Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - listopad 2013

19. 11. 2013

 mozaika.jpg

11 / 2013

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18 ,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 14,30 h.                                                     

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní

        

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

 

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737                                                                                                                                                                                                         Slovo duchovního otce

 

„BUĎTE V MODLITBĚ VYTRVALÍ“

   Denně se modlíme, denně plníme svůj plán modliteb. Hlavním důvodem nemá být plnění plánu, nýbrž touha setkat se s Ježíšem, setkat se s Pannou Marií. Jako Zacheus, který pro tuto touhu lezl na strom, obětoval svou důstojnost.

   Kolik lidí nemá tuto touhu, spíše se touží setkat s druhými lidmi, popovídat si s nimi. Někdy je toto popovídání unaví, zvláště když druzí povídají o tom, co je nezajímá.

   Setkání s Bohem nás nemá unavit, Bůh nám rozumí. Trpělivě nám naslouchá. Čím více si uvědomujeme, že mluvíme v modlitbě s Bohem, tím více jej máme oslavovat, velebit.

   Kéž naše touha setkat se s Bohem je hlavním důvodem našich modliteb.                                                

                                                                      P. Ivan

 

Ze života farností 

   26. 10. při večerní sobotní mši sv. jsme slavili v Ondřejově pouť ke cti sv. Šimona Judy a zároveň i výročí posvěcení kostela. Byla také, již tradičně, udělována Svátost pomazání nemocných.

 Z promluvy: Dva málo známí apoštolové. Před týdnem jsme se modlili za misie. Patronkou misií je sv. Terezička, i když nikdy v žádném misijním území nebyla. Tak nás i tito dva málo známí apoštolové povzbuzují ke skrytému apoštolátu, ke skryté misii.

   V čem spočívá? V modlitbě a oběti za ty, kdo o Kristu ještě neslyšeli nebo se od něho vzdálili. S přibývajícím věkem přibývá někdy i nemocí. Posilou k tomu je svátost Pomazání nemocných. Je to posila nejen pro okamžik odchodu z tohoto světa, ale i posila, aby člověk slabý, nemocný, dokázal své utrpení obětovat za druhé a tak jim byl prospěšný, byl pro ně skrytým misionářem. Někdy žasnu, proč někteří dospělí přicházejí žádat o sv. křest pro sebe. Tak je vlastně katechumenát podložen skrytým apoštolátem modlitby a oběti ve  farnosti, i třeba přímluvou těch, kdo už jsou na věčnosti. Člověk zesláblý stářím si myslí, že je už pro tento svět odepsán. Když ale myslíme na věčnost, když se díváme na Ježíše na kříži, vidíme, že prožívá nejplodnější období svého pozemského života.

   Kéž s pomocí Panny Marie, Královny apoštolů, tedy i sv. Šimona a Judy, dobře prožíváme každé období svého pozemského života a jednou se s Pannou Marií a se všemi svatými sejdeme v nebi.

   Svátost pomazání nemocných přijali v Ondřejově v kostele 4 věřící a doma ten den 1 zájemce.

   6. 11. jsme se rozloučili v Ondřejově v kostele a na hřbitově s panem Zdeňkem Kyclerem. Po prázdninách se domlouval, že by znovu opravil zeď před kostelem, ale už to nestihl.

   Dušičkový maraton - jako každoročně, tak i letos návštěva 12 hřbitovů a v nich vždy ¼ hodinková pobožnost. V Ondřejově se nás sešlo 30, v Choceradech 16, v Hrusicích 18, v Mnichovicích 15, v  Mirošovicích 18, v Hradových Střímelicích 14, ve Zvánovicích 19, ve  Strančicích 10, v Menčicích 8, na Klokočné 4 účastníci, ve  Struhařově 7 a v Kostelních Střímelicích přes 30.

   Pořad byl stejný: píseň Blíž k Tobě Bože můj, 1. čtení, žalm, evangelium, přímluvy, Otče náš a Zdrávas Maria, odpočinutí věčné.., píseň Matičko Kristova a závěrečné požehnání.                   

    13. října zasvětil Svatý otec František celý svět Panně Marii  Fatimské. Panna Maria je tedy ochotna chránit celý svět před zlem. Skoro se nám zdá, že musí mít hodně velikou náruč, aby se do její ochrany celý svět vešel. Ale možná chrání ty, kdo o její ochranu stojí, kdo pod její ochranu se utíkají.

    Jednu listopadovou neděli bylo v Mnichovicích i v Hrusicích mini náboženství pro dospělé s otázkou: „Co máme dělat ve chvíli ticha po sv. přijímání?“

   1. Ti, co byli u sv. přijímání, děkují Pánu Ježíši, že k nim přišel.

   2. Pro ty, kdo byli zvyklí chodit k sv. přijímání a už dlouho nebyli u sv. zpovědi, může chvíle ticha sloužit k probuzení touhy, aby si dali duchovní život do pořádku a zase mohli k sv. přijímání chodit.

   3. Kdo nemohou přistoupit ke svátostem, by mohli ve chvíli ticha přijímat Krista aspoň duchovně.

    Blíží se konec Roku víry. Byly v něm dva vrcholy: Jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje, kteří nám přinesli víru a zasvěcení světa Panně Marii Fatimské. Rok víry bude ukončen na Slavnost Krista Krále 24. 11. 2013. V náboženství pro dospělé ale budeme dál pokračovat.

    8. 12 je den Slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie. Letos připadá na adventní neděli, která má přednost, tak tento veliký svátek budeme slavit v pondělí 9. 12. při mši sv. v Mnichovicích v 8,30 hod.

   Sbírka 19. 10. a 20. 10. na misie v mnichovické farnosti přinesla 5 934 Kč, v Hrusicích 2 413 Kč.

   Sbírka 9. 11. a 10. 11. na Charitu - v mnichovické farnosti se vybralo 2 578 Kč a v Hrusicích 1 798 Kč.

    V listopadu také posíláme dar na tisk biblí do chudých zemí.

   Pouť v Kostelních Střímelicích - pět minut před 11 hodinou byl kostel prázdný. Během dalších 10 minut se sešlo přes 30 lidí, kteří pak šli také na pobožnost na hřbitov.

   Při mši sv. hrál na varhánky pan Mašlaň píseň k sv. Martinu na nápěv „Vstoupil Pán v slávu nebeskou.“

   Z promluvy: Minulou neděli Zacheus lezl na fíkovník. Co ho k tomu vedlo? Touha vidět Krista. Sv. Martin začal v patnácti letech chodit tajně mezi čekatele sv. křtu. Opět to byla touha po Kristu.

   Sv. Pavel o sobě říkal, že je pro pohany a my také máme žít nejen ve svém uzavřeném společenství křesťanů, ale též se zajímat o ty, kdo ještě nevěří. Mše sv. za farnost, to je mše sv. za všechny, kdo žijí na území farnosti, tedy i za pohany nebo zpohanštělé křesťany.

   Někdy mě překvapují děti z nevěřících rodin. Děti, které rády chodí na náboženství. Tak i pohan Martin chodil mezi čekatele křtu. Možná i tím působil bolest rodičům. To je jiný meč bolesti, než měla Panna Maria. Podobně ten, kterého Bůh volá ke kněžství, může být příčinou pláče rodičů, kteří ho ze své rodiny ztrácejí.

   Vstupuje ale do větší rodiny, duchovní rodiny, kterou je církev. Jak ten katechumen, tak i bohoslovec, který se v semináři připravuje na to, aby zde na zemi viditelně zastupoval Pána Ježíše.

   Společenství svatých, to je propojení svatých zde na zemi, v očistci a v nebi. Možná někdy jen myslíme na pozemský život a neptáme se, co s námi bude, až umřeme. Věříme, že je krásné žít ve společenství svatých v nebi, tedy i se sv. Martinem, ale i s těmi, kdo jsou v očistci a mají nebe již jisté.

   My zde na zemi, jenom doufáme, že se do nebe dostaneme, ještě tu jistotu nemáme. O to víc potřebujeme pomoc svatých, jistě hlavně Panny Marie, ale též např. pomoc sv. Martina.

   Kéž sv. Martin pomáhá všem nepokřtěným, aby zatoužili po Kristu, došli ke sv. křtu a pak do nebe.                                

   Pokračuje oprava střechy na mnichovické faře. Původní krytina z pálených tašek bobrovek se již svým stářím posunula za horizont své životnosti a propouštěla vlhkost…

   V těchto dnech dochází k odstraňování narušených a neopravitelných částí krovu a jejich nahrazování - tzv. metodou protézování, novými prvky o stejném profilu… 

PŘÍLOHA 

Probíhá obnova střechy na naší farní budově 

Projekt je financován EU z Programu rozvoje venkova - Leader

a realizován s podporou MAS Říčansko o.p.s.     

Předmětem projektu pod názvem „Záchrana fary v Mnichovicích“ je obnova střešního pláště naší fary . Původní krytina z pálených tašek bobrovek se již svým stářím posunula za horizont své životnosti a propouštěla vlhkost . Díky zatékání srážkové vody do krovů pak docházelo k postupnému rozkladu  jednotlivých dřevěných prvků působením lignovorní houby . V rámci projektu dochází v těchto dnech k odstraňování narušených a neopravitelných částí krovu  a jejich nahrazování - tzv. metodou protézování – prvky novými o stejném profilu. Nová krytina bude položena shodně s původní krytinou. A to jak co do způsobu pokládání, tak i do druhu krytiny; což je pálená taška bobrovka se segmentovým řezem. Vyměněny budou rovněž veškeré střešní klempířské prvky a opraveny komíny.

 

Historické záznamy uvádějí stáří původní stavby farní budovy do třicátých let čtrnáctého století. Současná farní budova byla postavena v letech 1721 - 1722.

Projekt je financován EU z Programu rozvoje venkova - Leader a realizován s podporou MAS Říčansko. 
leader.jpg mas.jpg prv.jpg
  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
 

strecha.jpg