Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - červen 2015

25. 6. 2015

mozaika.jpg

6 / 2015

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 15,10 h.                                                     

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  

 Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní děti

       

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737        

Případné změny sledujte na vývěsce kostela.

 

   Úryvky ze společného pastýřského listu biskupů, který se četl 14. 6. 2015:

   Vážení rodiče, sestry a bratři, na konci školního roku je vhodná příležitost poděkovat Pánu Bohu za děti, které svěřil do naší péče, za učitele, kteří usilují o jejich výchovu, včetně obětavých katechetů a kněží. Když apoštolové posílali maminky s dětmi pryč, aby Pána Ježíše neobtěžovaly, řekl jim Ježíš: Nechte maličké přijít ke mně, neboť takovým patří Boží království… 

   Na prvním místě je třeba upozornit na seznamování s pravdami naší víry při výuce náboženství, při poznávání základů křesťanství…

  Při hodinách náboženství se mládež neseznamuje jen s pravdami víry, ale také se spolužáky, s kamarády. Spoluvytváří společenství, které je pro jejich životní zakotvení důležité zvláště v době dospívání…

   Církev je společenství!...

   Seznamování s životem církve a prožívání společenství by mělo vyústit v pravidelnou účast na mši svaté. Proč? Při mši svaté nám Pán Ježíš nabízí sebe a radí: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Není proto správné připravit dítě na první svaté přijímání, a pak připustit, aby se s Pánem Ježíšem již nesetkávalo… 

   Vážení rodiče, víte, že duchovní život každého dítěte začíná v rodině modlitbou a způsobem života rodičů. Příklad svým dětem dáváte tím, že kladete důraz na hodnoty, kterými svět opovrhuje, nebo je považuje za zbytečné. Církev od rodičů očekává, že budou ve svých dětech upevňovat vztah k Bohu a nedají ničemu přednost před nabídkami našeho Pána. On řekl: Hledejte nejprve Boží království, ostatní vám bude přidáno. Všechny možné kroužky, různé aktivity, sport a další mohou být užitečné, ale ne na prvním místě…

Žehnáme vám!                 Vaši čeští a moravští biskupové

   

Ze života farností

 

   19. 5. byla vikariátní konference v Mnichovicích. Dík těm, kdo se postarali o pohoštění kněží.

  

   25. 5. byla pravidelná pouť na Klokoty. Přijelo na ni 14 poutníků vlakem i autem.

 

   28. 5. v Senohrabech jsme při mši sv. děkovali za 4 roky milostí v této kapli.

 

   29. 5. v rámci noci kostelů v choceradském kostele od 21 hod. zazpíval sedmnáctičlenný sbor FAMIREDO. Díky pí. Hrdinové, která se postarala o organizaci a hlídání.

   30. 5. bylo v Mnichovicích „kramaření.“ Na přání paní starostky byl otevřený kostel od 13 do 20 hod. Nezapomínejme, že kostel je dům modlitby. Díky p. Klimešovi za hlídání.

  

   Pomalu končí pololetí. Jsou vítáni zájemci, kteří berou kostel jako svůj domov, o úklid kostelů. Je možné se přihlásit i jen 1 x za pololetí. Případné změny nahlaste do konce června.

  

   31. 5. jsme měli poutní mši sv. na Komorním Hrádku. Sešlo se nás asi 40 z našich farností, v okolních farnostech o tom nevěděli…

 

   7. června byla sbírka na NEK. V mnichovické farnosti se vybralo 3727 Kč, v Hrusicích 1259 Kč. 

 

   4. června jsme Slavnost Těla a Krve Páně slavili ve Zvánovicích. V Choceradech a v Ondřejově byla Slavnost přeložena na sobotu, v Mnichovicích a v Hrusicích byla přeložena na neděli s průvody kolem kostelů.

 

   13. 6. byla dopoledne 1. sv. zpověď dětí, případně i dalších členů rodin.

 

   14. 6. pak bylo v Mnichovicích u 1. sv. přijímání 5 dětí (Ondřej, Hana, Kateřina, Dorka a Jáchym). Po mši sv. pro ně rodiče připravili malé pohoštění na faře.

   Je náročné připravit děti z rozbitých rodin a rodin, kde rodiče do kostela nechodí. Čím dříve děti začnou chodit k sv. přijímání, tím více je bude Ježíš formovat a chránit proti všemu zlu v tomto světě. Nestačí 1. sv. přijímání, jde o to, aby chodily často. Pomáhejme jim svými modlitbami!

 

   17. 6. bylo poslední náboženství v Ondřejově spojené s rozdáním vysvědčení.

   Také v Hrusicích byla poslední hodina.

   19. 6. ukončení náboženství v Mnichovicích s děkovnou mší sv. a rozdáním vysvědčení.

 

   20. 6. měli svatbu ve 14 hod. v Mnichovicích Alena Matysová a Daniel Murray.

 

   Mezi farníky byl projeven zájem o návštěvu pražského kostela Panny Marie na Karlově, kde před příchodem do Mnichovic působil P. Kudláček.

   Pouť do tohoto kostela, založeného Karlem VI., je plánovaná na 1. 7. 2015. Vlak z Čerčan odjíždí ve 13,03. Zpět by měl být odjezd v 18,07 z hlavního nádraží v Praze. Bližší informace podá P. Ivan

   Pan Prodan se domluvil se sousedem, který potřebuje seno pro králíky. Díky tomu jsou v Mnichovicích posekané všechny zahrady. 

   Díky Mgr. Petru Sklenářovi za sekání v Hrusicích, panu Hrdinovi v Choceradech a těm, kdo sekají v Ondřejově.

      NEK 2015 - (možnost ke stažení na internetu: www. nek2015.cz)

 

Červen 2015 - Slavení Eucharistie

   připravila olomoucká arcidiecéze – každá hodina, kdy slavíme Eucharistii, nás s Ježíšem sbližuje… Nebe se dotkne země a to „přímo ve Tvém srdci.“

   Obdivujeme nádherné monstrance, zlato, diamanty, perly, drahokamy. Jsou však jenom mrtvý materiál. Živoucím materiálem jsou naše srdce. Tento živoucí materiál je Bohu neskonale dražší než všechno zlato a drahokamy všech svatostánků či zlatých monstrancí (z promluvy v Olomouci).

  

Dá-li Pán Bůh, duchovní program

v celé mnichovicko-hrusické farnosti o prázdninách 2015:

 

místo

den

mše svatá

adorace

poznámka

Zvánovice

1. čt v měsíci

15,00

 

 

Senohraby

4. čt v měsíci

18,00

 

 

Mnichovice

pátek

17,30

 

 

neděle

8,30

1. ne v měsíci 15,00

 

Hrusice

neděle

10,30

3. ne v měsíci 15,00

 

Chocerady

sobota

16,30

 

s nedělní platností

sobota 15. 8.

16,30

 

Poutní mše sv.

Ondřejov

sobota

18,30

 

s nedělní platností

Strančice

2. ne v měsíci

15,00

 

 

sobota 25. 7.

10,00

 

Poutní mše sv.

Struhařov

4. ne v měsíci

15,00

 

 

Kost. Střímelice

sobota 4. 7.

11,00

 

 

 

   Sledujte vývěsky na kostelích a ohlášky po mši sv., mohou být drobné změny!

   Kéž nám leží na srdci SLÁVA BOŽÍ A SPÁSA DUŠÍ o prázdninách i o dovolené.                                                                                                 

                                                                                                                                                     P. Ivan