Jdi na obsah Jdi na menu

Betlémské světlo letos poprvé u nás (Hrusice, Ondřejov)

20. 12. 2013

bs.jpg

 Letos poprvé budeme mít možnost si převzít Betlémské světlo přímo v naší farnosti, konkrétně v kostelích v Hrusicích a v Ondřejově!

Dobrovolní hasiči z Lensedel si pro něj jedou do Kolína na nádraží, kde Betlémské světlo budou rozdávat skauti z vlaku od Brna. Díky dalším ochotným dobrovolníkům z naší farnosti budeme mít možnost si jej převzít v hrusickém a ondřejovském kostele během hlavních vánočních bohoslužeb, a to následovně:

 Hrusice

Štědrý den - 24.12.2013

před a po dětské mši svaté ( začíná v 16:00) 

bs2.jpg

Boží hod vánoční - 25.12.2013

před a po dětské mši svaté ( začíná v 10:30) 

Sv. Štěpána - 26.12.2013

před a po dětské mši svaté ( začíná v 10:30)  - při mši sv. bude uvedena Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby '"Hej, mistře!")

 Ondřejov

Štědrý den - 24.12.2013

před a po půlnoční mši svaté ( začíná ve 24:00) - při mši sv. bude uvedena Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby '"Hej, mistře!")

Boží hod vánoční - 25.12.2013

před a po mši svaté ( začíná v 09:00) 

Sv. Štěpána - 26.12.2013

před a po mši svaté ( začíná v 09:00) 

Využijme letos poprvé tuto možnost a kromě duchovního, ev. hudebního zážitku, si domů odnesme i symbol Kristova narození - světlo z Betléma!

 

bs1.jpg

Betlémské světlo 

Myšlenka předávání Betlémského světla vznikla v Rakousku jako součást 

charitativní akce. Předávání křehkého plaménku se díky skautským 

organizacím odtud rozšířilo do dalších zemí, a to nejen po celé Evropě. 

Poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem z místa narození Ježíše 

Krista – Betléma – do rakouského Lince. K nám se Betlémské světlo 

dostalo hned po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou českých 

skautů žijících v exilu k nám poprvé připutovalo v prosinci 1989 až pod 

sochu sv. Václava v Praze. V roce 1990 se s myšlenkou Betlémského 

světla seznámili brněnští skauti na vídeňském jamboree – mezinárodním 

setkání skautů a skautek z celého světa – a již na podzim téhož roku 

začali připravovat českou verzi. Nosnou myšlenkou bylo a stále je ukázat 

členům skautských oddílů, že o Vánocích nejde ani tak o kupu dárků a 

cukroví, ale o to, prožít Vánoce v klidu a pohodě s těmi, které máme rádi 

a oni nás. Že mnoho radosti mohou udělat i bez peněz a svou chutí přispět 

k této atmosféře. A když k tomu přidají skautskou službu a roznesou 

Betlémské světlo ve svém okolí sousedům, zjistí, kolik zajímavých lidí 

s různými životními příběhy kolem sebe mají. 

Po roce se skauti v sobotu 14. 12. 2013 opět vydávají z Brna do Vídně 

převzít Betlémské světlo. 

Následující sobotu, 21. 12. 2013, jej budou ve spolupráci s ostatními 

skauty rozvážet po celé naší vlasti. Ve vytipovaných stanicích si bude 

možno převzít plamínek od skautských kurýrů. Seznam vlaků rozvážejících 

Betlémské světlo je uveřejněn spolu s dalšími důležitými informacemi na 

internetových stránkách www.betlemskesvetlo.cz

Skauti však světlo nerozvážejí jen vlakem, ale přinášejí ho zejména do 

kostelů, na náměstí měst, na radnice a přímo do domovů našich 

spoluobčanů. Zde se již mezi skauty zapojuje veřejnost – občané z farních 

rad, ale i jednotlivci, kteří se chtějí zapojit do této akce. Mít doma 

Betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě pro ně 

znamená stát se součástí nekonečného řetězu domovů propojených 

symbolem naděje a duchovního poselství vánočních svátků. Stát se 

poslem pokoje, přinést toto světlo jako dar lidem ve svém okolí a zapojit 

se do velké rodiny lidí dobré vůle, to je pro některé lidi dnes velkým 

 vánočním přáním a radostí. 

(podle webu Betlémské světlo)