Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - prosinec 2018

20. 12. 2018

MOZAIKA

12 / 2018

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod., o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 hod. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 15,00 h. adorace 15,00 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                        Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                        Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 13,45 h.    

Modlitby taťků: Pá - 21 h.                                                  

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)         

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv., Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00   

 Večerní chvály: 1. pondělí - 20,15 hod. - Za mír v rodinách a ve světě

 Náboženství dětí: St 18,00 hod.

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                     Modlitební setkání Čt - 18 h.

     Náboženství pro děti před mší svatou                    Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

  Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.        

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost, Masaryk. nám. 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

 

Slovo duchovního otce

 

   Představme si, že někdo dostane k Vánocům auto, opravdové auto a přitom ještě nemá řidičák. Jak to asi dopadne, když si sedne za volant a jede…? Také Vánoce nelze slavit dobře bez Adventu. Advent a Vánoce spolu souvisí.

   Známe příběh, kdy maminka odešla od rodiny. Otec se dál o děti staral. Každý večer se za maminku modlili. Na stůl dávali talíř i pro ni. Na Štědrý večer někdo zvonil. Nejmladší dítě šlo otevřít a tam: „maminka!“ Když přišla do kuchyně a viděla na stole talíř i pro ni, divila se. Děti jí říkaly: my jsme věděly, že se vrátíš.

   Ještě větší radost má Pán Ježíš z návratu těch, kdo se od Boha vzdálili. A najednou, třeba i o Vánocích, se k němu vrací.

   Kéž Vánoce slavíte nejen v plném společenství rodinném, ale i v plném společenství s Bohem.             To vám přeje P. Ivan

  

Ze života farností

 

   20. 11. byla v Mnichovicích vikariátní konference. Proto byla mše  svatá již v  9 hod. dopoledne. Polední pohoštění se konalo na Šibeničním vrchu.

 

   Pater navštěvuje staré a nemocné farníky. Pokud o někom potřebném víte, dejte vědět. V poslední době navštívil např. paní Krejcárkovou z Vodsliv, které je požehnaných 92 let.

 

   20. 11. jsme se rozloučili na hřbitově ve Zvánovicích s paní Libuší Medřickou.                 

 

   29. 11. jsme se rozloučili ve 14 hod. v Hrusicích s panem Františkem Slanařem z Borku u Turkovic.

 

   1. 12. jsme se rozloučili před kremací v mnichovickém kostele s 93letou pí. Terezii Klaudisovou ze Struhařova.

 

   1. 12. byla v Ondřejově při večerní mši svaté u 1. svatého přijímání Alenka Sloupová z Ondřejova.

 

   4. 12. jsme se rozloučili v Hrusicích s bratrem našeho zahradníka ing. Václava Vávry (na přání rodiny přijel P. Janata).  

 

   8. prosince byl velký svátek Panny Marie - Počaté bez poskvrny prvotního hříchu = Bůh uchránil Marii před důsledky dědičného hříchu od samého počátku jejího života. Nehovoří se tedy o Ježíšově početí v Mariině těle. Mše svatá v 8,30 hod. v Mnichovicích byla také proto, že kostel je zasvěcen Narození Panny Marie (slavíme za 9 měsíců).

 

   Při sbírce na Bibli 17. a 18. 11. se vybralo v Choceradech, v Ondřejově a v Mnichovicích 2 824 Kč, v Hrusicích 3 439,00 Kč.

  

   8. a 9. 12. byla sbírka na bohoslovce. V Choceradech, v Ondřejově a v Mnichovicích se vybralo 3 344 Kč, v Hrusicích 4 069 Kč.

 

   V neděli 16. 12. bude duchovní obnova s možností svaté zpovědi s  P. Martinem Sklenářem z Českého Brodu od 19 hod.  na hrusické faře.

 

Náboženství pro dospělé:

 

Panna Maria

   Proč je Maria Panna?

   Bůh chtěl, aby Ježíš Kristus měl skutečnou lidskou matku. Jeho Otcem je však on sám, protože chtěl ustanovit počátek díla vykoupení, který by nebylo možné připisovat žádným lidským silám, pouze jemu samému.

 

   Měla Maria ještě jiné děti?

   Ne. Ježíš je jediným synem Panny Marie v úzkém smyslu slova. V aramejštině, rodném jazyku Ježíše, existuje jen jeden výraz pro bratra i bratrance, sestru a sestřenici. Proto v překladu to znamená blízké příbuzné.    

 

   Není pohoršlivé nazývat Marii Boží „Matkou?

   Oslovovat ji jako Boží Matku, není pohoršlivé. Zároveň tím vyznáváme, že její Syn je Bůh.

 

   Byla Maria pouze Božím nástrojem?

   Byla víc než pouhý pasivní Boží nástroj. Díky jejímu aktivnímu souhlasu přijal Bůh lidské tělo.

 

Náboženství pro děti:

 

   Proč je Maria i naší matkou?

   Marii nám dal za Matku Ježíš Kristus – „Ženo, to je tvůj syn… to je tvá matka.“ Tato slova, kterými se Ježíš obrátil s kříže na Jana, od  počátku chápe církev tak, že jimi byla svěřena do Mariiny ochrany. Proto je Maria i naší matkou a smíme ji prosit o přímluvu u Boha.

  

   Může nám Maria opravdu pomáhat?

   Ano, Mariinu pomoc zakoušeli lidé již od prvopočátku církve. Protože její láska k nám nikdy nepřestává, můžeme si být jisti, že se nás zastává v obou nejdůležitějších okamžicích našeho života: „… nyní i v hodinu smrti naší…“

 

   Opět se připravuje o Vánocích provedení Vánoční mše svaté od Jana Jakuba Ryby. Bližší informace budou uveřejněny na plakátcích u kostelů.

 

                   POZOR: Adorace v 15 hod. v neděli 16. 12. nebude v Hrusicích, ale v kapli v Mnichovicích!

Dá-li Pán Bůh, vánoční pořad bohoslužeb 2018,2019:

Datum

Mnichovice

Hrusice

Chocerady

Ondřejov

Poznámka

22. 12.

sobota

---

---

16,30

18,30

Mše sv. s nedělní platností

23. 12.

4. neděle advent.

8,30

10,30

---

---

 

24. 12.

Štědrý den

24.00x

16,00°

---

---

° Dětská

x Rybova vánoční mše

  25. 12.

Narození Páně

---

10,30°

15,00

---

° Dětská

26. 12.

Sv. Štěpán

---

10,30 x

---

---

x Rybova vánoční mše

29. 12.

sobota

---

---

16,30

18,30

Mše sv. s nedělní platností

a obnovou manžel. slibů

30. 12.

Sv. Rodina

8,30

10,30

---

---

Obnova manželských slibů

  31. 12.

Sv. Silvestra

16.00

---

---

---

Mše sv., adorace,

Te Deum na poděkování

za uplynulý rok

1. 1. Panna Maria,

Matka Boží

8.30

10,30°

16.30

18.30

° Dětská

Světový den modliteb

za mír

4. 1. pátek

17,30

---

---

---

 

5. 1. sobota

---

---

16,30

18,30

Ze Slavnosti Zjevení Páně

Mše sv. s nedělní platností

6. 1. neděle

8,30

10,30°

---

---

Slavnost Zjevení Páně

° Dětská

12. 1. sobota

---

---

16,30

18,30

Ze Svátku Křtu Páně

Mše sv. s nedělní platností

13. 1. neděle

8,30

10,30°

---

---

Svátek Křtu Páně

Konec vánoční doby

 

28. 12. 2018 a 2. 1. 2019 mše svaté v Mnichovicích nebudou.

Ve Struhařově bude mše svatá s obnovou manželských slibů.

až v neděli 30. 12. 2018 v 15 hod.

3. 1. bude mše svatá v 15 hod. ve Zvánovicích.

Mše svatá v 18,00 hod. v Senohrabech bude až 24. 1. 2019.

 

Betlémy lze shlédnout v kostelech před nebo krátce po mši svaté

či po domluvě s knězem až do konce ledna.

 

   Kéž je pro nás kostel vždy domem modlitby, ve kterém se setkáváme s Ježíšem, Pannou Marií a svatým Josefem.  P. Ivan