Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - listopad 2014

24. 11. 2014

mozaika.jpg

11 / 2014

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 15,10 h.                                                     

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz

Slovo duchovního otce

 

PANNA MARIA A DUŠE V OČISTCI.

   Panna Maria se raduje v nebi s Církví vítěznou. Zároveň je útočištěm nás hříšníků zde na zemi v Církvi bojující. Bojující proti duchu zla, bojující o záchranu své duše i duší druhých lidí.

   Panna Maria je Matkou celé Církve, tedy i Matkou duší v očistci, Matkou Církve trpící. Je jejich advokátkou. Vyprošuje jim zkrácení očistcového trestu, zkrácení vězení v očistci. Nikdo to tam nemá na doživotí, protože věčný život nikdy neskončí a pak, je to spočítáno jen na neurčitou dobu. Nejdéle do konce světa. Proto i v listopadu se můžeme modlit růženec za duše v očistci i s Pannou Marií. Prosit Ježíše, aby se smiloval nad dušemi v očistci. Panna Maria je Matkou všech lidí, tedy i např. muslimů, i ty chce přivést do nebe…

 

Ze života farností

 

   28. 9. byla sbírka na cirk. školství - mnichovická farnost 4 573 Kč, Hrusice 2 281 Kč.

   19. 10. byla sbírka na misie. V mnichovické farnosti se vybralo 6 630 Kč, v Hrusicích 4 538 Kč.

   25. 10. jsme měli v Ondřejově v 18,30 hod. poutní mši svatou ke cti sv. Šimona a Judy. Zároveň jsme si připomněli výročí posvěcení kostela a byla udělovaná svátost Pomazání nemocných (L. Kuříková a manželé Svobodovi).

   26. 10. začal Dušičkový maraton pobožností na hřbitově ve  Struhařově (kardinál Dominik arcibiskup Duka si vyžádal v Římě prodloužení možnosti získání plnomocných odpustků pro duše v očistci již od 25. 10. do 8. 11.).

30. 10. jsme se rozloučili v Ondřejově s Josefem Šmídem z Kaliště.

   Sbírky 1. 11. a nedělní sbírky 2. 11. byly věnované na křesťany trpící hlavně na Ukrajině, Sýrii, Iráku a Nigérii - dohromady z mnichovické a hrusické farnosti 3 026 Kč.

   Pokračoval Dušičkový maraton podle rozpisu. Na hřbitovech se  při  těchto 15 min. pobožnostech schází přibližně od 15 do 30 věřících.

   6. 11. ve Zvánovicích byla mše sv. a pobožnost na hřbitově, jako i na ostatních hřbitovech: píseň „Blíž k Tobě Bože můj,“ úryvek z Písma svatého, čtení, žalm, evangelium, přímluvy (třeba i takové, že   za  každou přímluvou byl 1 „Zdrávas,“ „Odpočinutí věčné…,“ „Matičko Kristova,“ požehnání pro ty, kdo tam přišli a poděkování za společnou modlitbu.

   9. 11. byla sbírka na arcidiecézní Charitu. V mnichovické farnosti se vybralo 2 971 Kč a v Hrusicích 1 704 Kč.

   V neděli 9. 11. jsme slavili Posvěcení lateránské baziliky. Je to nejstarší papežský kostel. Papežové sídlili v přilehlém paláci od  4.  do 14. století, tedy 10 století. Baziliku nechal postavit císař Konstantin, když byla dána církvi svoboda. Byla posvěcena v roce 324. Konalo se v ní 5 všeobecných církevních sněmů. Nese titul: „Matka a hlava všech kostelů.“

   V evangeliu Pán Ježíš vyhání prodavače z chrámu se slovy: „Nedělejte z domu mého otce tržiště.“ Kostel je posvátné místo, kde se nemáme bavit jako na trhu. Svou pozornost máme věnovat Bohu a Božím věcem.

   Konzumování pokrmu a kouření samozřejmě do kostela také nepatří. Náš kněz vzpomíná na svá dětská a ministrantská léta, s jako úctou a posvátnou bázní vstupoval do kostela. Obdivuje i dnes nepokřtěné lidi, kteří také tak do kostela přicházejí.

   Kostel je dům modlitby. Dům, kde čekáme, že Bůh bude naslouchat našim prosbám a díkům. Dům, kde i Bůh čeká totéž od nás. Dialog s Bohem má tedy naplňovat dům Boží, ať už jde o soukromou či společnou modlitbu.

   Tou nejsilnější modlitbou je mše svatá. Ježíš se za nás modlí a obětuje a my se k jeho modlitbě a oběti připojujeme. Šťastní lidé, kteří chodí často na mši sv., den beze mše sv. jim připadá prázdný.

   Další velká věc je setkání s Pannou Marií. Zvláště růženec přede mší sv., to je ta nejkrásnější píseň. Každý neumí dobře zpívat, ale každý se může modlit a tak Boha oslavovat. Tim jeho duše Bohu zpívá.

   Kéž si vážíme každého kostela a rádi jej navštěvujeme, rádi se v něm modlíme.  

11. 11. pan kardinál požehnal pomníček ve Vlkovci na památku těch, kteří před 100 lety zahynuli v 1. světové válce. Po odhalení pomníčku byly k němu položeny věnce a svíčky a předneseny projevy. Vše bylo doprovázeno cimbálovou muzikou. Nakonec zazněla hymna a večerka z přehrávače. Potom měl pan kardinál v kapli na Komorním Hrádku mši sv. od 17,30 hod. Ta byla doprovázena dobrou hrou na varhany ing. Sklenáře a hezkým zpěvem zpěváků se sbormistryní pí. L. Topiarzovou. Na mši sv. bylo 110 známých i neznámých lidí! Proto ten den nebyla v Mnichovicích mše sv.

   Již tradiční Den Bible připadá letos na neděli 16. listopadu. Sbírka se   následně dělí na dva díly přímo ve farnosti takto: 
25% se zašle    Českému katolickému biblickému dílu a 75% se zašle České biblické společnosti. 

     19. 11. je povinné setkání kněží z našeho vikariátu s generálním vikářem M. Slavíkem, kardinálem D. Dukou a ekonomem p. Štíchou od 18,30 - 21,30 hod. na pražském arcibiskupství. Proto nebude ve středu v Mnichovicích mše sv.

   25. 11. je setkání ministrantů ve Vršovicích, kde náš pater ministroval 22 let. Je to každoroční setkání, z kterého se vždy omlouvá, dává přednost mši sv. doma. Letos byl požádán, aby sloužil na setkání mši sv. Omlouvá se tedy farníkům, že opět nebude večer v Mnichovicích, tentokrát v úterý, mše sv.

   29. 11. bude na začátku Adventu mše sv. od 18,30 hod. s otcem biskupem Karlem Herbstem v Ondřejově.

   Od 1. 12. budou mše sv. v Mnichovicích ve všední dny v zimní kapli na faře. Pokud by se citelně ochladilo, začneme dříve.

    V listopadu chodí lidé na hřbitovy a rozsvěcují tam svíčky. Třeba se tam ani nemodlí. Ale ty svíčky by nám měli připomenout, že i v naší duši má být světlo, světlo víry, které jsme přijali ve svatém křtu. Ten ohýnek tam máme udržovat. V tomto tmavém světě máme zářit jako hvězdy ve vesmíru, jak říká sv. Pavel. Máme myslet i na to, že Bůh je naše spása, naše světlo. Nebo i na náboženství si děti malovaly různá světla s tím, že Pán Ježíš řekl: „Vy jste světlo světa.“

   POZOR! Na 1. neděli adventní bude v Choceradech mše sv. až v neděli 30. 11. v 15 hod. odpoledne. Loňská zkušenost - u kostela bude v sobotu tou dobou zdoben vánoční stromek, hraní a zpívání koled… Mše sv. tím i zvědavci s pitím a jídlem byla hodně rušena.

   Poděkování těm, kdo uklízejí kostely a berou je jako svůj domov. Někteří již nemohou a rádi by byli vystřídání. Obracíme se zvláště na ty mladší, aby se aspoň 1 x za půl roku zapojili. Je to záležitost něco málo přes hodinu.

   Díky hlavně za modlitby, kterými mě podpíráte i modlitby za ty, za     které nesu zodpovědnost - třeba za děti, které chodí na náboženství, ale i za nepokřtěné.

   Opět se začíná jeden dospělý připravovat na sv. křest.                                             

                                                                                                                                                                                                                                  Žehná P. Ivan