Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - prosinec 2013

16. 12. 2013

 mozaika.jpg

12/2013

      D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18 ,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 14,30 h.                                                     

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

 

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz

Slovo duchovního otce

 

„OBLEČTE SE DO VÝZBROJE SVĚTLA“

   Na tuto větu se obrátil Augustin. Začíná nový církevní rok. Je první neděle adventní, hoří jedna svíčka na adventním věnci. Postupně se  budou rozsvěcovat další. S přibývajícím datem jsou delší noci, přibývá tmy. Tím více je potřeba světla.

   V pravé poledne není třeba svítit baterkou, ale v noci či večer, když vypnou proud či praskne žárovka? Známe tu touhu po světle. Podobně řidič v autě, když jede silnicí a okolo nic nesvítí, musí svítit.

   V Adventu si mnozí koupí do bytu větší lustr, aby tam bylo více světla, nebo o Vánocích co nejvíce žárovek na stromečku. Ale lustr, který nesvítí, žárovičky, když nejde elektrický proud, k čemu jsou?

   Naše duše nemá mít v sobě tmu. Už ve sv. křtu nám to křestní svíce připomíná. Kmotři a rodiče slibují, že o toto světlo budou pečovat, aby nezhaslo. Světlo víry - Rok víry skončil a toto světlo v nás má hořet a to stále silněji.

   Nahodit jistič je potřeba, aby se vše rozsvítilo. Tak je nutné jít ke svaté zpovědi k obnově světla v duši. Ctnosti, o které usilujeme, mají být světlem, které stále silněji svítí.

   Panna Maria měla vždy ve své duši silné světlo. I nám chce pomáhat, abychom byli stále oblečeni do výzbroje světla, zvláště když kolem nás přibývá tmy. Kéž v adventní době s pomocí Panny Marie, naše duše září stále silněji.           P. Ivan

 

Ze života farností

 

   V kapli sv. Vojtěcha v Senohrabech pan Tomek vyprávěl dětem ze školy o sv. Vojtěchu. Ty namalovaly podle toho obrázky, které pak nechal vydat tiskem jako kalendář pro rok 2014.

 

   Svátek sv. Štěpána vychází na 4. čtvrtek v měsíci. Mše sv. v Senohrabech nebude. Přijďte do farního kostela sv. Václava v Hrusicích, kde bude při mši sv. v 10,30 hod., provedena „Rybovka.“

 

   Opět je připraven rozpis úklidu kostelů na příští pololetí. Noví zájemci jsou vítáni. Ti, kdo jsou přihlášeni a nemohou někdy přijít, by měli zavolat na faru, aby pater zbytečně nečekal. Díky všem, kdo chodí uklízet.

 

   Důchodci z Průhonic navštívili dopoledne 21. 11. mnichovický kostel spolu s knězem a pečovatelkami, které se o ně starají. Prohlídka se změnila na hodinu náboženství, všem se zde moc líbilo.

 

   24. 11. byl v Hrusicích pokřtěn Jan Chadima z Třemblat.

 

   V Ondřejově se po večerní mši sv. v sobotu rozjíždí krátké náboženství (15 - 20 min.) pro rodiny, matky s dětmi v teplé kapli s přípravou na 1. sv. zpověď, 1. sv. přijímání apod. Např. jsme probírali vše o odpouštění hříchů a o sv. zpovědi.

   Nové děti, které by chtěly chodit na náboženství v kterémkoliv oddělení, se mohou kdykoliv přihlásit.

 

   Poděkování za uplynulý církevní rok, který byl Rokem víry, či spíše zkoušky naší víry, jak dalece věříme v sílu modlitby. Jak věříme, že i když jdeme proti proudu, tak jdeme správně. Třeba i děti ve škole, když jsou jediní ve třídě, kdo věří a setkávají se s přesilou nevěřících, kteří je přesvědčují o nesmyslech, že jsou pravdou. Např., že Kristus byl jenom člověk, že Pán Ježíš na kříži, sice visel, ale neumřel. Děti omlouvají učitelky, že za to nemohou, protože jsou nevěřící… Děti ale kolikrát nemají ani doma silné zázemí.

   Dále to byl rok jubilea Sv. Cyrila a Metoděje. Možná jsme se díky tomu přiblížili k Písmu svatému, které nám oni přinesli.

   Byl to také rok, kdy nás překvapil odchod Svatého otce Benedikta XVI. do důchodu a překvapila rychlá volba nového papeže Františka. Ten se zúčastnil setkání mládeže v Brazílii, kde nás seznámil s obrazem Panny Marie, která rozvazuje uzly, které zaplétáme svými hříchy, svou malou láskou jednoho k druhému.

  Naše farnost se může zamýšlet o životě před prázdninami a po prázdninách: bylo pokřtěno 8 dětí, 2 dospělí, je zde jedna katechumenka. Největší radost byla z devíti prvních sv. přijímání. Dále to byly 2 svatby a rozloučili jsme se s devíti zemřelými.

   Jinak náš kněz považuje za důležité centrum farnosti Svátostného Pána Ježíše v Eucharistii. Proto jsou hodinové adorace 1. neděli v Mnichovicích, 3. neděli v Hrusicích a poslední dobou 30 min. ve  středu v Choceradech. Zde přestaly na náboženství děti chodit, protože mají v tu dobu hudební výchovu apod. Při této adoraci prosíme i za děti, které chodí do školy z jiných obcí.

   Občas se stane, že na některé adoraci nebo růženci je kněz sám, ale nechce toto opouštět, protože v tom vidí prostředek, jak oslavovat Boha a jak pomáhat záchraně duší. Tyto touhy by měli být u každého křesťana v naší farnosti.

   Dobré je, že se v Mnichovicích a v Ondřejově pravidelně lidé modlí růženec, v Choceradech, ve Struhařově a v Hrusicích aspoň nějaký desátek, podle toho, jak se sejdou lidé. Tím vyjadřují svůj dobrý vztah k Panně Marii.

   Na poutní mši sv. v Kostelních Střímelicích se na podzim sešlo dost lidí. Byla společně i pobožnost na hřbitově. Tzv. „Dušičkový maraton“ se ujal, na dvanácti hřbitovech se schází 15 - 30 lidí, což je dohromady docela velké množství lidí, kteří se modlí za duše v očistci a udržují tedy s nimi přátelství.   Zajímavé jsou i Senohraby, kde se pravidelně každý týden schází lidé v kapličce, kterou si sami postavili, k modlitbě. Je zde pravidelně také 1 x za měsíc mše sv.

   Máme radost z ministrantů v Hrusicích, kde se jich sejde někdy tolik, že se nemají do čeho obléci. Dojíždí sem ministranti i z jiných koutů naší farnosti, protože mše sv. je později.

   Pravidelně se setkávají farníci v Hrusicích „na farním kafi nebo čaji“ s pohoštěním, kde se každou neděli střídají v jeho přípravě.

           V sobotu 21. prosince bude v Hrusicích v 10 hod. kající pobožnost, po ní do 16 hod. příležitost ke sv. zpovědi na faře. Zpovídat bude P. Martin Sklenář, kaplan z Kolína.

 

Dá-Ii PÁN BŮH, VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB:

 

datum

Mnichovice

Hrusice

Chocerady

Ondřejov

poznámka

24. 12.

Štědrý den

24.00x

16,00°

---

---

° Dětská

x Rybova vánoční

  25. 12.

Narození Páně

---

10,30°

16.30

---

° Dětská

26. 12.

Sv. Štěpán

8.30

10,30 x

---

---

x Rybova vánoční

27. 12.

17.30

---

---

---

 

28. 12.

Ze Sv. Rodiny

---

---

16,30^

18,30^

^Obnova manželských slibů

  29. 12.

Sv. Rodina

8.30^

10,30^

---

---

^Obnova manželských slibů

  31. 12.

16.00

---

---

---

Mše sv., adorace,

Te Deum na poděkování

za uplynulý rok

1. 1.

P. Maria,

Matka Boží

8.30

10,30°

16.30

18.30

° Dětská

Světový den modliteb

za mír

2. 1.

---

---

---

---

15. h Zvánovice

 

Betlémy lze shlédnout v kostelích před mší svatou nebo krátce

po mši svaté či po domluvě s knězem až do konce ledna.

Mše sv. ve Struhařově bude na Obecním úřadě 22. 12. 2013 v 15 hod.

 

 

   Oblečme se v adventu do výzbroje světla, abychom měli o vánocích radost z Krista, který je světlo ze světla. To si s vámi přeje P. Ivan