Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - listopad 2018

MOZAIKA

11/2018

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod., o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 hod. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 15,00 h. adorace 15,00 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                        Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                        Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 13,45 h.    

Modlitby taťků: Pá - 21 h.                                                  

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv., Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00   

 Večerní chvály: 1. pondělí - 20,15 hod. - Za mír v rodinách a ve světě

 Náboženství dětí: St 18,00 hod.

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                     Modlitební setkání Čt - 18 h.

     Náboženství pro děti před mší svatou                    Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

  Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.        

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost, Masaryk. nám. 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

Slovo duchovního otce

 

CHUDÁ VDOVA

   Pán Ježíš seděl před pokladnicí a díval se, jak tam lidé dávají peníze. Někteří dali hodně ze svého nadbytku a chudá vdova dala pár haléřů ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla na živobytí. Představme si, že je třeba sbírka na Misie a dva lidé dají stejně - každý 1 000 Kč. Ale ten, kdo má vysoký plat, dává ze svého nadbytku, zatím co ten, kdo dá ze svého nízkého důchodu, dá ze svého nedostatku. Také se říká, že čas jsou peníze. Když jsem byl v Praze u sv. Ludmily a měl ranní mše svaté, bylo na nich mnoho zdravotních sester a řeholnic v civilu. Dávali vlastně Pánu ze svého nedostatku času. Zatímco při odpoledních mší svatých důchodkyně posedávaly na náměstí, měly času dost. Občas se šly posadit do kostela a dávaly tak ze svého nadbytku času. V současné době může být pro nás vzorem Matka Tereza a sestry Matky Terezy, které začínají den hodinovou adorací a pak mají sílu věnovat se potřebným na ulicích.

   Kéž i náš život je naplněn láskou k bližním, láskou k Bohu.

                                                                                             P. Ivan                                                                     

  

Ze života farností

 

   Od 25. 10. do 10. 11. byly jako každý rok, pobožnosti na hřbitově (tzv. dušičkový maraton).

 

   V neděli 26. 10. byla pobožnost kvůli prudkému dešti v Hrusicích v kostele a odpoledne ve Struhařově na radnici. Ostatní návštěvy hřbitovů byly za pěkného počasí. Přesto byla letos účast slabší, než v minulých letech.

 

   28. 10. přijeli do Hrusic manželé z Příbrami, které jsem přesně před 40 lety oddával na Svaté Hoře. Mám vždycky radost, když se setkám s těmi, kdo si zachovávají věrnost v manželství. Zvláště v dnešní době, kdy je tolik rozbitých manželství, případně ani neuzavřených.

 

   28. 10. v 21 hod. zněl v mnichovickém kostele zvon v souvislosti se stým výročím založení Československé republiky.

 

   Při mši svaté předtím jsme na doporučení pana kardinála Dominika Duky zpívali svatováclavský chorál, Te Deum (Bože, chválíme Tebe) a Českou hymnu.

 

   V pondělí 29. 10. bylo v Choceradech setkání veteránů u pomníku padlých, potom měl vojenský jáhen  pplk. Mgr. Vladimír Hudousek v kostele bohoslužbu s evangeliem o posledním soudu.

 

   3. listopadu 2018 byl v Mnichovicích pokřtěn Patrik Skácel z Poddubí.

 

   Účelové sbírky: v říjnu byla sbírka na misie, v Hrusicích se vybralo 3 322 Kč, v mnichovické farnosti 4 808 Kč. V listopadu pak sbírka na Charitu byla v Hrusicích 2 411 Kč, v Mnichovicích 3 338 Kč.

 

   Ministranti v Hrusicích – bývá jich u oltáře 20. Kněz projeviltouhu, aby někoho z nich povolal Bůh ke kněžství. Za to a za obnovu rodin se modlíme zvláště při adoraci 3. neděli v Hrusicích.

    

Z náboženství pro dospělé:

 

   Co je to „církev?“

   Řecký výraz pro církev „ekklesia“ znamená vyvolení. My všichni, kdo jsme byli pokřtěni a věříme v Boha, jsme Bohem vyvoleni. Společně tvoříme církev. Kristus je podle Pavlových slov hlavou církve a my jsme jejím tělem.

 

   Proč si Bůh přeje církev?

   Bůh chce církev, protože nás nechce zachránit jako jednotlivce, nýbrž jako společenství…

 

   Co je úkolem církve?

   Církev má ve všech národech světa dávat vzklíčit a růst Božímu království, které už započalo v Ježíši.

 

   Proč je církev víc než pouhá instituce?

Církev je víc než instituce, protože je tajemstvím, které je lidské a zároveň Božské.

 

Náboženství pro děti:

 

   13. listopadu má svátek svatá Anežka česká. Byla dcerou českého krále, tedy princeznou. Děti, zvláště děvčata, malují rády princezny. Zůstala princeznou až do konce života? Vyměnila královský šat za chudé roucho řeholnice, ve kterém sloužila nemocným. Ale uvnitř zůstala tou Boží princeznou…

 

 

Různé

 

 

11 / 2018

 

   V posledních volbách byl zvolen novým starostou v Hrusicích Mgr. Petr Sklenář, hrusický akolyta. Obětoval tomu výborné pracovní místo a možnost pravidelně učit náboženství.

 

   Po oznámení při následné mši svaté požádal kněz věřící, zvláště ty, kteří ho volili, aby jej podporovali modlitbou, aby jeho působení bylo dobré a křesťanské.

 

   Opět se připravuje o Vánocích provedení Vánoční mše svaté od Jana Jakuba Ryby. Bližší informace budou uveřejněny na plakátcích u kostelů.

  Znamená to, že v Mnichovicích bude provedena opět Rybova vánoční při půlnoční mši svaté a v Hrusicích na druhý vánoční svátek, (svatého Štěpána) 26. 12. při mši svaté v 10,30 hod.

 

   Farní charita Mnichovice – paní Lucie Procházková byla jmenována ředitelkou farní charity Mnichovice. Kancelář není na faře. Spojení na ni je: telefon 605 918 148, email: mnichovice@charita.cz, www.facebook.com/farnicharitamnichovice.

  

   Zásadně nebude pořádat sbírky oblečení, zkušenost je totiž taková, že lidé nosí většinou nepoužitelné věci. Blíže si můžete o její činnosti přečíst v prosincovém čísle Života Mnichovic.

   Pokud budete vědět o někom potřebném, můžete ji upozornit.

 

   25. listopadu je poslední neděle církevního roku. Chtělo by to, aby si každý udělal uzávěrku, co v tom uplynulém církevním roce prožil (např. různá výročí, svatby, křty, svátost biřmování s otcem biskupem Karlem Herbstem…).

 

   2. prosince začne nový církevní rok první nedělí adventní. Dříve narození pamatují ranní adventní mše svaté s rozsvícenou svíčkou na cestu, tzv. Roráty.

 

   V Adventu máme veliký mariánský svátek - 8. prosince -Neposkvrněného Početí Panny Marie. Nejde o početí Krista, ale Panny Marie. Církev věří, že „blahoslavená Panna Maria byla od  prvního okamžiku svého početí pro zvláštní milost a výsadu všemohoucího Boha, vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského rodu, uchráněna jakékoliv poskvrny dědičného hříchu“ (dogma z r. 1854).