Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - červen 2013

17. 6. 2013

mozaika.jpg

 

 

 

 

06/2013

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE  (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne !!!

Sv. zpověď:  půl hodiny před mší svatou

Růženec:  půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace:  první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,   každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 (školní děti);  So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                       Katechumeni: St večer

Svátost manželství:  příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                     Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie)       Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec:  půl hod. před mší sv.                                 Náb.: po mši sv. a St 13 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)             Mše sv.: 5. 7. – 11 h.

                                                              Poutní mše sv.: So po sv. Martinu 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy                   Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.                        Náb.: St 14 h.                                                       

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny) (mimo zimní období)   Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                           Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.    Adorace:  třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: Út 17 od pěti let, 17,30 školní;

 3. Út 17,30 Bohoslužba slova (v době školního vyuč.)  

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

 


Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz

Slovo duchovního otce

 

MLÁDENČE, PRAVÍM TI, VSTAŇ!

   V pátek jsme slavili Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. A dnes slyšíme o Ježíšově lásce a soucitu s vdovou, která pochovává svého jediného syna. Ježíš jej vzkřísil a vrátil jeho matce. Vrátil ho do pozemského života. Zrovna tak dceru Jairovu a Lazara.

   Ježíš ale sám, když vstal z mrtvých, se nevracel do pozemského života. Byl na cestě do nebe a jeho tělo už mělo jiné, dokonalejší vlastnosti. Tak i nám slibuje toto vzkříšení - kdy obleče naši duši do oslaveného těla.

   Buď se s ním budeme věčně radovat v nebi, nebo naše tělo bude věčně trpět v pekle. Chtít, aby se naši zemřelí vrátili do pozemského života nebo chtít, aby se dostali i se svým tělem do nebe. Co je lepší?

   Pak je zde ještě duchovní vzkříšení - ve sv. křtu, ve sv. zpovědi. Máme radost ze sv. křtu dětí i dospělých. Máme radost z první sv. zpovědi dětí 8. června v Mnichovicích, i když tyto děti to tak ani moc nepotřebují. Spíše jejich rodiče, ale tam bývá situace složitější, zvláště když si rodiče zkomplikují život rozvodem nebo tím, že nežijí ve svátostném manželství.

   Svatá Monika se dvacet let modlila, dvacet let prolévala slzy za svého nehodného syna Augustina. Vyprosila mu milost obrácení. On pak litoval, že půlku života promarnil.

   Panna Maria, plačící nad těmi, kdo už dlouho nebyli u sv. zpovědi nebo jsou nepokřtění. Kéž jim též vyprosí obrácení.

   Mysleme na věčný život v nebi, radujme se z duchovních vzkříšení na zemi.                                                                                                                        P. Ivan

 

Ze života farností

 

  26. 5. byla poutní mše sv. na Komorním Hrádku. Sešlo se nás asi 30.             

 

  27. 5. jsme jeli jako každý rok na pouť na Klokoty. Sešlo se nás 9, stejně jako dětí u 1. sv. přijímání, za které byla mše sv. obětovaná. Letos to bylo trochu rychlejší, protože byl dětský den, kterého se účast-nili i kněží z Klokot. Nás se místo nich ujali ochotně starší manželé. Potřebovali ale odejít k doktorovi, tak jsme měli křížovou cestu na ambitech kvůli zimě „rychlíkovou.“

 

   Letošní fotbalové utkání mezi kněžími Čech a Moravy, které se již mnoho let hraje střídavě na jaře v Čechách a na podzim na Moravě, se hrálo 28. 5. v Hrusicích. Byla to vlastně historická událost pro Hrusice. Poděkování patří vstřícnosti místnímu klubu a správci hřiště. Tuto část zajištění sponzoroval ing. Václav Vávra, hrusický zahradník. Čestný výkop měl náš pan farář P. Ivan Kudláček. A pak se hrálo tak, jak je zvykem - 2 x 45 minut. Čeští kněží vyhráli 8:5. Je to výsledek, který normálně není běžný ani v těchto utkáních. Některé branky padly po opravdu pěkných akcích. Ta hrstka diváků, která se tam sešla, tak byla odměněna dobrou podívanou. Po utkání hráči poseděli na faře při připraveném pohoštění ing. Janem Zichou z  Kostelních Střímelicích. Organizačně vše zajišťoval Mgr. Petr Sklenář, který také toto utkání pískal. Díky všem!

     Obrátil se na nás P. Tomáš Kazaňski z Jám u Nového Města na Moravě, koncem července jdou pěšky na pouť do Slavkovic k Božímu Milosrdenství. Prosil o zajištění ubytování a možnosti osprchování se. Tuto službu ochotně slíbil zajistit ing. J. Zicha z Kostelních Střímelic.

    Arcibiskupství pražské pořádalo v sobotu 1. 6. pouť rodin do Hrusic.

V 11 hod. přivítal P. Ivan P. Aleše Opatrného, P. Michala Němečka, P. Martina Sklenáře a jáhna z budějovické diecéze na mši sv. Spolu s nimi přivítal i všechny rodiny. Popřál jim, aby jim tato pouť prospěla k  vylepšení rodinných vztahů. Dětem popřál, aby se držely za ruku nebeské maminky Panny Marie. A aby jejich nejlepším kamarádem byl Pán Ježíš.

    8. 6. byla v 10 hod. v kapli v Mnichovicích na faře kající pobožnost. Po ní šlo jednotlivě 9 dětí do zpovědnice k 1. sv. zpovědi. Nakonec společné poděkovaly za odpuštění hříchů Pánu Ježíši a byly svěřeny do ochrany Panny Marie.

   Dál pak měli možnost přistoupit ke svátosti smíření i dospělí.  

    9. 6. byla v Hrusicích mše sv. v 10,30 hod. s prvním sv. přijímáním. Po promluvě si děti rozsvítily křestní svíce od paškálu a obnovily křestní slib, který za ně při jejich křtu skládali rodiče a kmotři. Po sv. přijímání ve chvíli ticha třikrát zvolaly: „Pane Ježíši, máme Tě rádi!“ Po mši sv. se fotily v kostele i venku. Na konec bylo malé pohoštění na faře, které jim připravili rodiče.

   

   13. 6. bylo opět zaplynování choceradského, ondřejovského a  hrusického kostela proti červotoči (má se to dělat aspoň tři roky po sobě).

Různé

 

   Připravuje se nový rozpis na úklid kostelů a kaplí. Noví dobrovolníci se mohou přihlásit do konce června, třeba jen na jeden úklid za pololetí. Je potřeba nezapomínat také na úklid kaple ve Strančicích před 2. nedělí v měsíci. Díky všem, kdo berou kostely jako svůj domov!

 

   22. 6. mají být v pražské katedrále dopoledne vysvěceni na kněze 3 jáhnové.

  V některých kostelech byla 24. 5. noc kostelů. Pan ing. Klimeš přišel s  nápadem mít během mnichovického kramaření 25. 5. celý den otevřený kostel, že bude hlídat. Bylo to jistě pro něho náročná služba. Jeho manželka vyrobila tabuli s barevným kostelem a šipkou: prohlídka kostela. Přišlo asi 150 lidí.

   Kostel však není muzeum s mrtvým inventářem. Jistě je lepší mít zážitek z kostela, když je tam duchovní program…

 

   24. 5. děti z náboženství na faře měly zájem o pomoc s úklidem zahrad kolem kostela i fary. Chtěly půjčit i srp apod. Nakonec po náboženství sbíraly klacky na farní zahradě, aby se mohla sekačkou posekat tráva. Díky za jejich ochotu a postřeh, nikdo jim to neradil.

 

   Letos bude při oslavách příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu na  Velehradě slavná mše sv. i se zástupcem z Vatikánu. Aby se zájemci mohli zúčastnit, případně vše sledovat alespoň v televizi, bude letos mše sv. v Kostelních Střímelicích již pátou neděli v červnu 30. 6. v 15. hod.

 

   Zahrady kolem kostela a fary v Mnichovicích, to je džungle. Tráva roste, v dešti nebylo možné sekat. Díky těm, kdo se postarají o jejich posekání.

Dá-li Pán Bůh, duchovní program

v celé mnichovicko-hrusické farnosti o prázdninách 2013:

 

 

místo

den

mše svatá

adorace

poznámka

Zvánovice

1. čt v měsíci

15,00

 

 

Mnichovice

pátek

17,30

 

 

 

neděle

8,30

1. ne v měsíci 15,00

 

Hrusice

neděle

10,30

3. ne v měsíci 15,00

 

Chocerady

sobota

16,30

 

s nedělní platností

Ondřejov

sobota

18,30

 

s nedělní platností

Strančice

2. ne v měsíci

15,00

 

 

Struhařov

4. ne v měsíci

15,00

 

 

Kost. Střímelice

neděle 30. 6.

15,00

 

 

 

Poutní mše svatá ve Strančicích bude v sobotu 27. 7. v 10,00 hod.

Poutní mše svatá v Choceradech bude v sobotu 17. 8. v 16,30 hod.

Ostatní dny budou mše svaté podle ohlášek.

Sledujte je, během prázdnin mohou být změny v ohlášeném pořadu!

 

 

Přeji všem krásné prožití prázdnin a dovolených P. Ivan.