První arcidiecézní pouť prvokomunikantů proběhne v sobotu 21. října 2023 od 9 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha za účasti Mons. Jana Graubnera. Tématem setkání je „Eucharistie jako díkůvzdání“.

Zveme tedy kněze a katechety, aby připutovali spolu s dětmi, které poprvé přijaly tuto svátost v letošním roce, ale i s těmi, které se na tuto slavnost teprve začnou připravovat. Mohou se ale připojit i další děti a vítáme samozřejmě i rodiny, které budou chtít přijít samostatně.

První část setkání od 9 do 11 hod. proběhne formou malých zastavení (cca 15-20 minut) pro jednotlivé skupinky dětí uvnitř katedrály. Účastníci si mohou předem vybrat témata, která je zaujmou (všechna zastavení nelze z časových důvodů absolvovat). Stanoviště (v závorce uvádíme místo v katedrále) budou mít zaměření na díkůvzdání:

  1. za náš život a svět kolem nás (rozeta Stvoření v průčelí katedrály)
  2. za Boží působení v dějinách světa (zvláště za dar Ježíše) a za Pismo svaté, které o tom svědčí (kaple sv. Anny a Panny Marie) 
  3. za Ježíšův život, smrt, vzkříšení a dar Ducha Svatého (kaple sv. Václava) 
  4. za dar rodiny sv. Václava (a rodu Přemyslovců) a za počátky křesťanství u nás (kaple sv. Ludmily) 
  5. za kostely, které postavili naši předkové a za nebeské ochránce naší země (hlavní oltář) 
  6. za naši zemi a její katedrálu (kůr)
  7. za hrdiny, kteří se dokázali spolehnout na Boha (hrob Jana Nepomuckého) 
  8. za dar odpuštění a společenství církve (presbytář) 
  9. za dar sv. přijímání a mše svaté (eucharistická kaple) 
  10. za dar místní církve - diecéze a její biskupy (stará sakristie)

Připraveno bude i jedenácté stanoviště se samostatným programem (elektronické kvízy k tématu, výroba záložek, individuální řešení úkolů podle pracovních listů)

Od 11 hod. bude Mons. J. Graubner předsedat slavení mše svaté.

Na ni pak naváže od 12.00 možnost pokračování formou návštěvy Arcibiskupského paláce, kde bude připraveno pro skupiny zázemí a možnost prohlédnout si reprezentační prostory paláce a zúčastnit se dalšího programu.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám při organizaci setkání pomohou, a samozřejmě vítáme i další z řad katechetů, rodičů, ochotných farníků, mládeže i starších dětí z farností atd. Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit na e-mailu, případně telefonicky na 220 181 317.

PROSÍME O PŘIHLÁŠENÍ POMOCÍ FORMULÁŘE ZDE A TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU!