Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - květen 2013

20. 5. 2013

 mozaika.jpg

05 / 2013

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE  (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď:  půl hodiny před mší svatou

Růženec:  půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace:  první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,   každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 (školní děti);  So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                       Katechumeni: St večer

Svátost manželství:  příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                     Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie)       Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec:  půl hod. před mší sv.                                 Náb.: po mši sv. a St 13 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)             Mše sv.: 5. 7. – 11 h.

                                                              Poutní mše sv.: So po sv. Martinu 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy                   Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.                        Náb.: St 14 h.                                                       

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny) (mimo zimní období)   Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                           Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.    Adorace:  třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: Út 17 od pěti let, 17,30 školní;

 3. Út 17,30 Bohoslužba slova (v době školního vyuč.)  

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737        

Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz

Slovo duchovního otce

 

FLÉTNA, ORCHESTR, VARHANY

   Co je potřeba k tomu, aby flétna hrála? Především do ní dýchat, foukat. Bez tohoto lidského dechu, bez foukání, zůstane flétna němým nástrojem.

   Každý z nás je jakoby jiným hudebním nástrojem. Někdo malou flétnou, jiný třeba trumpetou, pozounem, lesním rohem, a tak plníme svou funkci v tom velkém orchestru církve. Ale jen pokud v nás dýchá, fouká Duch Svatý.

   Bez Ducha Svatého zůstaneme němým nástrojem. Jistě je potřeba také být správně naladěn. Podle jaké stupnice? Podle stupnice Božích přikázání, podle ladičky lásky a hrát v pravý čas správným tónem a ostatní tóny na nástroji mít zavřené, ucpané. Místo orchestru si můžeme představit též varhany. Kolik je tam různých píšťal a každý z nás je tou jednou píšťalou. Víme dobře, jak je nepříjemné, když některá píšťala stále hraje, i když nemá, či zase jiná nechce hrát, přestože hrát má.

   Tak celá naše činnost má být podřízena Božímu dechu, Božímu Duchu, Duchu Svatému. Panna Maria, snoubenka Ducha Svatého, nás této podřízenosti učí. Ona nikdy nechtěla prosazovat svoji vůli, ale vždy plnit jen vůli Boží.

   Proto v ní Bůh jistě našel své zalíbení, proto se stala snoubenkou Ducha Svatého a Matkou. Těch devět dní, kdy se s apoštoly modlila o Ducha Svatého, se stala i učitelkou apoštolů.

   Kéž i naši farnost zachvátí hukot větru Ducha Svatého, kterému však musí předcházet odpovídající společná modlitba, abychom dohromady tvořili krásný orchestr či varhany znějící ke slávě Boží rozezněné Duchem Svatým. Amen.                                                              P. Ivan

 

Ze života farností

 

   Od 7. 5. jsou každé úterý v květnu v 15 hod. májové pobožnosti v kapli ve Strančicích.

   Nedělní mše sv. ve Strančicích jsou opět každou druhou neděli v měsíci od 15 hod.

 

   8. 5. 2013 v 8,30 hod. v Mnichovicích byla jako každý rok mše sv., po ní májová pobožnost a pobožnost u pomníku padlých v obou světových válkách.

   Večerní mše svatá pak již v Mnichovicích nebyla.

 

   9. 5. jsme se rozloučili v kostele v Ondřejově s panem Josefem Javůrkem z Kaliště, potom byl uložen do hrobu na místním hřbitově.

 

   Nanebevstoupení Páně jsme oslavili při mši sv. s nedělní platností v Choceradech a v Ondřejově 11. 5., v Mnichovicích, v Hrusicích a ve Strančicích 12. 5. 2013.

 

   19. 5. - vyjímečně již třetí neděli v měsíci, je mše sv. ve Struhařově v 15 hod.

 

   Adorace v Hrusicích 19. 5. je proto posunuta na 16,30 hod.

 

   26. 5. na slavnost Nejsvětější Trojice bude poutní mše sv. v 15 hod. v kapli na Komorním Hrádku.  

  

   Slavnost Těla a Krve Páně slavíme, již pravidelně, v sobotu 1. 6. v  Choceradech a v Ondřejově a v neděli 2. 6. v Mnichovicích a v Hrusicích s průvodem kolem kostelů.

 

   7. 6. na první pátek v červnu připadá Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 

 

   První sv. zpověď dětí před prvním sv. přijímání je plánována na dopoledne v sobotu 8. 6. v Mnichovicích. Před sv. zpovědí bývá kající pobožnost. Je možnost sv. zpovědi i pro rodiče a kmotry, případně příbuzné. Některé děti mají ale různá sportovní utkání, termín se jim nehodí, takže půjdou asi samostatně.

 

   Děti, které půjdou k prvnímu sv. přijímání, by měly chodit pravidelně na bohoslužby s nedělní platností. V naší farnosti jich je 4 - 5, ale i v okolních farnostech, případně v Praze je další výběr. Mohou si nechat od kněze dát přehled bohoslužeb. U některých dětí podpora ve víře doma není dostatečná, bylo by dobré, kdyby se o ně starali i příbuzní ve víře, to jsou ti, kdo chodí do kostela.

 

   Účast na mši sv. s nedělní platností by pro nás neměla být povinností, ale spíše radostí. Tak je potřeba vést děti také k tomu, aby milovaly Pána Ježíše, aby se těšily na každé setkání s ním při mši sv. a zvláště ve sv. přijímání.

 

   Děti, které chodí na náboženství a půjdou k 1. sv. přijímání, těch moc není. O to víc je potřeba, aby byly opravdovými křesťany, aby byly takovými svědky Krista zmrtvýchvstalého mezi spolužáky, v rodině či mezi jinými lidmi. Proto by bylo špatné, kdyby šly jen k prvnímu a zároveň i k jejich poslednímu sv. přijímání. 

 

   Kdo chodíte pravidelně i třeba ve všední den na mši sv., víte, že je často v přímluvách prosba za děti, které se připravují na první sv. přijímání. Prosím, abyste do 9. 6. své modlitby opravdu zvroucnili, zesílili, zintenzivnili. Také úmysl Živého růžence je do 9. 6. za děti, které se připravují na 1. sv. přijímání.

5 / 2013

  Jsme vděčni papeži Piu X., který dovolil dětem, aby chodily k sv. přijímání již dříve. Asi v 7 letech, ale i dříve, pokud umí rozeznat obyčejný a svátostný chléb a pokud rozliší, co je dobré a co zlé. Doporučil i dospělým, aby ke sv. přijímání chodili co nejčastěji, třeba i denně, což nebylo dříve běžné.

 

   Znám jednu výbornou řeholnici, která byla u 1. sv. přijímání, když jí bylo 3,5 roku…

 

   Ideální je, když závěr přípravy dětí na 1. sv. přijímání je společně s jejich rodiči. Protože rodiče jsou různě časově zaneprázdněny, prosím je, aby se sami přihlásili a domluvili se aspoň na jednom setkání. Díky.              

                                                                                         P. Ivan

Různé

 

   1. 5. 2013 v 15 hod. navštívil P. Ivan nový domov seniorů v  Mnichovicích - zvaný Blaník (v blízkosti sochy sv. Jana Nepomuckého v Jiráskově ulici, dříve hotel U dvou pštrosů). Pokud bude zájem, může tam docházet 1 x za měsíc (nejlépe 2. nebo 3. čtvrtek v měsíci). Setkání se skládá, pokud je zájem, z rozhovorů, sv.  zpovědi, sv. přijímání, případně mše sv. V domově je 50 klientů, většinou z jiných míst ve středočeském kraji či z Prahy.

 

   18. 5. je v pražské katedrále přijímání nových katechumenů. U nás se nestačili včas 2 lidé rozhodnout. Další 2 měli zájem o sv. biřmování v neděli 19. 5., ale také to zatím nedotáhli do konce.

 

   Při mši sv. s nedělní platností 18. 5. a v neděli 19. 5. bude sbírka na arcidiecézi.

 

   Jako každý rok pojedeme na pouť na Klokoty. Tentokrát to bude v pondělí 27. 5. 2013. Každý jezdí s nějakým svým úmyslem, za koho pouť obětuje. Společný úmysl by mohl být za děti, které se připravují na 1. sv. přijímání.

 

   Osobní vlak odjíždí z Prahy hl. nádraží do Benešova v 8,19 h., ze Strančic v 8,54 h., z  Mnichovic v 8,57 h., z Mirošovic v 9,01 h., ze Senohrab v 9,03 h. Z Benešova do Tábora zrychlený vlak v 9,33 h. V Táboře máme být v 10,39 h. Dále pojedeme městskou dopravou na Klokoty. Mše sv. začne asi v poledne po modlitbě sv. růžence a modlitbě Anděl Páně. Po ní oběd z vlastních zásob a křížová cesta. Odjezd podle potřeby každou hodinu z Tábora rychlíkem do Benešova a pak podle potřeby dál osobním vlakem.

   Pokud pojedete někdo autem a budete mít místo pro jiné, prosíme, nabídněte jej a domluvte se s těmi, kdo mají potíže s pohybem.

                                                                                            Děkujeme.