Jdi na obsah Jdi na menu

Triduum Modliteb matek

20. 6. 2018

 

Srdečně zveme všechny maminky a babičky v jakémkoli věku k modlitebnímu setkání, které se koná 4x ročně.

 

Triduum modliteb matek

 

 

Společné setkání proběhne ve třech dnech (triduum), kdy se po celém světě setkávají matky s cílem modlit se nejen za své děti, ale také za sebe a za ty, za které možná nikdo nemodlí. Každé setkání trvá cca 45 minut.

 

pátek – prostor pro pokání

sobota – prostor pro odpuštění

neděle – prostor pro díkuvzdání a chvály

 

Triduum nám nabízí příležitost zastavit se a jako matky se ohlédnout za svými blízkými, prosit o odpuštění, modlit se za vztahy s našimi nejbližšími a chválit Boha za to, že je nám oporou. Plný prožitek přinese účast na celém triduu, protože každý den má jiné téma a setkání má jinou náplň. Ale pokud by se některá maminka nemohla všech tří dnů účastnit, tak to určitě nevadí. Jsme velká farnost, tak i z toho důvodu připravujeme triduum na třech místech v naší farnosti:

 

 

Pátek 22. 6. 2018 – v Mnichovicích po mši sv. od 18,15h.

Sobota 23. 6. 2018 – v Hrusicích v kostele od 9,30h.

Neděle 24. 6. 2018 – Ondřejov: z důvodu výjimečného farního dne (biřmování,
1. sv. přijímání, farní odpoledne v Mnichovicích) se nedělní setkání nekoná.