Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - duben 2015

24. 4. 2015

mozaika.jpg

04 / 2015

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 15,10 h.                                                     

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  

 Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní děti

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737        

Případné změny sledujte na vývěsce kostela.

Slovo duchovního otce

 

VELIKONOCE BEZ KRISTA

  to je jako hezká kraslice, která je uvnitř prázdná. Kolik takových lidí kolem nás žije. Ale my prožíváme Velikonoce s Kristem - jeho Poslední večeři na Zelený čtvrtek, jeho ukřižování na Velký pátek, jeho pohřeb, hrob na Bílou sobotu… Pro mnohé vše skončilo Ježíšovým pohřbem, tedy 14. zastavením křížové cesty.

   Děti na náboženství rády přidávaly 15. zastavení, Ježíš žije, Ježíš vstal z mrtvých! Velký kámen od hrobu anděl odvalil a oznámil to ženám, které přišly pomazat Ježíšovo mrtvé tělo.

   Ježíš chce žít i v nás. Brání mu v tom velký kámen u vchodu do našeho srdce, kámen hříchu. Každý hřích je jako kousek hlíny či bláta, který dopadne na ten kámen, zatvrdne to a tak ten neživý kámen vlastně roste. Kdo jej pak odvalí? Takovým „andělem“ je kněz ve zpovědnici. Kristovým jménem zbavuje naši duši balvanu hříchu.

   Prosme za ty, kdo ještě mají srdce zabarikádované kamením hříchu. Prosme i za ty, kdo ještě nejsou pokřtěni, aby zatoužili žít s Kristem a prožili svou velkou proměnu ve svatém křtu.

   Říkali jsme si na Velký pátek o Panně Marii, která vyměnila svého jediného syna, nejvíc svatého, samého Boha, za nás, všechny hříšníky a chce nám ke svatosti pomáhat.

   Církev je tajemné tělo Kristovo. Na mnoha místech se zdá být mrtvé. Jsou farnosti podobné spíše hrobu s mrtvým Ježíšem.

   Chceme být živou farností, ve které tedy Kristus žije v nás křesťanech a probouzí tak touhu po vyšším životě i v těch, pro které Velikonoce jsou prázdnou skořápkou.                   P. Ivan

 

Ze života farností

  

   14. 3. se nám vrátil zrestaurovaný mnichovický Betlém. Je velmi pěkný.

 

   15. 3. byla sbírka na arcidiecézní charitu -  v mnichovické farnosti se vybralo 3 377 Kč, v hrusické 1 324 Kč.

 

   19. 3. na Slavnost sv. Josefa byla v Mnichovicích v zimní kapli mimořádně mše svatá za ty, kdo mají svátek. Moc lidí nepřišlo.

 

   20. 3. přijali v mnichovickém kostele svátost manželství Lukáš Šlapák z Božkova Havrych Viktoriya z Ukrajiny.

 

   Na Slavnost Zvěstování Páně 25. 3. byla v Mnichovicích opět slabá účast na mši svaté.

 

    27. 3. byla v mnichovickém kostele udělena svátost Pomazání nemocných 8 lidem.

  

   Postřehy z Velikonoc 2015 v Mnichovicko-hrusické farnosti:

   Příprava začala již v postní době křížovou cestou. Děti se rády modlily 15. zastavení: Vzkříšený Kristus.

   Svatý týden - Květná neděle pašijová - ve všech kostelech se četli Pašije. V Choceradech to byla pí. Hrdinová a Eliška Řeháková, v Ondřejově p. Sklenář a p. Hnízdo, v Mnichovicích p. Prodan a Strnadovi (tatínek a syn) a v Hrusicích p. Sklenář a Vojta Budský. Ježíše při všech čteních měl P. Ivan.

   Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Velikonoční vigílii byly bohoslužby jen v jednom hlavním kostele sloučených farností. Jako každý rok byl zájem o adoraci u Božího hrobu.

   Liturgie světla byla venku naštěstí bez sněhu…

   Liturgie slova - žalmy střídavě měl p. Jan Ericsson, p. Prodan, pí. Topiarzová, sl. Mich. Ericssonová  a pí. M. Klinecká. Čtení měl Vojta Budský, pí. Bahníková, p. Koubek, pí. Klinecká, p. Prodan, sl. Mich. Ericssonová9 a p. Jan Ericsson, epištolu četl p. Strnad.                  

   Sv. křest dospělých letos po delší době nebyl.

   Na Hod Boží velikonoční pak měl Pater Ivan všechny 4 mše sv. (Mnichovice, Hrusice, Chocerady, Ondřejov).

  3. 4. na Velký pátek byla sbírka na křesťany ve Svaté zemi 2 771 Kč.

   6. 4. požehnal při opravě starého domu Pater Ivan novým mladým   manželům, kteří budou bydlet v Myšlíně. Mají tam před  sebou hodně práce. Rád by je pak seznámil i s rodinami v Hrusicích či v Mnichovicích.

   Příprava na 1. sv. přijímání dětí, které plánujeme na 14. 6. 2015 v Hrusicích, není jen na knězi, katechetovi, katechetce, ale také hlavně na rodičích. Je potřeba, aby rodiče denně s dětmi o tom mluvili.

   Body pro rodiče, o čem si mají s dětmi, které se připravují na 1. sv. přijímání, doma povídat nebo číst:

   Zázrak na svatbě v Káni Galilejské; Zázračné rozmnožení chleba; Poslední večeře; Mše svatá; Marnotratný syn; 5 částí svátosti smíření; Láska ke Kristu Svátostnému; Láska ke Kristu Milosrdnému…

   Od května začnou opět na druhou neděli v měsíci mše sv. ve Strančicích. V květnu zde budou také každé úterý od 15 hod. májové pobožnosti.

   V pátek 17. 4. jsme se rozloučili v mnichovickém kostele s pí. Martou Macháčkovou z Mnichovic.

NEK 2015 - (možnost ke stažení na internetu: www. nek2015.cz)

Body k rozjímání v dubnu:

Eucharistie a evangelizace (připravuje hradecká diecéze)

   Eucharistie je zdroj jednoty a síly života církve. Zde je skryta posila pro fungující farní společenství. To může ve své vnitřní stabilitě i otevřenosti vůči Bohu přijmout jeho výzvu k hlásání evangelia. Zájem a ochota angažovat se pro evangelizaci je zároveň faktorem zobrazu-jícím úroveň víry křesťanů. Kdo žije v úzkém, svátostném, kontaktu s Kristem, sjednocuje se i s jeho vůlí. A tou je šíření Božího království.    

   Závěr každé mše svaté zní: Jděte, toto (eucharistické) shromáždění je rozpuštěno… a nyní to, co jste zde získali, zvěstujte a předávejte dál. Praxe ukazuje, že při různých evangelizačních aktivitách zůstává podstatou plodnosti hlasatelů evangelia modlitba, především adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Eucharistie doslova živí hlasatele evangelia a dává sílu i pravdivost jejich působení. Eucharistie je vyjádřením základní pravdy o Kristově vztahu k člověku, o smyslu našeho života a stává se vrcholem iniciace nového křesťana do života církve. Lidé dnes hledají zázemí, přijetí, domov, hledají trvalý vztah - skutečnou, bezpodmínečnou lásku. Eucharistie je největším projevem Kristovy obětující se a vydávající se lásky a bude trvalou inspirací a základním prostředkem evangelizace.

   Kristova láska v eucharistii dává věřícím křesťanům sílu, aby se milovali navzájem a nezištně milovali všechny své bližní. Na co si dát pozor při pomoci lidem?

   Jak ne? P. T. Špidlík má kratičký příklad: Kněz stál sám na prahu kostela. Venku bylo mnoho lidí, ale nemohli dovnitř do kostela, protože byla před kostelem velká jáma. Kněz jim to chtěl usnadnit, nosil z kostela sochy, obrazy, lavice, vše, co šlo dát ven… Jáma se zaplnila, lidé se nahrnuli do kostela, ale nebylo tam nic, ani svatostánek… nebylo jim co dát… Tedy pozor na líbivost přizpůsobování se světu - nesmí to být za každou cenu, nemůžeme se zříkat toho, co je podstatou, co je tajemstvím, co je náročné pro ty, kteří hledají opravdu něco důležitého. Navzdory jámě předsudků a našich hříchů lidé mohou vejít a nechat se oslovit.

   A jak ano? Nebát se jít i za těmi, kteří se tváří nasyceně; to  neznamená, že jsou syti, oni si svůj duchovní hlad ani neuvědomují… Nebát se být chvíli s nimi a pochopit jejich mentalitu, mluvit současným jazykem, ale starou neměnnou pravdu, předat jim Boží slovo, které je i pro ně a nabídne jim Pravdu, a přivést je před eucharistii, ta je naučí něco o Lásce, která jde až za smrt, která dává vše, která nikdy nepřestane, která to s námi nikdy nevzdá…