Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - červen 2014

21. 6. 2014

mozaika.jpg

06 / 2014

 

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18 ,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy)            Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 14,30 h.                                                     

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice

Slovo duchovního otce

 

JÁ JSEM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT

    Tomáškův Katolický katechismus měl 3 velké části nazvané: „Já jsem Cesta,“ „já jsem Pravda,“ „já jsem Život.“ Cesta se týkala Desatera, Pravda se týkala víry, z toho známe např. 6 základních pravd a třetí část se týkala 7 svátostí.

   Dnes je Katechismus rozdělen na 4 části. Zvlášť je dána část o modlitbě. Znalost učení církve, tedy katechismu, se předpokládá u těch, kdo se nechávají křtít v dospělém věku nebo přestupují z jiné církve do církve katolické.

   Občas bychom si měli v katechismu listovat nebo podle rejstříku si podrobněji objasnit to, v čem nemáme zcela jasno. Můžeme také rozjímat společně s Pannou Marií:

   Cesta. Panna Maria kráčela cestou, kde plnila vždy Boží vůli. Když se jí držíme, vede nás k Ježíši, který je naším cílem i naší cestou.

   Pravda. Panna Maria nevykřikovala nikde, že se stala Matkou Boží, přesto Alžběta to poznala. Poznala nejen, že Panna Maria čeká dítě, ale i to, že je Matkou Spasitele, Matkou Božího Syna. Kdo jí prozradil tuto Pravdu? Duch Svatý, který je Duchem Pravdy.

   Život. Radujeme se, když se někde narodí dítě, ale ještě větší radost máme, když rodiče nechají své dítě pokřtít. Tak vedle pozemského života, lidského života, má v sobě i život vyšší, nebeský, Boží.

   Kéž rádi rozjímáme s Pannou Marií o učení Církve, které se dá zestručnit do těch tří slov: Cesta, Pravda a Život.               P. Ivan

 

Ze života farností

 

   18. 5. byl Jakub Jech, pokřtěný v církvi evangelické českobratrské při mši sv. v Mnichovicích přijat do církve katolické.   

 

   24. 5. v sobotu ve Strančicích měla sv. křest Josefína Jechová ze Strančic.

 

   26. 5. jsme byli jako každoročně na pouti na Klokotech. Zúčastnili se jí ti nejvěrnější. Sešli se poutníci z Ledečka, Chocerad, Senohrab, Hrušova, Mirošovic, Myšlína, Mnichovic a Prahy. Mši sv. jsme měli ze svátku Navštívení Panny Marie, protože v sobotu 31. 5. odpoledne jsme již slavili Slavnost Nanebevstoupení Páně. Při májové pobožnosti zazpívala pí. L. Topiarzová, která přijela i s malými dětmi.

  

   27. 5. jsme se rozloučili při velkém pohřbu ve strančické kapličce s panem Jaroslavem Ulrichem ze Strančic.

   Od 15. hod. pak byla poslední májová ve Strančicích. Tolik lidí jako na pohřbu se nesešlo. Je ale vidět, že staří již nemohou, umírají a mladí je nenahrazují.

 

   30. 5. měli v Mnichovicích svatbu Kateřina Prodanová a Jiří Kosina. Z promluvy: Náplň vašeho pozemského povolání se dá zestručnit do jednoho slova: Zachraňovat. Zachraňovat hmotné věci při požáru, povodních a jiných katastrofách, zachraňovat i lidské životy vysláním sanitky. Náplň života křesťanů a vlastně i manželství, je záchrana duší. Cílem manželství je nejen vzájemná pomoc v pozemském životě, ale i pomoc k tomu, abyste se dostali do nebe. Máte svou svatbu v den, kdy církev slaví Nanebevstoupení Páně, v den, kdy slavíme Památku sv. Zdislavy, která dobře vychovala své 4 děti a ještě dokázala pomáhat při stavbě kostelů a klášterů. Máte svou svatbu na konci mariánského měsíce. V evangeliu jsme slyšeli, jak Panna Maria pomohla novomanželům z trapné situace: Na její přímluvu Kristus proměnil vodu ve víno. Byl to jeho první zázrak. Budete si slibovat věrnost až do smrti. Bylo by to málo, kdybyste si říkali: My si musíme být věrni, protože jsme si to slíbili v kostele před Bohem. Bylo by hezké, kdyby spíše jste si stále mohli říkat: My si musíme být věrni, protože se máme rádi. Když se zeptáte manželů, kteří již dlouho žijí v manželství, třeba i uzavřeném před Bohem, zjistíte, že to tak samozřejmé není. Přijdou krize, kdy vaše láska dnes silná jako víno, se stane slabou vodou. Kéž najdete cestu k Panně Marii, aby na její přímluvu Pán Ježíš proměnil slabou lásku v lásku silnou, jako proměnil vodu ve víno.

 

   4. 6. prováděla firma Aplleko pravidelné zaplynování kostelů a far v   Hrusicích, v Choceradech a v Mnichovicích proti dřevokaznému hmyzu, červotoči i proti plísním.

 

   6. 6. opravila firma Hainz porouchané věžní hodiny na mnichovickém kostele.

 

   V neděli 8. 6. byla při mši sv. v Mnichovicích pokřtěna Tereza Marie Janovská z Mnichovic.

6 / 2014

  

   14. 6. má být v Mnichovicích 1. sv. zpověď a 15. 6. 1. sv. přijímání školních dětí při mši sv. v 8,30 h. Těžiště náboženské výuky či spíše výchovy je v rodině. Během prázdnin je možné si základní vědomosti z katechismu doplnit při minikurzu, třeba v pátky v 19 hod., ať už přijde někdo na jednu hodinu nebo více pátků.

 

   Poslední náboženství bude se mší sv. a vysvědčením 20. 6.

 

   15. 6. má být odpoledne v 15 hod. mše sv. na Komorním Hrádku, proto nebude v Hrusicích odpoledne adorace.

 

6 / 2014

   Nový rozpis na úklid kostelů a kaplí na druhé pololetí je připraven na doplnění u P. Kudláčka. Staří vymírají nebo už nemohou. Chtělo by to „omladit“! Mladí se neozývají, nemají dost času… Hlavně je potřeba brát kostel jako svůj domov a najít si na úklid jednu hodinu za půl roku v sobotu ve 13 h. nebo jiný den a jinou hodinu, podle dohody.

      

6 / 2014

   Dveře kostela otevřeny - v sobotu 31. 5. byl v rámci 880. výročí založení Mnichovic zpřístupněn farní kostel. Návštěvníci si celé odpoledne doslova podávali dveře a velký zájem prokazoval, jak je jim toto místo vzácné. Převažovaly rodiny s dětmi a naprostá většina se chovala velmi slušně. Rodiče dětem šeptem vysvětlovali, co se ode-hrálo při Křížové cestě, na co je kropenka a proč andělíček-kasička kýve hlavou. V kostele každopádně všichni našli přijetí, klidné a stinné útočiště, možná i chvíli k zamyšlení a setkání s něčím, co přesahuje naši zkušenost. Můžeme doufat, že návštěva kostela přivede některé i k návštěvě života církve (vždyť v mnoha jazycích je pro kostel a církev tentýž výraz).

   Děkuji pateru Kudláčkovi za to, že kostel mimořádně pro veřejnost otevřel.                                                L. Topiarzová

 

   Velký dík patří paní Niklové, která se mnoho let starala o před-zahrádky u mnichovické fary. Letos ale oznámila, že jí zdraví nedovoluje dále pokračovat. Najde se někdo ochotný ji nahradit?

   

   Dík také patří za sekání trávy na farních zahradách v Mnichovicích p. Hnízdovi a jeho rodině.

 

      Dá-li Pán Bůh, duchovní program

   v celé mnichovicko-hrusické farnosti o prázdninách 2014:

 

 

místo

den

mše svatá

adorace

poznámka

Zvánovice

1. čt v měsíci

15,00

 

 

Senohraby

4. čt v měsíci

18,00

 

 

Mnichovice

pátek

17,30

 

 

 

neděle

8,30

1. ne v měsíci 15,00

 

Hrusice

neděle

10,30

3. ne v měsíci 15,00

 

Chocerady

sobota

16,30

 

s nedělní platností

Ondřejov

sobota

18,30

 

s nedělní platností

Strančice

2. ne v měsíci

15,00

 

 

Struhařov

4. ne v měsíci

15,00

 

 

Kost. Střímelice

sobota 5. 7.

11,00

 

 

 

 Poutní mše svatá ve Strančicích bude v sobotu 26. 7. v 10,00 hod.

Poutní mše svatá v Choceradech bude v sobotu 16. 8. v 16,30 hod.

 

Ostatní dny budou mše svaté podle ohlášek. Sledujte je, během prázdnin mohou být změny v ohlášeném pořadu!

 

   Příjemnou dovolenou a dětem dobře prožité prázdniny přeje             

                                                                                              P. Ivan