Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuálně dopis týmu Net for God

15. 1. 2018

 

Lyon, prosinec 2017


 

Drazí přátelé Net for God,

 

S radostí vám představujeme film na měsíc prosinec, který se jmenuje:

 

 

« Muž podle Božího srdce »

 

 

Jednou z charakteristik dnešních mužů je jejich obtížné hledání místa ve společnosti, která je v neustálém pohybu. Velké je pokušení ovládat druhé, vše řešit sám, nebo naopak utíkat před odpovědností a nikdy nedospět. Tento film je zamyšlením nad dnešní mužskostí. Katolické hnutí „KingsMen“ a evangelikální hnutí „4. mušketýr“, vzniklá v Holandsku, staví muže před otázku jejich identity pomocí fyzicky náročných výzev na horách. Toto fyzické sebepřekonání je uvádí na duchovní cestu: sestoupit od rozumu až do srdce.Jsou odříznuti od svého obvyklého prostředí, nacházejí se výhradně ve společnosti dalších mužů. Mohou se pokojně přiblížit k patě Kříže a odložit zde své boje, svoje závislosti nebo pochybnosti.

Ve filmu uslyšíme svědectví mužů – a jejich žen – o tom, jak se jejich životy změnily díky těmto setkáním.

 

2. Témata ke sdílení:

 

- Nacházím určité paralely mezi svědectvími a tím, co prožívám? Co bych chtěl ve svém životě změnit?

- Co pro mě znamená být mužem/ženou podle Božího srdce?

 

3. Přímluva měsíce:

 

Bože, náš Otče, díky, že jsi nás stvořil jako muže a ženy, rozdílné a navzájem se dopňující. Dej mužům prožívat opravdové obrácení, ať ti dovolí znovu projít jejich minulostí, aby mohli být svobodnější, aby se mohli u paty Kříže odvážit být zranitelní, přijímat odpovědnost, a stát se tak muži podle tvého srdce.

 

4. Slovo měsíce:

 

Slovo měsíce je z 13. kapitoly Skutků apoštolů, verše 22 až 23:

Bůh jim povolal za krále Davida, o němž vydal svědectví: ‚V Davidovi, synu Isajovu, jsem nalezl muže podle svého srdce. On splní vše, co chci.‘ A z Davidova potomstva dal Bůh Izraeli podle svého slibu Spasitele Ježíše.

 

 

5. K prohloubení tématu

 

Více informací o mužských hnutích:

 

www.kingsmen.frnebowww.kingsmen.nl

www.the4thmusketeer.org

 

Připravují se setkání v různých zemích, neváhejte o nich předávat informace těm, kteří by takové setkání pro muže potřebovali nebo o ně mají zájem. Komunita Chemin Neuf také pořádá setkání Kána pro páry, které jsou příležitostí k dialogu a k uzdravení vztahu mezi manželi (více informací na cana.chemin-neuf.fr).

Na toto téma existuje mnoho literatury, například:

 

V češtině nebo slovenštině vyšlo:

 

- John Eldredge:Pozor, srdce muže!

- John Eldredge a Stati Eldredgová: Úchvatná

- Larry Crabb: Adamovo mlčení

 

Další knihy napsali:

Anselm Grün (L'identité masculine en question), Leanne Payne (Crisis in Masculinity), C.S.Lewis (The four Loves), Henk StoorvogelTheo van den Heuvel(The 4th Musketeer: Living in the Service of the King), Bill Perkins(Six Battles Every Man Must Win)...

 

 

 

Přejeme vám krásný Advent!

Ať vám Bůh žehná

 

Za tým Net for God,

 

P. Gabriel Roussineau

Sr Paulina Pasternak