Jdi na obsah Jdi na menu

Přehled bohoslužeb doby vánoční

20. 12. 2018

Dá-li Pán Bůh, vánoční pořad bohoslužeb 2018,2019:

Datum

Mnichovice

Hrusice

Chocerady

Ondřejov

Poznámka

22. 12.

sobota

---

---

16,30

18,30

Mše sv. s nedělní platností

23. 12.

4. neděle advent.

8,30

10,30

---

---

 

24. 12.

Štědrý den

24.00x

16,00°

---

---

° Dětská

x Rybova vánoční mše

  25. 12.

Narození Páně

---

10,30°

15,00

---

° Dětská

26. 12.

Sv. Štěpán

---

10,30 x

---

---

x Rybova vánoční mše

29. 12.

sobota

---

---

16,30

18,30

Mše sv. s nedělní platností

a obnovou manžel. slibů

30. 12.

Sv. Rodina

8,30

10,30

---

---

Obnova manželských slibů

  31. 12.

Sv. Silvestra

16.00

---

---

---

Mše sv., adorace,

Te Deum na poděkování

za uplynulý rok

1. 1. Panna Maria,

Matka Boží

8.30

10,30°

16.30

18.30

° Dětská

Světový den modliteb

za mír

4. 1. pátek

17,30

---

---

---

 

5. 1. sobota

---

---

16,30

18,30

Ze Slavnosti Zjevení Páně

Mše sv. s nedělní platností

6. 1. neděle

8,30

10,30°

---

---

Slavnost Zjevení Páně

° Dětská

12. 1. sobota

---

---

16,30

18,30

Ze Svátku Křtu Páně

Mše sv. s nedělní platností

13. 1. neděle

8,30

10,30°

---

---

Svátek Křtu Páně

Konec vánoční doby

 

28. 12. 2018 a 2. 1. 2019 mše svaté v Mnichovicích nebudou.

Ve Struhařově bude mše svatá s obnovou manželských slibů.

až v neděli 30. 12. 2018 v 15 hod.

3. 1. bude mše svatá v 15 hod. ve Zvánovicích.

Mše svatá v 18,00 hod. v Senohrabech bude až 24. 1. 2019.

 

Betlémy lze shlédnout v kostelech před nebo krátce po mši svaté

či po domluvě s knězem až do konce ledna.

 

   Kéž je pro nás kostel vždy domem modlitby, ve kterém se setkáváme s Ježíšem, Pannou Marií a svatým Josefem.  P. Ivan