Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - leden 2013

23. 1. 2013

mozaika.jpg

1/2013

 

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE  (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď:  půl hodiny před mší svatou

Růženec:  půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace:  první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,   každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 (školní děti);  So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                       Katechumeni: St večer

Svátost manželství:  příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                     Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie)       Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec:  půl hod. před mší sv.                                 Náb.: po mši sv. a St 13 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)             Mše sv.: 5. 7. – 11 h.

                                                              Poutní mše sv.: So po sv. Martinu 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy)                     Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.                        Náb.: St 14 h.                                                        

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny) (mimo zimní období)   Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                           Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.    Adorace:  třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: Út 17 od pěti let, 17,30 školní;

 3. Út 17,30 Bohoslužba slova (v době školního vyuč.)  

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737               Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice

Slovo duchovního otce

 

Z PROMLUVY NA ŠTĚDRÝ DEN ODPOLEDNE

   Vánoce jsme začali 24. 12. v 16 hod. dětskou mší sv. v Hrusicích. Při ní ministranti a děti zpívali a hráli koledy. Jenda Zenkl zahrál u jesliček předehru k „Narodil se Kristus Pán“ na lesní roh. Na kůru při mši svaté zahrál na čelo nejmladší Jan Zicha, proto chyběl u oltáře.

   V evangeliu se čte rodokmen, který nemám rád. Letos jsem o něm rozjímal a zamiloval jsem si ho. Neměl jsem ho rád, protože je to moc dlouhé. Pár osob ze začátku znají sice děti z náboženství - Abrahám, Izák, Jakub a dvanáct synů, skončili jsme u Josefa Egyptského, a potom spousta jmen neznámých. A ne všichni žili dobře.

   Ale Ježíš má ještě druhý rodokmen a to krátký. Otec a syn, Syn Boží, který se pro nás stal člověkem a nepřestal být Bohem.

   Na Štědrý večer zasednete ke štědrovečernímu stolu a před jídlem se pomodlíte třeba i za ty, kdo už nejsou s vámi a byli s vámi pokrevně příbuzní. Mysleme však také na duchovně příbuzné, tedy na ty, kteří se stali našimi příbuznými, když byli pokřtěni nebo obráceně, když my jsme byli pokřtěni.

   Dnes večer se děti těšíte hlavně na co? Na dárky. Když se díváme na Betlém, vidíme, že každý něco nese. To dostali od Ježíška? Ne. To nesou Ježíškovi. A co vy můžete dát Ježíškovi? Máte peníze, abyste mu koupily aspoň mobil či dokonce počítač? Ale ty nejdražší dárky se nedají koupit za peníze.

   Ježíš má pro nás lásku, radost, pokoj a my také mu můžeme nabízet své srdce plné lásky, radosti, pokoje. Co mu však nabídneme, když bude naše srdce prázdné? Tak prosíme, aby Ježíš naplnil naše srdce Božími dary a měli jsme tak z čeho rozdávat.

   Panna Maria se svým čistým srdcem, které bylo plné milosti, měla co nabídnout Ježíši. Kéž i nám pomáhá, abychom se jí podobali, a nejen od Ježíše brali dárky, ale také mu dávali to nejlepší, co ve svém srdci nosíme.                       

                                                                       P. Ivan

 

Ze života farností

 

   17. 12. jsme se v Choceradech rozloučili při mši sv. a na hřbitově s pí. Miladou Kratochvílovou z Vlkovce (v dubnu 2012 zde oslavila s manželem zlatou svatbu).  Na pohřbu ministrovali dva vnuci, dřívější ministranti, mladší dál pokračuje.

 

   24. 12. v Mnichovicích byla mše sv. ve 24 hod. Při mši sv. zpíval náš

sbor s orchestrem „Rybovku.“ V kostele bylo hodně lidí - jeden dlouholetý ministrant říkal, že jich ani tolik nepamatuje. Byli opravdu vzorní, chovali se tiše, slušně.

 

   Na Hod Boží kromě Hrusic byla mše sv. také v Choceradech.

  

   Na svátek sv. Štěpána byla při mši sv. „Rybovka“ v Hrusicích bez orchestru. V kostele bylo docela málo lidí.

  

   Svátek Svaté Rodiny v sobotu 29. 12. a v neděli 30. 12 byl s obnovou manželských slibů. V Choceradech i v Ondřejově bylo po pěti párech. V neděli pak v Mnichovicích i v Hrusicích po devíti párech. Všechny „nevěsty“ dostaly od manželů připravenou růži.

 

   O letošních Vánocích byl 30. 12. odpoledne vánoční koncert v kostele Panny Marie v Choceradech. Výborný varhaník (pan Mašlaň), výborný violončelista (jeho syn Petr), výborná zpěvačka hrající na violu (pí. Ludmila Topiarzová), děvčata ze 6. - 8. třídy choceradské školy zpívala krásně koledy… Všichni se chovali důstojně, jak se patří v  kostele. Koncert se všem i našemu duchovnímu otci velmi líbil. Vy byste řekli: super. Přesto tam něco chybělo. Víte co? Mše svatá.

   Mše svatá je víc, než sebekrásnější koncert. Mše svatá patří do kostela, kdežto koncert není v kostele úplně na místě.

  

   Na poslední den občanského roku 31. 12. byla v Mnichovicích v 16 hod. mše sv. na poděkování za uplynulý rok s adorací a děkovným chvalozpěvem: „Bože chválíme Tebe.“

   Při adoraci jsme rozjímali o tom, že děti na konci školního roku mají dva měsíce prázdnin. Na konci občanského roku není žádná volná minuta, hned začíná další rok. Jak by to asi vypadalo, kdyby leden a únor byl prázdninový pro dospělé, místo bez školy, bez práce, ale ne bez modlitby! Protože modlitba je jako dýchání duše. Od dýchání si nemůžeme odpočinout. Nemáme mít odpočinek od Boha, ale s Bohem. Pán Ježíš říká: „Pojďte ke mně všichni, kdo jste unaveni, a já vás občerstvím.“

 

   Večer jsme mohli si udělat každý soukromou duchovní uzávěrku, co jsme v tom roce prožili. Společně v kostele jsme mohli prožít jednu svatbu, 17 sv. křtů, 12 pohřbů, společné udílení svátostí pomazání nemocných, 8 dětí bylo u prvního sv. přijímání v Mnichovicích aj.

 

   Nový rok jsme začali Slavností Panny Marie, Matky Boží. Je to jediný zasvěcený mariánský svátek u nás s povinností účastnit se mše sv. i jako 25. 12. a všechny neděle.

Různé

 

   2. 12. byla sbírka na bohoslovce. Vybralo se a poslalo za mnichovickou farnost 3 520 Kč a 500 Kč na Nadaci ASP a za Hrusice 1 195,00 Kč a 500 Kč na Nadaci.

   Poslali nám vánoční přání a poděkování s fotografií nových bohoslovců, kteří byli oblečeni v klerikách a rochetách, pořízených ze zaslaných darů pro Nadaci ASP.

   Za nová kněžská a řeholní povolání se modlíme při adoracích na 1. a 3. neděli v Mnichovicích a Hrusicích.

 

  Pokračuje oprava ondřejovské fary, na kterou přispívá Obecní úřad, Ministerstvo kultury a Arcibiskupství pražské. Část nákladů platí i mnichovická farnost. Nyní se platila pátá faktura: 92 262 Kč.

 

   17. ledna jsme se rozloučili v Choceradech s panem Františkem Škvorem z Třemošnice (příbuzný Dvořáků z Vodsliv).

 

   18. ledna jsme se rozloučili opět v Choceradech s panem Josefem Semínem z Vodsliv.

 

   Jako každý rok bude i letos kající pouť na Svatou Horu v úterý před Popeleční středou (12. 2. 2013). Bližší bude upřesněno na plakátkách.

 

   V postní době se budeme modlit za dvě katechumenky, které, dá-li Pán Bůh, mají být pokřtěné při velikonoční vigilii 30. března 2013. Na příští rok se připravuje zatím jedna katechumenka. K ní se mohou ještě připojit další zájemci, pokud vstoupí v sobotu 18. 5. 2013 do katechumenátu.

  

   Díky za všechny dary na kostely. Díky za všechnu pomoc během roku, díky i za všechny modlitby, zvláště za jednotlivé obce a Živý růženec. Do tohoto společenství modlitby jednoho desátku růžence, je možné se kdykoliv zapojit. Stačí se domluvit s knězem na přidělení desátku.

  

   Připomínka obcí, za které se postupně jednotlivě modlíme:

 

 1. Božkov; 2. Habr; 3. Hradové Střímelice; 4. Hrusice; 5. Hrušov;  6. Hvězdonice; 7. Chocerady; 8. Kaliště; 9. Klokočná; 10. Komorní Hrádek; 11. Kostelní Střímelice; 12. Lensedly; 13. Lukavice;           14. Menčice; 15. Mirošovice; 16. Mnichovice; 17. Myšlín; 18. Ondřejov; 19. Ostředek (část Vráž); 20. Poddubí; 21. Senohraby; 22. Strančice; 23. Struhařov; 24. Třemblat; 25. Turkovice; 26. Vestec; 27. Vlkovec; 28. Vodslivy; 29. Všestary (část); 30. Všešimy; 31. Zvánovice (čísla u obcí znamenají den v měsíci).