Jdi na obsah Jdi na menu

Získali jsme dotaci EU na záchranu fary v Mnichovicích

27. 9. 2013

Představujeme úspěšný projekt ve výzvě  MAS Říčansko 2013: Záchrana fary v Mnichovicích

fara.jpg

        Náš farní areál se nachází v horní části Masarykova náměstí a představuje hodnotný komplex stavebně se vyvíjející od doby pozdního baroka, přes klasicismus a 19. století. Farní budova byla postavena spolu s gotickým kostelem, tedy ve 30. letech 14. století. Byla dřevěná a měla doškovou střechu. Současná farní budova byla postavena v letech 1721 - 1722.  V roce 1828 proběhla přestavba, při které byly odstraněny klenby u oken a dveří. Poslední velká oprava farní budovy proběhla ve třicátých letech 20. století.
         V současnosti se střecha farní budovy nachází v havarijním stavu. Střešní krytina praská, rozpadá se a v důsledku toho dochází k zatékání dešťové vody do konstrukce krovu.
V tomto roce proto zažádala naše farnost o dotaci v rámci Výzvy MAS 1/2013 . Dne 25.5.2013 byl tento projekt vybrán Výběrovou komisí a následně dne 28.5.2013 schválen Programovým výborem k podpoře z Programu rozvoje venkova, Osy IV. Leader.
Bezprostředně po schválení a zaregistrování projektu vyhlásila farnost výběrové řízení na výběr zhotovitele. V tuto chvíli je již podepsána smlouva o dílo a v průběhu měsíce října dojde k zahájení realizace této tolik potřebné stavební obnovy.    
Projekt je financován EU z Programu rozvoje venkova - Leader a realizován s podporou MAS Říčansko. 
leader.jpg mas.jpg prv.jpg
  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí