Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - květen 2015

21. 5. 2015

mozaika.jpg

05 / 2015

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 15,10 h.                                                     

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  

 Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní děti

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737        

Případné změny sledujte na vývěsce kostela.

Slovo duchovního otce

 

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

   Zopakujme si hlavní etapy života Pána Ježíše:

   Za 1. v nebi; za 2. pod srdcem Panny Marie; za 3. třicet tři let pozemského života; za 4. ukřižovaný, pohřbený; za 5. vzkříšený; za 6. odchází do nebe; za 7. denně sestupuje na oltář a přitom neopouští nebe, takže nebe je ve svatostánku. Nebe je i po sv. přijímání v naší duši.

   Když se chceme setkat se Svatým otcem, musíme jet do Říma či na jiné místo, kde právě je. Když se chceme setkat s Pánem Ježíšem, nemusíme cestovat do Jeruzaléma či na jiné místo, kde by se nacházel.

   Díky za eucharistickou přítomnost Ježíše ve svatostánku. To je místo, které nás má v kostele přitahovat a zároveň nám připomíná nebe, kam se chceme dostat a být šťastni s Kristem navždy.      P. Ivan

 

Ze života farností

 

   Mimořádná sbírka na televizi NOE 18. a 19. 4. vynesla v mnichovické farnosti 11 940 Kč, v Hrusicích 5 249 Kč.

 

   23. 4. byla poutní mše sv. v Senohrabech ke cti sv. Vojtěcha.

 

   24. 4. jsme se v Hrusicích rozloučili při mši sv. s pí. Janou Kulhánkovou ze Senohrab. Dokud mohla, nechyběla na nedělní mši sv.

 

   30. 4. jsme se v Ondřejově rozloučili před kremací s pí. Jaroslavou Procházkovou z Ondřejova.

 

   5. 5. byla ve Strančicích první májová pobožnost. Dá-li Pán Bůh, budou dál, jako každý rok, každé úterý v květnu. Nedělní mše sv. ve Strančicích budou zase každou druhou neděli v měsíci. První byla v neděli 10. 5., dále by měly být 14. 6., 12. 7., 9. 8., 13. 9. a 11. 10.

   V sobotu 25. 7. v 10 hod. bude ve Strančicích poutní mše sv. ke cti sv. Anny a sv. Jáchyma, rodičů Panny Marie.

    

   8. 5. je Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. V  Mnichovicích byla tradičně mše sv. již ráno, s mariánskou pobožností a s pobožností u pomníku padlých. Z promluvy:

   Zvěstování Páně, Panna Maria říká své „Ano“ a tím zprostředkovává příchod Krista na svět skrze Pannu Marii.

   V evangeliu jsme slyšeli o svatbě v Káni Galilejské. Panna Maria se přimluvila a Ježíš učinil první zázrak - proměnil vodu ve víno…

   Lurdy, Svatá Hora a jiná mariánská poutní místa svědčí o  prostřednictví Panny Marie. Kolik zázračných uzdravení nejen na  těle, ale i na duši, sv. zpovědí po více letech a třeba i touha dát se v dospělém věku pokřtít.

   Myslíme na vojáky v první a ve druhé světové válce minulého století. Možná některému z nich maminka zavěsila na krk medailku Panny Marie a on se k Panně Marii utíkal. A Panna Maria mu zprostředkovala šťastný přechod na věčnost či záchranu pozemského života.

   Denně prosíme Pannu Marii, aby se za nás přimlouvala zvláště v hodině naší smrti.

   Další milostí Panny Marie je její starost o duše v očistci. Při této mši sv. vyprošujeme vojákům, kteří jsou ještě v očistci, aby na přímluvu Panny Marie jim byl očistcový trest zkrácen.

   Panna Maria je Královna míru. Kéž vládne svou milostí v rodinách i mezi národy, aby válečný stav na mnoha místech světa se změnil v mírovou pohodu.

 

   V neděli 10. 5. byla v Mnichovicích pokřtěna Veronika Motlíková z Mnichovic.

 

   V úterý 12. 5. byla májová pobožnost v kapličce ve Strančicích s   účastí bratra z církve československé husitské, bratr z církve evangelické se omluvil. Přišly také děti ze strančické školy. Před  kapličkou zazpívaly za doprovodu kytar 2 písně. Bohoslužbu na hřbitově pak ukončily českou hymnou.

 

   Ve čtvrtek 14. 5. na Slavnost Nanebevstoupení Páně byla výjimečně mše sv. v Mnichovicích v 17,30 hod.

 

   V úterý 19. 5. je Vikariátní konference v Mnichovicích se mší sv. v  9 hod. Proto večer mše sv. nebude. Díky všem, kdo se postarají o občerstvení kněží.

 

   Odpoledne 19. 5. je opět od 15 hod. májová pobožnost ve Strančicích.

   V Kostelci u Křížku bude 19. 5. od 15 hod. fotbalové utkání kněží Čech a Moravy. Doporučujeme se jet podívat. Hraje tam několik kněží (a umí to dobře), které známe i z působení v našich farnostech.

 

   V neděli 24. 5. je Slavnost Seslání Ducha Svatého (pro děti na náboženství bylo náročné dát dohromady 3 Hody Boží - vánoční, velikonoční a třetí?).

   Duch Svatý je Světlo a Síla. Potřebujeme světlo, abychom poznali, co máme dělat. Potřebujeme sílu, abychom to také udělali. Tak bychom se mohli od Nanebevstoupení Páně do Hodu Božího svatodušního jeden desátek růžence, který Ducha Svatého seslal, modlit.

 

   Kdo ještě nepřijal svátost biřmování a je již dospělý, může se domluvit na přípravě s knězem v sakristii.

  

   V pondělí 25. 5. pojedeme, dá-li Pán Bůh, na pouť na Klokoty. Zájemci, přihlaste se v sakristii.

 

   V neděli 31. 5 bude v 15 hod. poutní mše sv. na Komorním Hrádku. Je to mše sv. jednou za rok. Loni panoval názor, že by se mše sv. měla zrušit, protože tam nikdo nepřijde. Sešlo se nakonec na 70 lidí! Je to také dobrá příležitost spojit mši sv. s výletem celých rodin.

 

   13. 6. v 10 hod. bude kající dopoledne s první svatou zpovědí dětí, případně i rodičů, sourozenců, kmotrů apod. v Mnichovicích na faře.

   Připravit děti na 1. sv. přijímání není jen záležitost kněze či katechetů, ale také rodičů, babiček, dědečků, kmotrů…

 

   POZOR ZMĚNA - 14. 6. bude první sv. přijímání v 8,30 hod. v Mnichovicích!

 

   Na svátost manželství se připravuje slečna Alena Matysová a Daniel Murray. Svatba má být 20. 6. v 11 hod. v Mnichovicích.

 

   Mnichovice - díky panu varhaníkovi Jelínkovi za druhé madlo u  kratší strany schodů, díky za sekání trávy i těm, kdo jej budou následovat.

   Díky paní Čížkové, která se ujala kapličky ve Strančicích místo nemocné pí. Termerové.

   Hledáme mladší, kteří by se chtěli ujmout starosti o kytky v mnichovickém kostele. Těm, které se o ně mnoho let staraly, dochází síly. Je možné se domluvit s P. Ivanem.

 

   NEK 2015 - (možnost ke stažení na internetu: www. nek2015.cz)

 

Květen 2015 - Panna Maria a Eucharistie

 

   Maria mluví a myslí na základě Božího slova. Boží slovo se stává jejím slovem a její slovo se zase rodí ze slova Božího. Tak se mimo jiné projevuje, že její myšlenky jsou v harmonii s Božím myšlením, že její chtění je jediné chtění spolu s Bohem.“    (papež Benedikt XVI.)

 

   Přímluva: Ježíši, ať Tě v Eucharistii přijímáme a milujeme tak, jako Tě přijala a milovala Tvá matka. Ať Tě po jejím vzoru přinášíme druhým.