Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - březen 2013

18. 3. 2013

 mozaika.jpg

 

03/2013

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE  (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď:  půl hodiny před mší svatou

Růženec:  půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace:  první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,   každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 (školní děti);  So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                       Katechumeni: St večer

Svátost manželství:  příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                     Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie)       Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec:  půl hod. před mší sv.                                 Náb.: po mši sv. a St 13 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                            Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)             Mše sv.: 5. 7. – 11 h.

             Poutní mše sv.: So po sv. Martinu 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy                   Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.                        Náb.: St 14 h.                                                       

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny) (mimo zimní období)   Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                           Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.    Adorace:  třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: Út 17 od pěti let, 17,30 školní;

 3. Út 17,30 Bohoslužba slova (v době školního vyuč.)  

     

 SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz 

 

Slovo duchovního otce

 ZNÁMÉ PODOBENSTVÍ - TŘI POSTAVY - ZASTAVME SE U NICH.

   Marnotratný syn - příklad pro člověka, který už dlouho nebyl u sv. zpovědi. Promarnil dary přijaté ve sv. křtu. Uvědomuje si svou bídu duchovní při zpytování svědomí, lituje toho, dává si předsevzetí, že se polepší a najde odvahu jít ke sv. zpovědi.

   Ve zpovědnici jej očekává duchovní otec, který zastupuje milujícího Boha otce, hříchy mu odpouští. Znovu je oblečen do roucha nevinnosti a může se zúčastnit hostiny, hostiny mše sv. se sv. přijímáním.

    Pak je zde druhý syn. Příklad pro křesťany, kteří říkají: „Já žádné hříchy nemám“ a neuvědomují si třeba svou tvrdost, nemilosrdnost k těm, kdo do kostela nechodí. Církev je složená ze svatých i z hříšníků. Svatí se mohou pokazit, hříšníci obrátit. Tak i těm, kdo po mnoha letech přistoupí ke svátosti smíření je potřeba vyprošovat milost vytrvání v dobrém. A těm, kdo si o sobě myslí, že je u nich vše v pořádku, milost obrácení.

   Hlavní postavou je milující otec. Na konci tohoto příběhu v jedné dětské knížce o Ježíši, je západ slunce a na kameni zády k nám sedí otec a objímá oba syny.

   Jaký bude nový papež, na kterého čekáme? Přejeme si, aby byl milujícím Svatým otcem. Potřebuje k tomu nejen přání, ale hlavně naše modlitby.

   Kéž to známé podobenství nám pomůže ke změně k lepšímu či k vytrvalosti v dobrém.                                                               P. Ivan

     

Ze života farností

 

   Paní Ludmila Dřevikovská, horlivá křesťanka ze Senohrab, ještě na podzim obsluhovala v Mnichovicích při vikariátní konferenci kněze. 6. ledna přijala v Hrusicích po mši sv. svátost pomazání nemocných. Na začátku února přijala ještě sv. přijímání doma. Na Kající pouti na Svaté Hoře 12. února jsme se za ni modlili a ona ten den dobře připravená, vyrovnaná, odchází na věčnost. 19. února měla mít 66 narozeniny, mše sv. byla za ni v Mnichovicích. Další den jsme se s ní rozloučili v kostele v Hrusicích. Mše sv. za ni ještě byla v Hrusicích 22. 2. a v kapličce v Senohrabech (asi 25 lidí) 28. února.

   Kdo na její místo?

    27. 2. zemřel pan Jaroslav Celba, hudební skladatel, který byl po kremaci uložen ve středu 13. 3. 2013 v Mnichovicích do hrobu.

    28. 2. byl pohřeb v Pyšelích. Byl to příbuzný od Doubků z Mnichovic, proto pozvali našeho kněze. Zemřelý byl muzikant, který hrál na pohřbech na trubku. Tu mu dali do rakve. V kázání pozůstalí slyšeli, že na konci světa, až andělé zatroubí, vstaneme z mrtvých a zemřelý muzikant se přidá k nim. Krásná představa, ne? A naše srdce má hrát Pánu Bohu melodie lásky už zde na zemi, abychom mohli zpívat v nebi společně s anděly.

    9. března jsme si při mši sv. v Choceradech i v Ondřejově připomněli 10 výročí odchodu dlouholetého ondřejovského faráře P. Heřmana Keymara na věčnost. Kromě toho se i někteří farníci také pomodlili v Praze u jeho hrobu.

    15. března si udělí v kostele v Mnichovicích svátost manželství Stanislav Zdražil a Martina Nováková.

    17. 2., na 1. neděli postní, byly přijaté dvě katechumenky mezi čekatelky sv. křtu. 3., 4. a 5. neděli byla Skrutinia. Co to je? Účel skrutinií, jejichž jádrem jsou exorcismy, je hlavně duchovní. Záměrem skrutinií je očišťovat mysl i srdce katechumenů, posilovat je proti pokušení, pomáhat jim, aby uzrál jejich správný úmysl a povzbuzovat je, aby vniterněji lnuly ke Kristu a rozhodněji pokračovali ve snaze milovat Boha. Tyto modlitby za ně jsou spojeny s evangelii ročního cyklu „A“, to  znamená 1. o samaritánce, 2. o uzdravení slepce od narození a 3. o vzkříšení Lazara. Jinak řečeno: Živá voda, Světlo, Vzkříšení a život.        

    Jako každoročně, v pátek před Květnou nedělí, letos 22. března, bude při mši sv. v 17,30 hod. v Mnichovicích udělována svátost Pomazání nemocných pro ty, kdo jsou zesláblí stářím nebo jsou těžce nemocní. Přihlaste se včas!

    Návštěvy nemocných doma v postní době - pí. Samsonová, Kratochvílová, Macháčková a jiné. Další nemocní nebo jejich příbuzní se mohou přihlásit, aby je kněz navštívil se svátostmi.

   Paní Jedličková by měla, jak při návštěvě kněze říkala, příští týden být přeložena z Vojkova do Mukařova.             

 

Různé

 

   Sbírky a dary na Svatopetrský haléř 23. a 24. února vynesly v mnichovické farnosti 5 107 Kč, v Hrusicích 3 717 Kč.

   9. a 10. března byla sbírka na arcidiecézní charitu. V mnichovické farnosti se vybralo 3 276 Kč, v Hrusicích 1 248 Kč.

 

   28. února ukončil Svatý otec Benedikt XVI. ze zdravotních důvodů svou papežskou službu.

3 / 2013

 
   Mnoho lidí se přišlo rozloučit do Říma se Svatým otcem Benediktem XVI. Vedla je k tomu právě láska. Láska byla kořenem této jejich pouti.

    Konkláve (volba nového papeže) začalo 12. 3. a již 13. 3. 2013 večer byl zvolen nový papež. Stal se jím Jorge Mario Bergoglio, argentinský jesuita, který přijal jméno „František.“

    Modlili jsme se za dobrou volbu nového papeže. Modleme se dál za nově zvoleného nástupce sv. Petra, který k tomu po zvolení vyzval lidi nejen na Svatopetrském náměstí, ale i všechny ostatní u televize a u rozhlasu.

   Kéž nás k tomu opět vede láska, láska k církvi.

    Milujme Ježíše zvláště v tomto roce Eucharistie, roce Nejsvětější svátosti Oltářní, milujme své bližní nejen v Argentině, ale i ve vlastní rodině, ve vlastní farnosti a tak naplňujme hlavní Kristovo přikázání.

    Postní snažení: modlitby, půst. štědrost, mše sv., křížová cesta apod., to vše má vycházet z lásky k Bohu a k bližnímu.

 DÁ-LI PÁN BŮH

 VELIKONOČNÍ POŘAD V MNICHOVICKO-HRUSICKÉ FARNOSTI 2013

 

SOBOTA

před KN 23. 3.

KVĚTNÁ NEDĚLE

24. 3.

ZELENÝ ČTVRTEK

28. 3.

VELKÝ PÁTEK

29. 3.

BÍLÁ SOBOTA

30. 3.

NEDĚLE VELIKON.

31. 3.

PONDĚLÍ VELIKON.

1. 4.

Mnichovice

---

8,30

17,30

17,30

20,00

8,30

8,30

Hrusice

---

10,30

---

---

---

10,30

---

Chocerady

16,30

---

---

---

---

16,30

---

Ondřejov

18,30

---

---

---

---

18,30

---

Struhařov

 

15,00

 

 

 

 

 

 

 

Na Květnou neděli 24. 3. bude v Hrusicích od 15,00 hod. kající pobožnost se sv. zpovědí. Tuto pobožnost bude mít kněz z Vlašimi.

 

   Modlitba, půst, štědrost a Kristus ukřižovaný v době postní -      

 

světlo, radost, aleluja a Kristus zmrtvýchvstalý v době velikonoční -

 

    kéž to je náplň vašeho života

                                               Žehná Vám P. Ivan Kudláček

BOHÁČ A LAZAR

   Boháč se jmenuje Evropa, Lazar, to je Afrika, pokud se to týká jídla. Když jde o duchovní bohatství, zdá se, že je to obráceně. Afrika je boháč, Evropa je Lazar.

   Černý kardinál Ganten v roce 1978 byl na Svaté Hoře. Seděl jsem vedle něho u oběda. Měl oči velkého dítěte a taková je i víra v Africe. Dej nám víru dětských srdcí!

   Nuncius Causero, byl v Hrusicích se sekretářem Okolo z Ugandy. Biskup Okolo vyprávěl, že v semináři je 800 bohoslovců a pro vodu si chodí s nádobami dost daleko. To je výstižný obrázek hmotné bídy a duchovního bohatství.

   Misie v naší farnosti = děti, které přivedou spolužáky na náboženství, spolužáky, spolužákyně, které hladovějí po Bohu.