunita Taizé - mezinárodní ekumenická komunita se známými zpěvy