Jdi na obsah Jdi na menu

Pořad Bohoslužeb - omezení pohybu

3. 3. 2021

V rámci zpřísněných podmínek si pravidla pro Bohoslužby nemění.

MNICHOVICE - 20 osob, účast domluvit s otcem Ivanem
Bohoslužby:
Úterý, středa, pátek a sobota od 17.30 hod.
Neděle 9.30 hod.

Nadále je možné požádat o individuální přijetí svatého přijímání, pokud se nedostanete na mši svatou. Dle rozhodnutí biskupů je účast na mši svaté během týdne považována za splnění nedělní povinnosti. 

Svátost smíření a duchovní služba:
Veškerá duchovní služba je možná na osobní rovině kněz/jednotlivec. Po předchozí domluvě je otec Ivan k dispozici ke slavení svátosti smíření i k duchovnímu rozhovoru či jiným duchovním službám.

HRUSICE - 10 osob - účast nahlásit do tabulky ZDE (nebo s Petrem Sklenářem)
Nedělní Bohoslužba v Hrusicích od 10.00 hod. Opět musíte svou účast předem nahlásit. Bohoslužba je přenášena přes YouTube farnosti. 
Vnitřní prostory kostela sv. Václava jsou k soukromé modlitbě nadále otevřeny každou sobotu a neděli od 9.00 hod. do 17.00 hod. Lze domluvit individuální svaté přijímání s Petrem Sklenářem.

 

Slovo arcibiskupa Graubnera, předsedy ČBK, ke zpřísněným opatřením

Milí bratři a sestry,

rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10 % kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházeni a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy.

V některých farnostech se všichni nedostanou na mši svatou každou neděli. Využívejte, prosím, i všedních dnů k účasti na mši svaté či aspoň k tiché adoraci.

Pokračujme v modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie a obrácení lidských srdcí k Bohu každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o přímluvu naše české a diecézní patrony i naše kandidáty blahořečení.

Kéž tento mimořádný způsob prožívání postní doby přispěje k našemu posvěcení a připraví nás na velikonoční radost.

K tomu ze srdce žehná

+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký