Jdi na obsah Jdi na menu

Adventní roráty v kostelích Prahy a okolí

6. 12. 2012

roraty.jpgPo celou dobu adventní se od 2. do 24. prosince 2012 konají v mnohých kostelích pražské arcidiecéze ranní mše svaté se zpívanými roráty, tedy adventní mariánské mše s tematikou prorockých textů. V nejbližším okolí se jich můžete zúčastnit třeba v Říčanech..

 

PŘEHLED:

Říčany, kostel sv. Petra a Pavla

Po 06.00 (svíčky s sebou)

Hlubočepy, kostel sv. Filipa a Jakupa (Na Zlíchově)roraty2.jpg

po, út, a čt v 6:45

Hradčany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Po–Pá v 5.45

Hradčany, kostel Všech svatých

So v 7.00

Břevnov, bazilika sv. Markéty

Po–So v 7.00

Karlín, kostel sv. Cyrila a Metodějeroraty3.jpg

Po, St, Pá ve 12.00 při mši

Čt v 6.30

So v 9.00 při mši

Malá Strana, kostel sv. Tomáše

Po–Pá v 6.45 (kaple sv. Barbory)

Nové Město, kostel sv. Ignáce

Po–Pá v 6.15

Ne v 6.50

Smíchov, kostel sv. Václava

Po–So v 7.30, Ne v 8.00

Staré Město, kostel sv. Jiljí

Út, Pá v 7.00 (kaple sv. Zdislavy)

Staré Město, kostel sv. Haštala

Út, Pá v 7.00

Staré Město, kostel sv. Havla

Čt v 7.00

Staré Město, kostel Matky Boží před Týnem

Po, St, So v 7.00

Stodůlky, Komunitní centrum sv. Prokoparoraty4.jpg

Pá v 6.45

Vinohrady, kostel sv. Ludmily (nám. Míru)

út (4.12., 11.12., 18.12.) a čt (6.12., 13.12., 20.12.) v 6:10

pá 7. 12. v 7:30 (1.pátek v měsíci), pá 14.12. a 21.12. v 7:00

poslední roráty budou na Štědrý den - v pondělí 24.12. v 8:00.

Vršovice, kostel sv. Mikuláše (Vršovické nám.)

po 17. 12. až po 24. 12. (4. týden adventní) v 7:00 (mimo neděle 23. 12.)

Žižkov, kostel sv. Rocha Šebestiána a Rozálie (Olšanské nám.) 

St v 6.00

Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

So v 6.00, Po 24. 12. v 6.00

Stará Boleslav, kostel sv. Klimenta

Čt v 6.30

Rorátní zpěvy byly skládány pro adventní mariánské mše s tematikou prorockých textů očekávání příchodu Mesiáše předpověděného ve Starém zákoně. Při těchto mších se většinou čte z evangelia sv. Matouše, který psal pro židy a často uváděl zprávy o naplnění prorockých předpovědí. Silným a působivým obsahem rorátních mší je tedy naděje předpověděná a naplněná. Ústřední postavou rorátů je Panna Maria.

Rorátní zpěvy jsou důležitým výrazem zbožnosti našich předků a velmi významnou ukázkou duchovní kultury, která se v katedrále od svých počátků za doby Karla IV. pěstovala. Když si pomyslíme, že známá vstupní antifona „Ejhle, Hospodin přijde“ v adventu zpívaná všude, pochází z antifonáře prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 1364, který se uchovává v rukopisu knihovny svatovítské kapituly, naplňuje nás radostí, že duchovní hudba a zpěv našich předků byly na tak vysoké duchovní a kulturní úrovni. Řada antifonářů, rorátníků, kancionálů (Franusův, Vyšehradský, Sedlčanský atd.) a dalších rukopisů v mnoha knihovnách o tom svědčí. (Kardinál Miloslav Vlk, Aleš Pištora)

Zdroj: apha.cz