Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - červenec 2013

22. 7. 2013

 mozaika.jpg

07 / 2013

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE  (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď:  půl hodiny před mší svatou

Růženec:  půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace:  první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,   každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 (školní děti);  So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                       Katechumeni: St večer

Svátost manželství:  příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                     Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie)       Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec:  půl hod. před mší sv.                                 Náb.: po mši sv. a St 13 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)           Mše sv.: kolem 5. 7. – 11 h.

                                                              Poutní mše sv.: So po sv. Martinu 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy                   Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.                        Náb.: St 14 h.                                                        

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny) (mimo zimní období)   Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                           Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.    Adorace:  třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: Út 17 od pěti let, 17,30 školní;

 3. Út 17,30 Bohoslužba slova (v době školního vyuč.)  

       

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz 

Slovo duchovního otce

 

TVÁ VÍRA TĚ SPASILA, JDI V POKOJI

   Víra, spása, pokoj - žijeme v době, kdy mnohým víra nic neříká, klidně žijí bez ní. Nemyslí na spásu své duše, žijí uprostřed nepokoje a ten nepokoj mají i ve své duši.

   Prožíváme Rok víry. Mnozí řeknou: „já nevěřím“, ale přece jenom nad námi musí něco být. A tak vlastně nějaké stopy, stopové prvky víry v duši mají.

   Spása - to je slovo, které nám nic neříká. Ale přeložme si to jako záchrana. Povodně - mnozí se snaží pomoci k záchraně nejen majetku, ale i lidí samotných. Mnohým ztráta majetku může pomoci i k záchraně duše. Ztráta kredence, ale nalezení růžence…

   Panna Maria měla vždy pokoj v duši, protože nikdy neměla žádný hřích. Uvěřila andělovi, řekla své „Ano“ při Zvěstování a tak se zapojila do díla spásy, do díla záchrany našich duší.

   Ale přece jen měla též zvláštní nepokoj v duši či v podrážkách, když ji Duch Svatý vybízel, aby šla navštívit Alžbětu. Po namáhavé cestě prožila velikou radost.

   Pastýři, mudrci uvěřili, že se narodil Spasitel, zachránce světa. Šli se mu poklonit za zpěvu andělů: „Pokoj lidem dobré vůle.“

   Simeon též poslechl Ducha Svatého a jde v pravou chvíli do chrámu a musí říci slova proroctví.

   Ztráta dvanáctiletého Ježíše - jistě se Panna Maria se svatým Josefem modlili k Duchu Svatému, ale on je nechal 3 dny hledat kvůli nám, abychom měli také příklad pro hledání.

   Kéž s pomocí Ducha Svatého dovedeme rozlišovat pravý pokoj či nepokoj a spolupracujeme na záchraně duší.            

                                                                                                                                                                                                                                                                  P. Ivan

 

Ze života farností

 

   V týdnu po prvním svatém přijímání byla ukončena výuka náboženství ve všech odděleních (kvůli škole v přírodě a jiným aktivitám ve školách). Děti dostaly vysvědčení. Do Chocerad chodily 3 děti, v Ondřejově 13, 3 v Praze, 8 v Mnichovicích a 15 v Hrusicích. Závěrečná mše svatá byla v pátek ve 14 hod. v kapli v Mnichovicích.  Po ní bylo malé pohoštění.  

    V pátek 14. 6. v rámci školní soutěže přichází na faru 5 skupin po devíti dětech z pátých tříd. Mají zodpovědět otázku: Jaký nápis je pod slunečními hodinami na kostele. Dostali jsme se mimo soutěž i na otázky víry a svatého křtu.

    O prázdninách nebude náboženství, ale je možné se po domluvě setkat s knězem a povídat si o víře v Boha. Prázdninové děti se mohou připravit na 1. svaté přijímání, nejlépe v sobotu v 10 hod.

     První neděli v červnu vyhlásil Svatý otec společnou adoraci na celém světě. Jak to dopadlo u nás? V Mnichovicích byl kněz sám.

    22. června bylo kněžské svěcení v Praze. Pro pražskou arcidiecézi byli vysvěceni dva novokněží. Podle počtu adorátorů to vypadá, že nás počet kněží nezajímá. Budoucnost - třeba jeden kněz na velké území.    

   Jaký bude úkol novokněží či vůbec kněží? Může nám k tomu posloužit věta z žalmu: „Má duše žízní po živém Bohu.“ Mohli bychom tedy říci, že budou hasit žízeň věřících po Bohu, ale zároveň i tuto žízeň v lidech probouzet.

    P. Martin Sklenář působil 2 roky ve Vlašimi. Loučení bylo tak silné asi jako jeho primice (na internetu se můžete dozvědět více - ŘK farnost Vlašim, časopis Dotek červenec, srpen 2013 a fotogalerie). Od 1. července je v Kolíně a z Kolína přišel jáhen jako novokněz do Vlašimi. 

     29. června byly 2 mše svaté s nedělní platností v Choceradech a v Ondřejově s texty o svatém Petrovi a Pavlovi.

   Z promluvy: Petr třikrát zapřel. Neměl tedy čistý trestní rejstřík, přesto si ho Pán Ježíš vybral. Třikrát vyznával svou lásku. Aby se stal prvním papežem, nepotřeboval maturitní vysvědčení z nějaké rabínské školy. Jeho život, život prvního papeže měl být postaven na lásce ke Kristu.

   Pavel, jak sám říkal, pronásledoval církev, že to přesahovalo všechny meze. Po svém obrácení je apoštolem pohanů a sám pronásledován od Židů.

   Tak láska a naděje jsou dvě ctnosti, které si můžeme vzít z jejich života. Postavit také svůj život na lásce ke Kristu a k bližním a s nadějí se dívat na všechny nepřátele církve i na ty, kdo se od církve vzdálili svými hříchy.

 

   Letos si připomínáme 1 150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Aby mohli poutníci odjet na Velehrad nebo se alespoň připojit k sledování televizního vysílání, byla v Kostelních Střímelicích mše svatá již pátou červnovou neděli 30. 6. v 15 hod. Sešlo se nás 26 a další pak měli zájem přijít až 5. 7., jak to bylo v minulých letech.  

Různé


   18. června byla vikariátní konference ve Slušticích. Upozorňovalo se na ní na větrání v kostele. Když je vlhký vzduch, zavřít kostel, nenechat se zlákat teplem, jinak jsou mokré podlahy, zdi a jiné orosené předměty.

 

   Poděkování všem, kdo pomáhají s likvidací trávy na kostelních zahradách a případně si suší seno pro domácí zvířata a dobytek - Hnízdovi, Hájkovi, Hradeckých, Sklenářovi, Hrdinovi..

    5. 7. 2013 - 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Na Velehradě byla slavná mše svatá. Možná tam mnozí byli nebo poslouchali rádio či se dívali na televizi.

  Byl pozván i Svatý otec, který se ale omluvil z účasti na oslavách na Velehradě. Pověřil místo sebe hlavním celebrantem papežského legáta kardinála Josipa Bozaniće, arcibiskupa záhřebského. Koncelebrovali s ním biskupové Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Maďarska, Německa a přítomní kněží.

   Záhřebský kardinál Josip Bozanić měl promluvu česky. Řekl v ní mimo jiné, že Velehrad je evropské poutní místo, protože sv. Cyril a Metoděj jsou patrony celé Evropy. Nejlepší překlad evangelia je život sv. Cyrila a Metoděje. Počítat s utrpením, to je pravidlo duchovního života a ne výjimka. První záhřebský arcibiskup byl v 11 století Čech! Pan kardinál zdůraznil i mariánskou zbožnost, jejíž základ vybudovali sv. Cyril a Metoděj.

 

   Dá-li Pán Bůh, duchovní program

v celé mnichovicko-hrusické farnosti o prázdninách 2013:

 

místo

den

mše svatá

adorace

poznámka

Zvánovice

1. čt v měsíci

15,00

 

 

Mnichovice

pátek

17,30

 

 

 

neděle

8,30

1. ne v měsíci 15,00

 

Hrusice

neděle

10,30

3. ne v měsíci 15,00

 

Chocerady

sobota

16,30

 

s nedělní platností

Ondřejov

sobota

18,30

 

s nedělní platností

Strančice

2. ne v měsíci

15,00

 

 

Struhařov

4. ne v měsíci

15,00

 

 

Senohraby

4. čt v měsíci

18,00

 

 

 

Poutní mše svatá ve Strančicích bude v sobotu 27. 7. v 10,00 hod.

Poutní mše svatá v Choceradech bude v sobotu 17. 8. v 16,30 hod.

Ostatní dny budou mše svaté podle ohlášek.

Sledujte je, během prázdnin mohou být změny v ohlášeném pořadu!

 

 

Přeji všem krásné prožití prázdnin a dovolených P. Ivan.