Jdi na obsah Jdi na menu

Historie a aktivita hnutí

15. 1. 2018

Jak vzniklo hnutí Modlitby matek?

Modlitby matek byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě babičky, Veronika a její švagrová Sandra, obě z Anglie, pocítily touhu modlit se za své děti s větší odevzdaností. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak jejich bolesti. MM se mezitím rozšířily do více než 122 zemí celého světa. www.modlitbymatek.cz

Co je to za hnutí?

Když se skupinky MM rozšířily do celého světa, následně vznikla komunita Solace (Útěcha). Její součástí jsou Modlitby matek, Modlitby Otců a Děti víry.

Od roku 1999 se každé dva roky koná konference národních koordinátorek Modliteb matek z celého světa. Setkávají se na ní matky z jednotlivých zemí, aby se spolu modlily za komunitu Útěcha. Konference bývá vždy v jiné zemi. V roce  2012 byla v České republice, ve Vranově u Brna, a zúčastnily se jí  koordinátorky z 24 zemí světa.

Od roku 1997 se každý rok na podzim koná v ČR národní setkání MM pro matky, které se modlí ve skupinkách MM. V roce 2000 byly Modlitby matek zapsány Českou biskupskou konferencí, jako oficiální hnutí pod názvem „Modlitby matek-hnutí křesťanských žen“.

Domů

Jak modlitby matek probíhají?

Matky se k modlitbě scházejí ve skupince pravidelně podle svých časových možností. Na vytvoření skupinky stačí dvě matky, nejvyšší počet je osm. Při větším zájmu je dobré založit další skupinku.

Setkáváme se jednou týdně, k modlitbě používáme brožurku Modlitby matek, Písmo a setkání doprovodíme vždy nějakou písní. Skupinka ctí pravidlo mlčenlivosti, aby byla zachována důvěra mezi účastnicemi, tzn. nic svěřené na setkání skupinky se nevynáší ven. Když se matky naučí důvěřovat jedna druhé skrze modlitbu a sdílení, břemena, která nesou, budou lehčí. Mezi zásady kromě mlčenlivosti patří také to, že si neradíme a nepomlouváme se.

logo.jpg

Jak probíhají modlitby matek v naší farnosti?

V září 2016 vznikla první skupinka osmi maminek s malými dětmi v naší farnosti, setkání probíhají v týdnu dopoledne vždy u jedné z maminek.

Modlitby matek se netýkají jen maminek malých dětí, ale matek všech věkových kategorií, může vzniknout skupinka matek dospělých dětí či babiček a na setkávání se mohou domluvit ve večerních hodinách.

Pokud by další maminky měly zájem scházet se k modlitbě a vytvořit další skupinky, můžete se poradit s Jitkou Vaněčkovou z naší farnosti (jitka.vaneckova@gmail.com), nebo se obrátit na českou koordinátorku hnutíhnuti-mm@email.cz.

 

Co je to Triduum?

Každé čtvrtletí po celém světě jsou matky tři dny duchovně spojeny na jednotné úmysly. Nejen za své děti, ale také  za sebe a za ty, za které se možná nikdo nemodlí.

V pátek se soustředíme na vlastní zpytování svědomí a prosíme za odpuštění našich hříchů.

V sobotu před začátkem vyzveme všechny ty, které nebyly přítomné v pátek, aby chvilkou ticha litovaly svých hříchů. Teprve potom začneme druhý den Tridua, tedy odprošováním vin za ty, kteří ublížili nám a našim dětem. Zároveň prosíme za jejich obrácení.

V neděli před začátkem poprosíme všechny, kteří nebyli přítomni v pátek, aby ve chvilce ticha litovali svých hříchů, a potom znovu ty, kteří se nezúčastnili v sobotu, aby rovněž ve chvíli ticha odpustili těm lidem, kterým  dosud neodpustili. Po té začneme poslední den Tridua, den radosti a chval. Je možné vyzvat zúčastněné, aby přišli dopředu a vydali krátké svědectví o radosti života s Pánem.  Je milé, když neděli zakončíme malým občerstvením pro všechny, kteří přijdou.

V září 2017 jsme připravily první setkání Tridua v naší farnosti. V Mnichovicích v pátek po mši se ve farní kapli sešlo 7 maminek (5 ze skupinky MM a dvě další) a v Hrusicích v sobotu dopoledne se sešlo 7 jiných maminek. (z organizačních důvodů tentokrát Triduum ještě nebylo kompletní i s nedělním setkáním) Těšíme se, že se z této první vlaštovky stane tradiční setkávání v naší farnosti.

 

Náhledy fotografií ze složky Modlitby Matek