Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - prosinec 2014

22. 12. 2014

mozaika.jpg

12 / 2014

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 15,10 h.                                                     

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní

       

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz

Slovo duchovního otce

 

POSLEDNÍ DEN

   29. 11. a 30. 11. začíná nový Církevní rok, začíná Adventem. Poslední den zjistíme v kalendáři, ale poslední den našeho pozemského života, ten není nikde napsaný, na ten máme být stále připraveni, protože nevíme, kdy nastane.

   Už když se dítě narodí, mají rodiče myslet na jeho poslední den, proto jej nechávají pokřtít, aby dítě se stalo Dítětem Božím a mělo naději na vstup do nebe. Čím je člověk starší, tím více se blíží den jeho odchodu z tohoto světa.

   Konec světa ale nebude brát ohled na stáří člověka. Skončí pro všechny - staré i mladé. Na slavnost Krista Krále jsme měli před očima Poslední soud. Kristus třídil lidi na ty, kdo půjdou do nebe a  na ty, kdo skončí v pekle. Očistec už nebude. Ti, kdo jsou už v očistci, mají nebe již jisté.

   Překvapuje nás, jak mnozí staří lidé málo myslí na věčnost. Žijí tak, jako by zde na zemi měli žít věčně, vůbec se nestarají o stav své duše.

                                                                                        P. Ivan

 

Ze života farností

 

   16. 11. vynesla sbírka na Bible v Mnichovicích 2 054 Kč a 685 Kč, v Hrusicích 947 Kč a 316 Kč. Jsou dvě čísla proto, že se větší část posílá České biblické společnosti a 25%  Českému katolickému biblickému dílu.

 

   V pondělí 8. 12. byla v 8,30 hod. v Mnichovicích mše sv. v zimní kapli na faře. Oslavovali jsme Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Sešlo se nás 12.

 

   Předvánoční besídka pro děti, které chodí na náboženství, byla v pátek 12. 12. ve 14 hod. v Mnichovicích na faře.

 

   18. 11. vikariátní konference v Jílovém. Nový, mladý kněz, Polák, v  kostele měl ještě druhý kostel z papíru. Na ty cihly se zapisovali jednotliví věřící ze všech ostatních jeho kostelů, aby si uvědomili, že tvoří jedno společenství. U nás by bylo dobré, aby se naše farnost sešla aspoň jednou pohromadě, třeba na půlnoční…

 

   23. 11. byla v Hrusicích pokřtěna Klára Lakosilová, dcera naší pí. varhanice.

 

   24. 11. ve 13 hod. jsme se rozloučili při mši sv. v Ondřejově s panem Antonínem Dřízhalem.

 

   Adventní doba není jen k úklidu v bytě jako příprava na Vánoce. Má to být čas, kdy uklízíme ve své duši, ve sv. zpovědi.

   Připravujeme se tedy v Adventu nejen na pozemské Vánoce, ale i na nebeské, věčné Vánoce. Nespoléhejme na to, že vše doženeme v očistci, protože kdyby nastal konec světa, očistec už nebude.

   Panna Maria, naše nebeská matka, nás chce mít u sebe, proto se za nás přimlouvá, je útočištěm nás, hříšníků. Touží, aby mohla být naší královnou, ta, která je Královnou všech svatých.

   Kéž dobře prožijeme Advent nejen s vyhlídkou na letošní Vánoce, ale i s pohledem na věčné Vánoce v nebi.

 

   25. 11. se účastnil náš kněz mše svaté ve vršovickém kostele sv. Václava, na které byl náhodou i otec biskup ze Zambie. Po mši sv. bylo setkání všech vršovických ministrantů. Náš kněz tam ministroval 22 let. V evangeliu se četlo: Nezůstane kámen na kameni. V kázání, které měl, pak říkal, že by ho mrzelo, kdyby z vršovického kostela nezbyl kámen na kameni. Není to tak náročná stavba jako u gotického nebo barokního kostela, takže by se dal snadno postavit nový. Pro něho jsou ale hlavně drahé ty chvíle, které v něm jako ministrant prožil. Ať už šlo o mše sv., adorace, májové pobožnosti, křížové cesty a hlavně jeho primici. Pak je tu ještě jiný chrám ze živých kamenů. Společenství těch, kdo do něho chodili, chodí. Mnozí z toho chrámu vypadli do nebe, kde je z nich stavěn nebeský chrám. Horší je, že mnozí odpadli od víry. Ale dokud jsou zde na zemi, mají možnost se vrátit, jako vypadlý kámen ze stavby, který se tam opět zasadí.

 

   11. 12. jsme se rozloučili v Ondřejově s panem Antonínem Procházkou z Ondřejova.

 

   V neděli 13. 12. měl v Senohrabech v 10 hod. mši sv. o. b. Václav Malý. Přišel na pozvání tamního společenství. Sešlo se dost lidí, nevešli se do kapličky. Bylo to však v době farní mše sv. v Hrusicích…

 

   V pondělí 15. 12. byl, jak se již stává pravidlem, kající den v Hrusicích s P. Martinem Sklenářem. Byla možnost jít ke sv. zpovědi k jinému zpovědníkovi. Díky za čas, který dal ze svého volna.

 

   Rozloučili jsme se 19. 12. na mnichovickém hřbitově s panem Petrem Červem, který ministroval panu děkanovi Kahounovi. Kéž mu pan děkan Kahoun pomůže svou přímluvou na věčnosti.

 

   Informace o „Pouti důvěry“, organizované ekumenickou komunitou bratří z Taizé: Může být důležitým krokem na cestě k dospělé víře. I naše farnost je zapojena do ubytování mladých účastníků. Srdcem celého setkání je společná modlitba. Všichni jste tedy srdečně zváni ranním modlitbám s modlitbou za mír v mnichovickém kostele v úterý 30. 12., ve středu 31. 12. a v pátek 2. 1. vždy v 8,30 hod. Více na taize.mnichovice.cz

DÁ-LI PÁN BŮH, VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB:

 

datum

Mnichovice

Hrusice

Chocerady

Ondřejov

Struhařov

poznámka

24. 12.

Štědrý den

24.00x

16,00°

---

---

---

° Dětská

x Rybova vánoční mše

 

  25. 12.

Narození Páně

---

10,30°

16.30

---

---

° Dětská

26. 12.

Sv. Štěpán

8.30

10,30 x

---

---

----

x Rybova vánoční mše

27. 12.

Ze Sv. Rodiny

---

---

16,30^

18,30^

---

^Obnova manželských slibů

  28. 12.

Sv. Rodina

8.30^

10,30^

---

---

15,00^

^Obnova manželských slibů

  31. 12.

16.00

---

---

---

---

Mše sv., adorace,

Te Deum na poděkování

za uplynulý rok

1. 1.

P. Maria,

Matka Boží

8.30

10,30°

16.30

18.30

---

° Dětská

Světový den modliteb za mír

3. 1.

---

---

16,30

18,30

---

 

4. 1.

8.30

10,30°

---

---

---

15 h. adorace Mnichovice

6. 1.

Zjevení Páně

17,30

---

---

---

---

se svěcením vody, kadidla

a křídy

 

Betlémy lze shlédnout v kostelech před mší svatou nebo krátce

 po mši svaté či po domluvě s knězem až do konce ledna.

 

           Získat o Vánocích ten největší dar,

                    kterým je Kristus sám,

                            to vám přeje

ivan.jpg