Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - červenec 2012

24. 7. 2012

mozaika.jpg

 

 

 

 

 

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE  (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď:  půl hodiny před mší svatou

Růženec:  půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace:  první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,   každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 (školní děti);  So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                       Katechumeni: St večer

Svátost manželství:  příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                     Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie)       Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec:  půl hod. před mší sv.                                 Náb.: po mši sv. a St 12 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)             Mše sv.: 5. 7. – 11 h.

                                                              Poutní mše sv.: So po sv. Martinu 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy)                     Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.                        Náb.: St 13 h.                                                       

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny) (mimo zimní období)   Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                           Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.    Adorace:  třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: Út 17 od pěti let, 17,30 školní;

 3. Út 17,30 Bohoslužba slova (v době školního vyuč.)  

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.

 

Slovo duchovního otce

 

HOŘČIČNÉ SEMÍNKO

   Ve sv. křtu dostáváme víru menší než hořčičné zrníčko, není vidět, je   nehmotná, neviditelná. Rodiče slibují, že budou dítě ve víře vychovávat. Co to znamená? Učit dítě modlit se, brát ho do kostela, vyprávět mu o Pánu Ježíši. Příklad věřících rodičů působí též vzrůst víry u jejich dětí. Loňský novokněz děkoval rodičům, že mu nejen předali víru, ale že ho také naučili víru žít. Příklad Panny Marie je i pro ty děti, které nemají věřící rodiče. Panna Maria měla vždy čisté srdce, jak jsme si to v červnu připomínali o svátku Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Alžběta ji blahoslaví, chválí, ne za hezké šaty, ne za to, že se odvážila podniknout cestu do hor, ale za její víru - blahoslavená, která jsi uvěřila. Ježíš, Boží Syn se stal člověkem a pastýři a mudrci se klaní Božímu Synu. I jejich víru můžeme obdivovat. Podobně Simeon poznává v malém dítěti Mesiáše, i když Ježíšek nemá na ruce vytetováno písmeno „M“, ale Duch Svatý mu to napověděl. Noc kostelů v nedávné době - co kdo hledal? Možná přišli někde ze zvědavosti, ale těžko hledali Ježíše. Pomozme jim svým příkladem víry k objevení pokladu víry.

                                                                                       

   Prázdniny a dovolené slouží nejen k rekreaci tělesné, ale i duchovní. K tomu nám může posloužit Písmo svaté, třeba „Horské kázání“    Mt 5-a z něho kratičké větičky, o kterých rozjímáme. Např.: „Milujte své nepřátele.“ Zákon pomsty, jak to vidíme ještě u sv. Vojtěcha, kdy vyvraždili celý jeho rod, židé zmírnili na „oko za oko, zub za zub.“ Ježíš jde ještě dál a mluví o lásce k nepřátelům. Ne jen mluví, ale tuto lásku uskutečňuje. Jeho smrt na kříži je za všechny hříšníky. Vždyť každý hříšník je nepřítelem Ježíše. Nám se to ale zdá příliš náročné. Představme si ale, že stojí proti sobě vojáci, nepřátelé, odhodí zbraně a  jdou si podat ruce, jdou podat ruce svým protivníkům. To by bylo na světě krásně. Bez válek, v míru. Zní to pohádkově, ale nedávno to tak skutečně bylo, že s růžemi šli proti ozbrojencům či s růžencem proti tankům (Filipíny). To není pohádka, ale skutečnost. Skutečně se to stalo a ti milující vyhráli. Nebo jiná myšlenka: Skryté dobro…

 

                                                                                        P. Ivan

 

Ze života farností

 

   15. 6. skončilo náboženství. Bylo zakončeno mší sv. na poděkování za uplynulý školní rok. Některé děti dostaly vysvědčení a památky na 1. sv. zpověď a 1. sv. přijímání.

   Zkušenost kněze a katechetky: Nelze jen dát děti na náboženství. I rodiče mají mít podíl, a to hlavní podíl na výchově dětí. Náboženství trvá jednu hodinu týdně, ale rodiče jsou s dětmi celý týden, denně, ve dne, v noci.

   Kéž si rodiče tuto zodpovědnost uvědomují a učí děti žít z víry.

 

   15. 6. jsme se v Hrusicích rozloučili s panem Ladislavem Vaňkem z Kaliště - Lensedel. Hrusický starosta pan Tesařík má hezkou řeč u  hrobu (jako vždy) o uplynulém pozemském životě pana Vaňka. My, věřící, stojíme na prahu věčnosti a hlavně se za zemřelého modlíme. Hledíme tedy s nadějí do budoucna, za práh věčnosti.

 

   17. 6. byl v hrusickém kostele pokřtěn po mši sv. Jan Pavel Skála z  Mirošovic.

 

   17. 6. byl výlet rodin, z Benešova přes Konopiště a Měsíční údolí do Poříčí nad Sázavou. Mši svatou, na kterou nás nakonec doputovalo 25, pro nás sloužil v románském kostele Svatého Petra P. Martin Sklenář. Děkujeme mu. Uznání patří i nejmladším, tříletým poutníkům, Vojtovi S., Adamovi H. a Matoušovi K., kteří celou cestu (11 km) zvládli „po svých“.

   Zároveň byla také adorace jako každou třetí neděli v měsíci v hrusickém kostele, která je určena nejen k našemu občerstvení, ale  též abychom prosili za obnovu rodin a vyprošovali nová kněžská povolání a prosili za kněze, bohoslovce a  ministranty, biskupy a   Svatého otce. Dostáváme od Pána Boha čas pozemského života a v něm jako drahokamy jednou budou zářit právě ty hodinky adorace.

 

   V sobotu 23. června bylo v pražské katedrále kněžské svěcení jáhna Radka Tichého. Slíbil, pokud mu to vyjde, že přijde na některou mši svatou do Mnichovic a bude udělovat novokněžské požehnání.

 

   V sobotu 23. 6. byla v hrusickém kostele menší rodinná slavnost rodiny Sklenářovy. P. Marek Sklenář SDB měl se souhlasem našeho kněze od 15 hod. mši sv., na které pokřtil svoji neteř Anežku Sklenářovou z Hrusic a synovce Ondřeje Sklenáře z Prahy. Tomu byl za kmotra P. Martin Sklenář. Při mši sv. hrál na varhany dědeček dětí. Původním přáním Petra a Jitky bylo, aby byl sv. křest při farní mši sv. v neděli dopoledne, ale pro zúčastněné kněze bylo uvolnění z nedělních povinností v jejich farnostech neřešitelným oříškem. Přesto přišlo i v sobotu několik rodin, které chodí v neděli do hrusického kostela.

 

   Při nedělní mši sv. 24. 6. pak byly pokřtěné další dvě děti

 

 

 

 

ze Senohrab - Matouš Jan Hrdlička a Tomáš Vojtěch Smutný.

Různé

 

  Při sbírce na bohoslovce 23. a 24. 6. se vybralo v Hrusicích 2 373 Kč a za Mnichovice 2 949 Kč. Na Nadaci ASP bylo posláno z Hrusic 500 Kč a z Mnichovic 1 000 Kč.

 

   Děkujeme panu Hnízdovi, který na faře v Choceradech opravil a   udělal novou podlahu v  jedné z místností. Stará podlaha byla odstraněna již před více roky.

 

   Opravy v kostele v Kostelních Střímelicích pokračují pomaleji, než   se předpokládalo. Nová okna zatím nejsou osazená, protože řemeslník je dlouhodobě zraněný (přetržený sval na ruce).

   Zatím se podařilo opravit částečně obvodové zdivo uvnitř kostela. Opravy mají pokračovat dál.

 

   Proběhlo jednání na Obecním úřadě v Ondřejově ohledně přípojky vody ke kostelu a k faře, kanalizace se dělat nemusí, je správná.

 

Dá-li Pán Bůh, duchovní program

v celé mnichovicko-hrusické farnosti o prázdninách:

 

místo

den

mše svatá

adorace

poznámka

Zvánovice

1. čt v měsíci

15,00

 

 

Mnichovice

pátek

17,30

 

 

 

neděle

8,30

1. ne v měsíci 15,00

 

Hrusice

neděle

10,30

3. ne v měsíci 15,00

 

Chocerady

sobota

16,30

 

s nedělní platností

Ondřejov

sobota

18,30

 

s nedělní platností

Strančice

2. ne v měsíci

15,00

 

 

Struhařov

4. ne v měsíci

15,00

 

 

Kost. Střímelice

čtvrtek  5. 7.

11,00

 

 

 

Poutní mše svatá ve Strančicích bude v sobotu 28. 7. v 10,00 hod.

Poutní mše svatá v Choceradech bude v sobotu 18. 8. v 16,30 hod.

Ve Zvánovicích mše svatá v červenci nebude.

Mše sv. v Senohrabech zůstává beze změny.

Ostatní dny budou mše svaté podle ohlášek. Sledujte je, během prázdnin mohou

být změny v ohlášeném pořadu!

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář