Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - srpen 2013

19. 8. 2013

 mozaika.jpg

08 / 2013

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE  (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď:  půl hodiny před mší svatou

Růženec:  půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace:  první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,   každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 (školní děti);  So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                       Katechumeni: St večer

Svátost manželství:  příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                     Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie)       Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec:  půl hod. před mší sv.                                 Náb.: po mši sv. a St 13 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)           Mše sv.: kolem 5. 7. – 11 h.

                                                              Poutní mše sv.: So po sv. Martinu 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy)                     Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.                        Náb.: St 14 h.                                                        

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny) (mimo zimní období)   Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                           Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice,Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy,Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.    Adorace:  třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: Út 17 od pěti let, 17,30 školní;

 3. Út 17,30 Bohoslužba slova (v době školního vyuč.)  

       

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz  

 

Slovo duchovního otce

 

„PANE, NAUČ NÁS, MODLIT SE.“ (Lk 11,1)

   Motto, které jsem měl na primičních obrázcích před třiceti sedmi lety. Považoval jsem modlitbu za nejdůležitější činnost kněze. Tak tomu je i dnes. A to nejen pro kněze, ale i pro každého křesťana.

   Už malé děti je potřeba učit modlit se. Nejen „Andělíčku, můj strážníčku…“, ale i např. děkovat za to, že svítí sluníčko nebo za borůvky, jistě i mamince poděkovat, že se jí povedly borůvkové knedlíky atd.

   Letos v Hrusicích byly u prvního sv. přijímání i moje 3 praneteře (sedmiletá dvojčata a pětiletá Monika). O prázdninách ty větší jely na tábor, který nebyl křesťanský. Ptal jsem se jich předtím, jak to bude na táboře s modlitbou. Řekly mi, že to nejde. Tak jsem je učil „táborovou modlitbu.“ Mohou se totiž modlit i pod peřinou i se zavřenou pusou. Zeptaly se mne: „i zavřené oči?“ Odpověděl jsem: „ano.“

  My dospělí již umíme „Otče náš“, dokonce ten delší, jak je u Matouše a Zdrávas Maria. Tím však naše škola modlitby nekončí. S Pannou Marií se máme učit rozjímat o životě Pána Ježíše, Panny Marie a třeba i rodičů Panny Marie, sv. Jáchyma a sv. Anny, i když o nich v Písmu sv. není řeč. Nejkrásnější modlitba je beze slov. Např. při adoraci, kdy nás ve chvíli ticha třeba napadne nějaká Ježíšova věta. Zalíbí se nám a snažíme se pak podle ní žít.

   Rodina, která se modlí společně, drží pohromadě. Kéž roste počet takových rodin díky modlitbě.

                                                                             P. Ivan

 

Ze života farností 

 

   21. 7. byl v Mnichovicích sv. křest Michala Jana Motlíka z  Mnichovic.

 

   V Mnichovicích je od února otevřený domov důchodců zvaný Blaník. S vrchní sestrou je domluveno, pokud bude mít někdo zájem o katolického kněze, že se domluví s naším duch. otcem na návštěvě. K takové návštěvě zatím došlo jednou. Při ní 21. 7. přijala svátost pomazání nemocných paní Máří Magdalena Maunová, které je 92 let.

 

   25. 7. ve čtvrtek v Senohrabech jsme při mši sv. vzpomněli na paní Dřevíkovskou a na pana Podaného.

   V promluvě jsme mohli slyšet o Svatém otci Františku, který navštívil hlavní poutní místo v Brazílii Aparecidu. Přijel sem za Pannou Marií, aby jí odevzdal do ochrany Celosvětové setkání mládeže v Brazílii. Zde, tři rybáři v osmnáctém století, vylovili z moře sošku Panny Marie. Jakub (dnes má svátek) a Jan ulovili Krista, respektive Kristus ulovil tyto dva bratry, stali se rybáři lidí…

    Svatý otec František miluje obraz Panny Marie, která rozmotává uzly. V nich vidí rodiny, které prožívají krizi. Když se obrací k Panně Marii, je naděje na překonání krize a rodina se třeba nerozpadne.

   Svatý otec František chtěl v Brazílii na mládeži, aby žila naplno křesťansky. K tomu jim dal 3 body a chtěl, aby je hlasitě opakovali:

 

MODLITBA, SVÁTOSTI A POMOC BLIŽNÍMU.

 

   26. 7. byl svátek rodičů P. Marie sv. Jáchyma a sv. Anny. Mše sv. v Mnichovicích byla obětovaná za ty, kdo mají svátek.

 

   V sobotu 27. 7. byla, jako každý rok, dopoledne poutní mše sv. ve Strančicích. Sešlo se asi 40 lidí.

   Při promluvě jsme slyšeli: Kvůli Kristu uctíváme Pannu Marii. Pro  její úctu máme dost zpráv v Písmu svatém. Kvůli Panně Marii uctíváme i její rodiče sv. Jáchyma a sv. Annu. O nich ale v Písmu svatém nic nenajdeme, je to tedy záležitost tradice…

   Pan kardinál Tomášek říkával, že svatí rodiče mají zbožné děti, zbožní rodiče mají slušné děti a slušní rodiče - ty jejich děti už za nic nestojí. V dnešní době to může být i naopak. Setkáváme se s dětmi, které jsou zapálené pro Boží věci, i když pocházejí z nevěřících rodin. Svým příkladem mohou vést k obrácení své rodiče či dokonce i  prarodiče.

   Kéž na přímluvu sv. Jáchyma a sv. Anny a na přímluvu Panny Marie roste počet svatých rodin, v jejichž středu bude Ježíš Kristus.

 

   27. 7. jsme se v 15 hod. rozloučili v choceradském kostelepaní Květoslavou Bartošovou z Vodsliv.

 

Různé

 

   Cestování kněze o prázdninách po dnech - radost z Pána Ježíše, z  Panny Marie např. na Svaté Hoře nebo z věřících řeholnic v Doksanech, ale také zklamání z těch, kdo ztratili víru nebo jejich víra zeslábla zvláště v tomto Roce víry…

 

 

   Jeden pátek po mši sv. přijela vnučka pana Čiháka a odvezla patera na Božkov k němu, nemocnému. Udělil mu svátost pomazání nemocných a v neděli se dozvěděl, o odchodu pana Čiháka na věčnost. 

Dodával nám květiny ze zahrádky na Božkově, kde měl chatu.…

  

   Děti, které jste byly 8. června u první sv. zpovědi a 9. června u prvního sv. přijímání, nezapomínejte každý měsíc chodit ke sv. zpovědi. To platí i pro ty, kdo byly u prvního sv. přijímání v předchozích letech. Šťastné děti, kde je k tomu mohou povzbudit svým příkladem jejich rodiče. Ne vždy to je tak možné.

 

   Oprava školy v Mnichovicích vedle kostela - nabízejí se různé možnosti - třeba, že by kněz chodil do školy a učil tam náboženství nebo děti na faru, jak je zde zvykem. Ty menší s rodiči, třeba jen 15 min. v sobotu (10 - 10,15 hod.) nebo hodinu v pátek od 14 hod., pokud náboženství bude stejně, jako loni. Podobně Hrusice, Chocerady, Ondřejov…

  

   V srpnu nebyla po dohodě s místními mše sv. ve Strančicích, nepodařilo se sehnat zástup za P. Kudláčka, který byl tou dobou na exerciciích.

 

   Poutní mše sv. v Mnichovicích bude letos v neděli 8. září v 8,30 hod., připomeneme si i výročí posvěcení kostela.

 

         Dá-li Pán Bůh,

bude výuka Římskokatolického náboženství v roce 2013/2014:

 

DEN

HODINA

MÍSTO

KATEGORIE

1. HODINA

Středa

13,00

fara Chocerady

školní děti

11. 9.

Středa

14,00

fara Ondřejov

školní děti

11. 9.

Středa

17,30

kostel Mnichovice

dospělí

11. 9.

Středa

19,00

fara Mnichovice

katechumenát

11. 9.

Pátek

14,00

fara Mnichovice

školní děti

13. 9.

Pátek

14,00

fara Mnichovice

nové školní děti

13. 9.

Sobota

10,00

fara Mnichovice

předškolní s doprovodem

14. 9.

 

    V pátek 13. 9. 2013 bude v Mnichovicích ve farní kapli na zahájení výuky mše sv. ve 14 hod.

   Čas výuky je zatím prozatímní, záleží ne rozvrhu dětí v novém školním roce.  

   Den a čas náboženství v Hrusicích, které vede Mgr. Petr Sklenář, bude upřesněno po dohodě později.

 

   Sledujte ohlášky a vývěsky na kostelech.