Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - prosinec 2012

16. 12. 2012

 

mozaika.jpg

12/2012

 

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE  (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď:  půl hodiny před mší svatou

Růženec:  půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace:  první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,   každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 (školní děti);  So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                       Katechumeni: St večer

Svátost manželství:  příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                     Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie)       Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec:  půl hod. před mší sv.                                 Náb.: po mši sv. a St 13 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)             Mše sv.: 5. 7. – 11 h.

                                                              Poutní mše sv.: So po sv. Martinu 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy)                     Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.                        Náb.: St 14 h.                                                        

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny) (mimo zimní období)   Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                           Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.    Adorace:  třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: Út 17 od pěti let, 17,30 školní;

 3. Út 17,30 Bohoslužba slova (v době školního vyuč.)  

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice

Slovo duchovního otce

 

LÍBIT SE BOHU

   Představme si člověka, který je zarostlý, neoholený, neumytý, ve špinavých šatech a podává nám peněženku, která nám vypadla z kapsy. Nechybí v ní ani jedna koruna! Obraz jiného člověka, v nových šatech, oholený hladce, umytý, s diplomatickým kufříkem, který se na nás hezky usměje, když jde kolem nás a přitom má v kapse naši peněženku, která nám před chvílí vypadla z kapsy. Kdo z těch dvou se nám více líbí. Jistě na první pohled ten druhý, ale svým charakterem ten první. Adventní doba je doba, kdy se máme snažit o to, abychom se Bohu více líbili. Je nám jasné, že máme začít od svého nitra.

   Prožíváme Rok víry. Naše duše má být naplněna vírou. Máme ve víře růst a víru šířit. Nejprve je však nutno odstranit z duše, co tam nepatří. Třeba různé formy sobectví a doplnit, co tam chybí - více lásky k Bohu a k lidem. To je náplň adventní doby spojená s dobrou svatou zpovědí. Písmo svaté nám má pomáhat objevovat chyby v duchovním životě.

   Prožíváme třetí rok přípravy na Cyrilo-Metodějské jubileum, který patří Eucharistii - mše sv., sv. přijímání, adorace mají posloužit k tomu, abychom si Ježíše svátostného zamilovali a byl pokladem naší duše. Advent je dobou mariánskou. Panna Maria je nám vzorem v lásce k Ježíši, kterého nosila pod svým čistým srdcem.

   Kéž toužíme více se Bohu líbit čistou duší naplněnou láskou k Ježíši a k bližním jako Panna Maria.                         P. Ivan

 

Ze života farností

 

   Prožíváme Rok víry. Myslíme i na společenství svatých. V listopadu byly modlitby na dvanácti místech za duše v očistci. Mezi nimi byly i Menčice. Před dvěma roky se tam modlila také jedna mladá paní. Umřela jí babička, která bydlela v Příbrami pod Svatou Horou. Slíbila jí před smrtí, že se dá pokřtít. Od 1. 12. je naší novou katechumenkou nejen kvůli babičce. Možná mnozí ani nevědí, kde Menčice jsou. Díky všem, kdo se denně modlí za jednu obec naší farnosti, a tedy příslušný den za Menčice.

 

   Vysvětlení pojmů: katechumenka není katechetka. Mnozí si to pletou. Katechumenka se učí katechismus (= učení církve), kdežto katechetka učí druhé katechismus. Máme dvě katechumenky, které by mohly být pokřtěné o Velikonocích 2013 a nová katechumenka o Velikonocích 2014. Modleme se za ně i za další nepokřtěné v jednotlivých obcích naší farnosti.

  

   18. 11. 2012 byla v Hrusicích pokřtěna Lucie Lakosilová z Hrusic.

V Senohrabech zemřel pan Jan Žilka. 26. dubna přijal svátost pomazání nemocných. Tato svátost mu byla posilou pro sedm měsíců v závěrečném zápasu života. V noci před smrtí za ním byl P. Timotej z Říčan a posilnil ho svátostí nemocných při odchodu na věčnost. Při pohřbu 26. listopadu jsme slyšeli, že prožíváme poslední týden církevního roku a to nám má připomenout, že jednou nastane poslední rok, poslední měsíc, poslední týden, poslední den, poslední hodina našeho pozemského života. Nevíme kdy, buďme na to stále připraveni. Čistá duše plná Boha, ve chvílích ohrožení svátost pomazání nemocných…

   Kéž rozloučení s panem Žilkou je pro nás povzbuzením, abychom žili dobře, a jednou jsme se také do nebe dostali.

 

   Adoraci na začátku Adventu, 1. neděli v Mnichovicích, vedl akolyta Mgr. Petr Sklenář, protože náš otec se zúčastnil povinného setkání kněží ze tří vikariátů na Svaté Hoře s otci biskupy. Bylo to setkání nejen pracovní, ale i pohled do života druhých kněží. Třeba jeden kněz má na starost 19 kostelů. Našemu knězi došlo, že všichni kněží patří k sobě na věky, zatímco manželé jen do smrti.

 

   V Mnichovicích je na konci náboženství mini adorace. Největší zájem mají kupodivu nepokřtěné děti.

 

   Sbírka na bohoslovce v blízkosti svátku sv. Mikuláše přinesla v  Mnichovicích 3 820 Kč a v Hrusicích 1 195 Kč. Na Nadaci pražského semináře bylo mimo to posláno 500 Kč z Hrusic a 500 Kč z Mnichovic.

 

   Na 4. 12. byl náš otec pozván na otevření obnoveného náměstí, aby jej požehnal. Zároveň byl na Svaté Hoře, takže se mu to nehodilo. Když se vrátil domů, v duchu požehnal náměstí i s obnoveným křížem u potoka Mnichovka (korpus byl z již dříve odstraněného náhrobku P. Vojáčka a může nám jej tak více připomínat)..

 

   8. 12. byl křest Michaela Maria Borguly při mši sv. v Ondřejově. Zpěv sboru řídila a také zpívala paní Ludmila Topiarzová z Mnichovic.

 

   9. 12. jsme měli radost z pana Kulhánka ze Senohrab, který přišel na mši sv., vrátil se zrovna z Benešovské nemocnice.

 

   Jako loni, tak i letos bude v Hrusicích Kající pobožnost. Ve středu 19. 12. v 17 hod. ji bude mít P. Martin Sklenář z Vlašimi. Po kající pobožnosti, která bude v kostele, bude možnost sv. zpovědi a malé pohoštění v teple na hrusické faře asi do 19 hod.

 

   V neděli 30. 12. bude koncert pořádaný společně obcí a farností v choceradském kostele. Zazpívají děti z místní školy, paní Topiarzová

z Mnichovic, na čelo bude hrát Petr Mašlaň ml., na varhany bude doprovázet pan Petr Mašlaň z Prahy (pravidelně hraje při mši sv. v Kostelních Střímelicích).

 

   Poděkování patří všem, kdo pomohou se stromečky, vánoční výzdobou, betlémy, úklidem sněhu kolem kostelů…

   Dík také těm, kdo pravidelně uklízí kostely. Noví zájemci, aspoň jednou za půl roku, se mohou přihlásit do Vánoc u kněze.

  

Dá-li Pán Bůh, pořad bohoslužeb o Vánocích 2012/13:

 

den

Mnichovice

Hrusice

Chocerady

Ondřejov

poznámka

24. 12.

ŠTĚDRÝ DEN

pondělí

24.00x

16,00°

---

---

° Dětská

x Rybova vánoční mše

  25. 12.

NAROZENÍ PÁNĚ

úterý

---

10,30°

16.30

---

° Dětská

26. 12.

SV. ŠTĚPÁNA

středa

8.30

10,30 x

---

18.30

x Rybova vánoční mše

29. 12.

sobota

---

---

16,30^

18,30^

^Obnova manželských slibů

  30. 12.

SV. RODINA

neděle

8.30^

10,30^

---

---

^Obnova manželských slibů

  31. 12.

pondělí

16.00

---

---

---

Mše sv., adorace

a Te Deum na poděkování

za uplynulý rok

1. 1.

P. MARIA

MATKA BOŽÍ

úterý

8.30

10,30°

16.30

18.30

° Dětská

Světový den modliteb za mír

3. 1.

čtvrtek

---

---

---

---

15. h Zvánovice

5. 1.

sobota

---

---

16,30

18,30

Mše sv. s nedělní platností

6. 1.

neděle

8,30

10,30°

---

---

° Dětská

15 h. adorace Mnichovice

 

23. 12. bude od 15 hod. mše sv. ve Struhařově.

Betlémy lze shlédnout v kostelích před mší svatou nebo krátce po mši svaté

či po domluvě s knězem až do konce ledna.

 

Radost z živého Krista v celoročním Betlému ve svatostánku

                                   přeje                                                  P. Ivan