Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - duben 2013

22. 4. 2013

mozaika.jpg

 

 

 

 

04 / 2013

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE  (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď:  půl hodiny před mší svatou

Růženec:  půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace:  první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,   každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 (školní děti);  So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                       Katechumeni: St večer

Svátost manželství:  příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                     Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie)       Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec:  půl hod. před mší sv.                                 Náb.: po mši sv. a St 13 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                             še sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)             Mše sv.: 5. 7. – 11 h.

                                          Poutní mše sv.: So po sv. Martinu 11 h.            ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy                   Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.                        Náb.: St 14 h 

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny) (mimo zimní období)   Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                           Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.    Adorace:  třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: Út 17 od pěti let, 17,30 školní;

 3. Út 17,30 Bohoslužba slova (v době školního vyuč.)  

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz

Slovo duchovního otce

 

Všechna velikonoční rozjímání by se sem nevešla, tak aspoň jedno:

   Boží hrob - Ježíš byl zabalen do pláten. V dnešních Božích hrobech v kostele je bez těch pláten, není jako mumie, abychom jej poznali. Když vstal z mrtvých, plátna v hrobě zůstala. Máří Magdalena jej poznala ne podle vnější podoby, ale podle toho, jak ji oslovil.

   Na Zelený čtvrtek se ke mně hlásil kněz, který byl se mnou v semináři (před 40 lety) a já ho nepoznal, byl zarostlý. Až podle hlasu jsem si uvědomil, že ho znám.

   Ježíš odešel do nebe a znova přichází při mši sv. na oltář, jakoby zabalen do pláten chleba. Když je v monstranci a přes monstranci průsvitná rouška, svýma očima třeba prohlédneme roušku, ale dál se nedostaneme. K tomu potřebujeme oči víry.

   Ježíš je tajemný, ale také každý člověk skrývá v sobě tajemství. Toto tajemství neobjevíme, když odstraníme šaty. Ve sv. křtu se pohan stává křesťanem, i když navenek zůstává stejný, jeho vnitřní tajemství se mění.

   Ježíš se pro nás stává pokrmem ve sv. přijímání, aby v nás Boží život přijatý ve sv. křtu posiloval. Posílá nám Ducha Svatého, který je též neviditelný, ve sv. biřmování. My pak v pravou chvíli života zakoušíme jeho sílu, jeho pomoc.

   V těch velikonočních událostech neslyšíme o setkání zmrtvýchvstalého s Pannou Marií. Možná se s ním setkala bez reportérů, novinářů. Možná ani to, protože Panna Maria nepotřebovala svou víru posilovat.

   Kéž počítáme ve svém životě, v životě druhých lidí a hlavně v životě Pána Ježíše a církve s tajemstvím.  

                                                                                                     P. Ivan

 

P. S. Líbí se mi v Ondřejově Boží hrob. V době velikonoční mají místo sošky mrtvého Ježíše jen pohozená plátna…

     

Ze života farností

 

   15. 3. byla v Mnichovicích svatba - Stanislava a Martiny.

   Z promluvy: …nemáte zaručeno, že vás nepotká žádná krize… Před dvěma dny byl zvolen nový papež a neodřekl tuto volbu, i když je pokročilejšího věku, ale počítá s Boží pomocí i s pomocí Panny Marie. Bez ní by to jistě vzdal. Kéž i vy tedy nespoléháte jen na sebe, ale na Ježíše a Pannu Marii a s jejich pomocí překonáte všechny krize v životě.

   22. 3. byla v Mnichovicích společně udělována Svátost pomazání nemocných pro 15 zájemců.

   Z promluvy: Svátost pomazání nemocných je zvláštní posila v těžké nemoci nebo pro ty, kdo jsou zesláblí stářím. Uděluje se většinou 1 x do roka, pokud se stav rapidně nezhorší. Pokud se výrazně zhorší, je možné i častěji. Není to tedy poslední svátost, jak se dříve říkalo, po jejíž přijetí by nás čekala již jen smrt. Rád nazývám tuto svátost takovým zvláštním biřmováním ve stáří a počítám s pomocí těch, kdo tuto svátost přijali.

 

   Na Velikonoce jsme se připravili Pašijemi na Květnou neděli.  

   V Choceradech se četly ve třech - pan Prodan, pí. Hrdinová a kněz.

   V Ondřejově je hezky zpíval na kůru sbor.   

   V Mnichovicích je četli 4: kněz, Jan Ericsson a 2 Strnadové (dobře se střídali).

   V Hrusicích byly pašije opět zpívané - pan Sklenář, pan Kopecký a pí. Topiarzová.

 

  Ve Struhařově se na Obecním úřadě mění okna, proto tam v březnu nebyla mše sv. ale v dubnu má být již zase normálně.

 

   Zelený čtvrtek - malí hrusičtí ministranti v Mnichovicích seděli v lavici, neměli s sebou oblečení. U oltáře byli proto jen 4 - pan Prodan, Ericsson, Strnad a syn Míša, stejné to bylo i na Velký pátek.

   Pašije na Velký pátek opět četli kněz, pan Prodan, pan Strnad a Míša.

 

   Při Vigilii na Bílou sobotu byly obřady slavnostní a vrcholily 2 křty dospělých, jejich svátostí biřmování a 1. sv. přijímání (Michaela a Helena).

 

   Na velikonoční neděli byl v Mnichovicích pokřtěn „nový budoucí ministrant“ Mikael Jan Nepomuk Neumann, syn Jana Ericssona, který byl úžasně hodný a vůbec nezaplakal, i když mu kněz lil tolik studené vody na hlavu!

 

   Při mši sv. 14. 4. v Hrusicích byla pokřtěna Anežka Topiarzová (její tatínek učí angličtinu, maminka výborně zpívá a hraje na violu). Kostel praskal ve švech. Bylo hlavně hodně sv. přijímání…

   Z promluvy: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Tak se ptal 3 x Pán Ježíš Petra, který ho předtím 3 x zapřel. Potom jej ustanovil prvním papežem. Před měsícem byla volba nového papeže. My můžeme srovnávat všechny papeže, které známe ze svého života. Každý byl trochu jiný, protože dostal od Boha jiné dary. Ode všech se ale očekává, že budou milovat Ježíše. Toho Ježíše, kterého zde na zemi viditelně zastupují. Podobně i od každého biskupa, kněze, jáhna, čeká Ježíš lásku. Bez ní, ani kdyby vynikali ve všem možném, by jejich život byl prázdný. Rodiče dnes při sv. křtu neslibovali, že naučí svou dceru perfektně anglicky, ani že z ní vychovají virtuosku na violu či jiný hudební nástroj. Ale slibovali, že ji naučí milovat Ježíše a bližní.

4 / 2013

 
   Dítě, když řekne „mami, mám tě rád (a)“, nemá to odbité na celý život. Maminka to uslyší ráda znova. Při náboženství pro předškolní děti, které ještě neumí „Otče náš,“ „Zdrávas,“ vždy otevřu na chvíli svatostánek v kapli a krátkou tichou adoraci zakončím slovy: „Pane Ježíši,“ a děti samy doplní: „máme tě rády.“

   Přijít v neděli na mši sv. do kostela, to je minimum lásky k Pánu Ježíši. Láska nemá strop. Jedna hodina měsíčně na adoraci je příležitostí projevit svou lásku k Pánu Ježíši.

   Jistě by se měla láska k Pánu Ježíši projevovat i skutky. Vzorem nám může být i Matka Tereza, která den začínala hodinovou adorací a pak měla sílu sbírat polomrtvé na ulici. I mamince někdy nestačí slovní vyjádření - třeba i řekne: „když mě máš rád (a), tak si běž uklidit hračky, napsat úkoly…“

   Kéž rosteme v lásce ke Kristu a svým příkladem vedeme i druhé.                      

 

Různé

 

   Při sbírce na Velký pátek na křesťany žijící ve Svaté zemi se vybralo 2 780 Kč.

 

   2. 4. 2013 se narodil Filip Hájek (jako 6. dítě).

 

   Zima udělala své, za pomoci sněhu se uvolnily tašky na střeše na faře v Choceradech. Zatím jsou znovu osazené a další oprava štítů bude pokračovat, až se ustálí počasí.

   Nabízíme k pronájmu 1. patro, případně i půdní prostor fary v  Choceradech se samostatným vchodem. Domluva je možná s knězem před nebo po mši sv. v sobotu nebo na tel. č. 323 640 737.

 

   Velký dík patří za prořezání stromů a úpravu farních zahrad v  Mnichovicích panu Prodanovi a Hájkovi se syny Pepou a Jakubem.

 

   Zrovna tak patří dík i dalším, neznámým pomocníkům, kteří se starají o farní zahrady v Hrusicích, v Ondřejově a v Choceradech.

   Dík patří také těm, kdo se celoročně starají o kapli a přístupovou cestu ve Zvánovicích.

   Nyní se připravuje i úklid kaple po zimním období ve Strančicích. Díky. Zde bude mše sv. až 2. neděli v květnu. Májové pobožnosti by měli být ale celý květen v úterý od 15 hod.