Jdi na obsah Jdi na menu

Pořad Bohoslužeb v rámci dalšího rozvolňování

MNICHOVICE - 40 osob, účast domluvit s otcem Ivanem
Bohoslužby:
Úterý, středa, pátek a sobota od 17.30 hod.
Neděle 9.30 hod.

Nadále je možné požádat o individuální přijetí svatého přijímání, pokud se nedostanete na mši svatou. Dle rozhodnutí biskupů je účast na mši svaté během týdne považována za splnění nedělní povinnosti. 

Svátost smíření a duchovní služba:
Veškerá duchovní služba je možná na osobní rovině kněz/jednotlivec. Po předchozí domluvě je otec Ivan k dispozici ke slavení svátosti smíření i k duchovnímu rozhovoru či jiným duchovním službám.

HRUSICE - 30 osob - účast nahlásit do tabulky zde
Nedělní Bohoslužba v Hrusicích od 10.00 hod. Opět musíte svou účast předem nahlásit. Bohoslužba je přenášena přes YouTube farnosti. 
Vnitřní prostory kostela sv. Václava jsou k soukromé modlitbě nadále otevřeny každou sobotu a neděli od 9.00 hod. do 17.00 hod. Lze domluvit individuální svaté přijímání s Petrem Sklenářem.

 

 

Toto krizové opatření vlády (ze dne 30. 11. 2020) začne platit  3. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 12. prosince 2020 do 23:59.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb jsou uvedeny v bodě 10b:

10. právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

b)  shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu,

Svateb a pohřbů se týká bod 9:

9. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob,

Společného zpěvu se týká bod 2b:

Zakazuje společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ podle písmena a), a s výjimkou mateřských škol a dětských skupin,

Do 3. prosince platí opatření vlády z 20. listopadu, kterým je povoleno, aby se bohoslužeb, svateb a pohřbů účastnilo až 20 osob.