Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - říjen 2012

25. 10. 2012

mozaika.jpg 

 

 

 

 

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE  (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď:  půl hodiny před mší svatou

Růženec:  půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace:  první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,   každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 (školní děti);  So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                       Katechumeni: St večer

Svátost manželství:  příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                     Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie)       Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec:  půl hod. před mší sv.                                 Náb.: po mši sv. a St 13 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)             Mše sv.: 5. 7. – 11 h.

                                                              Poutní mše sv.: So po sv. Martinu 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy)                     Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.                        Náb.: St 14 h.                                                       

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny) (mimo zimní období)   Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                           Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.    Adorace:  třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: Út 17 od pěti let, 17,30 školní;

 3. Út 17,30 Bohoslužba slova (v době školního vyuč.)  

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz

 

Slovo duchovního otce

 

 

ABYCHOM NA PŘÍMLUVU SV. VÁCLAVA DOSÁHLI

MÍRU A POKOJE V NAŠÍ ZEMI.

   Tak to zaznívá v přímluvách k českým patronům. Možná se nám to zdá neaktuální. Jistě v době války, v době ohrožení našeho národa se lidé utíkali k sv. Václavu.

   Nyní je doba míru a pokoje. Je tomu skutečně tak? Kolik je nepokoje v lidských srdcích, kolik válek v rodinách.

   Nebyl jsem dopoledne ve Staré Boleslavi, ale poslouchal jsem přenos v rádiu. Nejkrásnější moment byl, když ve chvíli ticha bylo slyšet zpěv ptactva, žádný stres, žádná nervozita. I my můžeme mít takovou pohodu ve svém srdci.

   Jak ji dosáhnout? Když, tak jako sv. Václav, se spojujeme s Pánem Ježíšem, knížetem pokoje, ve sv. přijímání. Čisté srdce plné Boha, to je země míru a pokoje.

   Takovou zemi měla ve svém srdci Panna Maria. Tak i růženec nám pomáhá k vnitřnímu zklidnění. I sv. Václav byl ctitelem Panny Marie. Svědčí o tom Staroboleslavské paládium.

   Církev v naší vlasti, má být solí země, světlem pro druhé. Tou církví nejsou jen biskupové a kněží, ale i všichni křesťané.

   Kéž kráčíme ve šlépějích sv. Václava, jako on kráčel ve šlépějích Pána Ježíše a s pomocí Panny Marie jsme šiřiteli Božího pokoje.  

                                                                                                       Amen.                                                    

 

   7. 10. měla neděle přednost před památkou Panny Marie Růžencové. Ten den byly Panně Marii zasvěceny dvě děti, které byly pokřtěny (v Mnichovicích Kryštof Dominik Rybák ze Strančic a v Hrusicích František Xaverský Maria Karel Zicha z Kostelních Střímelic).

   V Hrusicích, kde byl kostel dost plný, také byla 4 první svatá přijímání (Štěpán Padevět, David Zicha, Veronika Zichová a Marie Zichová). Radost je i z toho, že i jejich rodiče (3 páry) přistoupili k sv. přijímání. První sv. zpověď byla s kající pobožností v sobotu dopoledne v Mnichovicích v kapli na faře.

   V evangeliu jsme slyšeli o nerozlučitelnosti manželství a o tom, že máme nechat děti přicházet k Pánu Ježíši, nebránit jim.

   Odpoledne při adoraci v Mnichovicích bylo rozjímání na tato dvě témata: Věrnost a Víra

   Rok víry. Věrnost i kněží svým závazkům. Rodiče brání svým dětem jít k Pánu Ježíši, když jim nedávají dobrý příklad zvláště v rodinách, kde oba nejsou věřící (dají přednost televizi, spánku v neděli dopoledne, sportu). Dítě nemá samo odvahu jít za Pánem Ježíšem. V rodině,

kde víra u jednoho z rodičů chybí, opět pohodlnější příklad strhne na nesprávnou stranu. Jsou to i bolesti Panny Marie, naší nebeské Matky. Čím blíž jsme Kristu a k Panně Marii, tím víc nás to také bolí.

 

 

Různé

 

   V sobotu 13. 10. bylo blahoslaveno 14 františkánských mučedníků. Na pokrytí nákladů je určena sbírka z minulého týdne: Mnichovická farnost 3 052 Kč a hrusická 4 541 Kč.

 

   náboženství pro dospělé v Mnichovicích se probírá Abrahám a Sára, Izák a Rebeka, Ezau a Jakob, 12 synů, Josef egyptský…

   Již bylo o Abrahámovi - jeho víra a poslušnost. Také zjistil, jak se nevyplácí lež. Zato byla vyzdvižena jeho velkorysost, když Lotovi nabídl, aby šel nalevo, že půjde napravo nebo opačně.

   V programu náboženství pro školní děti v Choceradech a Ondřejově došlo ke změně hodiny, protože se změnil rozvrh ve škole.

 

   Děti v kostele - je potřeba je nejen naučit se modlit k andělu strážnému, ale i rodiče by se měli modlit k andělům strážným svých dětí. Pokud dítě v kostele kope do lavice, bouchá či hází klíči nebo má nějakou jinou hlučnou hračku, nemůže za to. Mohou za to ale rodiče nebo starší sourozenci, že nepředvídají a nevezmou do kostela dítěti jen tichou plyšovou hračku. Dunění lavic kolikrát vypne mikrofon. V Mnichovicích i Hrusicích je zapnutý vždy jen jeden mikrofon, do kterého jdou silnější zvuky. Tak se může stát, že je v té chvíli mikrofon, do kterého mluví kněz, nečekaně vypnut. Děti by už od ma-lička měly vědět, že v kostele se chováme jinak než na hřišti, ve školce apod. Už od malička má dítě přicházet za Pánem Ježíšem s posvátnou úctou.

 

   14. 10. byla pokřtěna v Mnichovicích Lucie Ovečková z Božkova, kterou pokřtil strýc P. Libor Ovečka.

 

   V Mnichovicích byl ve všední den při návštěvě bohoslužeb neslavný rekord - jen jedna účastnice na mši sv. v úterý!  Uprostřed přišla ještě druhá. Zatímco v Senohrabech se schází 25 věřících v malé kapli, ani se tam nevejdou.

 

   k patří panu Hájkovi a jeho dětem Alžbětě a Jakubovi za posekání zahrad v Mnichovicích. Do sekání zahrad v Mnichovicích se zapojil i pan Procházka.

   V Choceradech se o zahradu stará pan Nosek, v Ondřejově sl. Kuříková, v Hrusicích Mgr. Sklenář. Dík patří také jim. O dalších případných pomocnících při sekání nevíme a děkujeme i jim, neradi

bychom někoho opomenuli.

   Poděkování patří i těm, kdo si všímají, co je kde potřeba opravit a nečekají, až budou požádáni. Je to např. pan Hrdina v Choceradech, který si všiml, že při dešti zatéká nízkou střechou u postranního vchodu do fary a s pomocí manželky vyměnil rozbité tašky.

  

   21. 10. bude sbírka na misie.

 

   27. 10. bude v Ondřejově v 18,30 hod. poutní mše sv. s udílením svátosti nemocných předem přihlášeným.

 

   11. 11. bude v Kostelních Střímelicích poutní mše sv. k svatému Martinu v 15 hod. Dík těm, kdo pomohou s náročným úklidem kostela po stavebních úpravách (nová okna, oprava zdí, stropu), které mají potom dál pokračovat.

 

   Vikariátní konference byla tentokrát v Mnichovicích. Díky za pomoc patří všem, kteří pomohli připravit snídani, přinesli chlebíčky a buchty a pomohli s nádobím. Jelikož kněží se sešla jen polovina, byli pozvání na snídani na faru všichni, kdo se zúčastnili mše svaté. Byly hodně zastoupeny i Senohraby a věřících se sešlo na 20.

 

             Dá-li Pán Bůh, dušičkový maratón (letos trochu jinak):

 

Den

Hodina

Místo

 

Ne

28. 10.

15

Struhařov

Mše sv.

po mši sv. pobožnost na hřbitově

Čt

1. 11.

12

Hrusice

Mše sv.

po mši sv. pobožnost na hřbitově

15

Zvánovice

Mše sv.

po mši sv. pobožnost na hřbitově

2. 11.

10

Chocerady

Mše sv.

po mši sv. pobožnost na hřbitově

17,30

Mnichovice

Mše sv.

Ne

4. 11.

14,30

Mnichovice

Pobožnost na hřbitově

15

Mirošovice

Pobožnost na hřbitově

15,30

Ondřejov

Pobožnost na hřbitově

16

Hradové Střímelice

Pobožnost na hřbitově

Ne

11. 11.

15

Kostelní Střímelice

Poutní mše sv.

po mši sv. pobožnost na hřbitově

Ne

18. 11.

14,30

Strančice

Pobožnost na hřbitově

15

Menčice

Pobožnost u kříže

15,30

Klokočná

Pobožnost na hřbitově

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář