Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - červen 2012

19. 6. 2012

mozaika.jpg

 

 

 

 

 

 

 D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE  (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď:  půl hodiny před mší svatou

Růženec:  půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace:  první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,   každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 (školní děti);  So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                       Katechumeni: St večer

Svátost manželství:  příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                     Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie)       Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec:  půl hod. před mší sv.                                 Náb.: po mši sv. a St 12 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)             Mše sv.: 5. 7. – 11 h.

                                                              Poutní mše sv.: So po sv. Martinu 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy)                     Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.                        Náb.: St 13 h.                                                        

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny) (mimo zimní období)   Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                           Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.    Adorace:  třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: Út 17 od pěti let, 17,30 školní;

 3. Út 17,30 Bohoslužba slova (v době školního vyuč.)  

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz

 

Slovo duchovního otce

 

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

   Znamení kříže - ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého - touto modlitbou můžeme denně začínat nový den. V Irsku misionář sv. Patrik dlouho nevěděl, jak lidem vysvětlit tajemství Nejsvětější Trojice. Až mu padl zrak na trojlístek jetele. Jedna rostlinka a tři listy. Jiný příklad - denní světlo, rozložené do tří základních barev. Dobře to znají fotografové, kteří si sami barevné fotografie vyvolávají. Nebo rodina, která má tři členy a přitom je to jedna rodina. Nebo tři jedničky, které nesčítáme, ale násobíme a vyjde nám zase jednička. To jsou naše ubohá přirovnání k pochopení Nejsvětější Trojice.

   Nemůžeme se modlit k jedné Božské osobě tak, aby o tom ty další dvě nevěděly. Každý si jistě může vybrat tu osobu, která je mu nejbližší, nejmilejší, ať už se modlím k Bohu Otci jako jeho dítě, Boží dítě od chvíle sv. křtu nebo se modlíme k Ježíši, svému nejlepšímu příteli, který se pro nás stal člověkem a nepřestal být Bohem. Či vzýváme Ducha Svatého, aby nám vnuknul správnou myšlenku, správné rozhodnutí v těžké situaci.

   Máme v sobě Boží život a ten živíme hlavně ve sv. přijímání. Prožili jsme v Mnichovicích 3. června velkou slavnost - první sv. přijímání dětí. To však nemá být jednorázová záležitost spojená se slávou. Naše duchovní obnova se uskutečňuje hlavně ve sv. zpovědi, pokud možno každý měsíc či ještě častěji. Kdo to však dětem zdůrazní, když kolikrát rodiče sami k sv. přijímání a k sv. zpovědi nechodí.

   Panna Maria je nejlepší dcerou Boha Otce, Matkou Boha Syna a snoubenkou Ducha Svatého. Tak jí vkládáme do náruče právě ty děti, které byly u prvního svatého přijímání. Jak má blízko k Nejsvětější Trojici a může nám vyprosit velké milosti.

   Patříme do církve, která je dílem Božím. Je to velká rodina dětí Božích. Vstupujeme tedy do ní ve sv. křtu, kdy nám kněz lije na hlavu svěcenou vodu a při tom říká: „Já tě křtím ve jménu Otce, i Syna i Ducha Svatého“…                                           P. Ivan

 

 

Ze života farností

 

 10. 5. bylo mimořádné náboženství. Po příjezdu kněze do Mnichovic, sedělo asi pět páťáků na schodech u zavřeného kostela. Jedno děvče na něj volalo: „Pane faráři, máte moc pěkný kostel.“ On odpovídá: „Jak to víš, když je kostel zavřený? Byla jsi někdy uvnitř?“ „Ne.“ Děti s nabídkou otevření kostela radostně souhlasily. Posadily se pak do lavice a docela hezky si chvíli s knězem povídaly.

 

   12. a 13. 5. byly sbírka na pražskou arcidiecézi. V mnichovické farnosti se vybralo 4 119 Kč, v Hrusicích 1 629 Kč.

   5. června bylo opět zaplynování kostelů v Choceradech, Ondřejově, Hrusicích a fary v Mnichovicích. Ošetřovaly se, jak je potřeba pravidelně, proti červotoči.

 

   8. června jsme se rozloučili v Mirošovicích s paní Miladou Hruškovou ze Senohrab.

  

   10. června oslavili v hrusickém kostele manželé Magdalena a Ladislav Michkovi zlatou svatbu.

 

  10. června byla v kapli sv. Anny ve Strančicích při mši sv. v 15,00 hod. pokřtěna Karolina Barbora Sladká ze Strančic. Její maminka byla pokřtěna letos v Mnichovicích při velikonoční vigilii.

 

    9. a 10. 6. jsme oslavili Slavnost Těla a Krve Páně. V Choceradech, Ondřejově a Strančicích byla po mši sv. adorace s modlitbami ze Slavnosti, v Mnichovicích a Hrusicích i s průvodem kolem kostela.  

 

   17. června má být výlet rodin se mší sv. v 15 hod. v Poříčí nad Sázavou.

 

   Paní Jedličková je nyní na rehabilitaci na Vojkově u Říčan a všechny moc pozdravuje. Vzpomíná v modlitbě a děkuje všem, kteří na ni také v modlitbě myslí. Doufáme, že se zase brzy objeví mezi námi.

 

   23. června má být v pražské katedrále v 9,30 hod. kněžské svěcení jáhna Radka Tichého. Také u nás několikrát ministroval. Primiční mši sv. má následující den 24. 6. v 15,30 hod. v komunitním centru Matky Terezy v Praze - Chodově u metra C, stanice Háje.

 

   12. července mají být oddáni v mnichovickém kostele Petr Novák ze Strančic a Helena Tržická z Prahy.

 

   O farní pouť na Klokoty v pondělí 28. 5. 2012. byl slušný zájem. Jelo nás 19 (Strančice 4, Mnichovice 5, Mirošovice 3, Senohraby 2, Ondřejov 1, Chocerady 1 a ostatní 3). Cesta vlakem byla pohodlná, dále městským autobusem až  na  Klokoty. Ti, kdo špatně chodí, měli k dispozici díky panu Prodanovi i auto. Našli se ale i takoví, kteří si pouť rozšířili o pěší část z Tábora. V kostele jsme se při zvonění zvonů pomodlili modlitbu „Anděl Páně.“ Potom byla votivní mše sv. k Panně Marii, Matce Církve. První čtení ze skutků apoštolů - Panna Maria se modlí s apoštoly 9 dní před sesláním Ducha Svatého. Žalm byla velepíseň (Magnificat) - Velebí má duše Pána. Při evangeliu jsme slyšeli o svatbě v Káni Galilejské.

  Po mši sv. byla mariánská pobožnost: střídání písniček po 2 slokách, mezi tím bavorské litanie a 20 Zdrávasů. Každý měl 1 Zdrávas s úmyslem, se kterým přijel na pouť. Dále litanie „Medžugorské“ a zásvětná modlitba k Panně Marii. Pouť jsme ukončili v kostele křížovou cestou na téma: Víra Panny Marie. Každý četl jedno napsané zastavení (na všechny se nedostalo). Po křížové cestě jsme se autobusem dostali na vlakové nádraží se zastavením v cukrárně. Pěkné počasí umocnilo dobrý výsledek poutě.

 

  29. 5. bylo v Hrusicích rozloučení s panem Jiřím Kubelou z Mirošovic.

 

  30. 5. jsme se rozloučili v Ondřejově s paní Jiřinou Klokočníkovou.

 

   2. června byla první sv. zpověď a 3. června 1. sv. přijímání dětí. Jeden z cílů kněze a katechetky je přivést děti na náboženství k 1. sv. zpovědi a k 1. sv. přijímání. Není to však konečná, spíše start do nového života s Ježíšem. Nebývá to vždy tak jasné, protože ne vždy mají děti věřící zázemí v rodině. Někde chodí ke svátostem jen jeden z rodičů, někdy ani to ne. Někdy jsou to jen prarodiče, které jsou příkladem pro děti. Proto je potřeba se za děti modlit, aby vytrvaly v dobrém nebo aby se zase obrátily.

   Kéž s touto myšlenkou na rtech či už v srdci se díváme na děti, které potkáváme. Modleme se i za celé školy i s jejich učiteli.

   Při 1. sv. přijímání při mši sv. děti obnovily křestní slib s  rozsvícenými svíčkami od paškálu. Po mši sv. po společném fotografování bylo na faře pro děti malé občerstvení.

 

   Na poutní mši sv. na Komorním Hrádku v neděli 3. června v 15 h. se sešlo téměř 50 lidí. U oltáře byl mimo našeho kněze jen jáhen Hodousek, ministranti žádní. Po mši sv. jsme si s paní kastelánkou mohli zámek důkladně prohlédnout. Patří jí za to díky.

 

Dá-li Pán Bůh, duchovní program v celé mnichovicko-hrusické farnosti o prázdninách:

 

místo

den

mše svatá

adorace

poznámka

Zvánovice

1. čt v měsíci

15,00

 

 

Mnichovice

pátek

17,30

 

 

 

neděle

8,30

1. ne v měsíci 15,00

 

Hrusice

neděle

10,30

3. ne v měsíci 15,00

 

Chocerady

sobota

16,30

 

s nedělní platností

Ondřejov

sobota

18,30

 

s nedělní platností

Strančice

2. ne v měsíci

15,00

 

 

Struhařov

4. ne v měsíci

15,00

 

 

Kost. Střímelice

čtvrtek  5. 7.

11,00

 

 

 

 

Poutní mše svatá ve Strančicích bude v sobotu 28. 7. v 10,00 hod.

Poutní mše svatá v Choceradech bude v sobotu 18. 8. v 16,30 hod.

Ostatní dny budou mše svaté podle ohlášek. Sledujte je, během prázdnin mohou být změny v ohlášeném pořadu! Možno také na www.farnost-mnichovice.cz

V červenci nebude ve Zvánovicích mše svatá.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář