Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - říjen 2014

26. 10. 2014

 

MOZAIKA

10 / 2014

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 15,10 h.                                                      

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

 

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz

Slovo duchovního otce

 

VŠECHNO MOHU V TOM, KTERÝ MI DÁVÁ SÍLU

   Mnozí čerpají sílu z dobrého motivu k činnosti. Např. chtějí něco dokázat, ať už sobě nebo druhým. Sportovci chtějí vyhrát zápas, mistrovství. Někdy je to i touha přežít či láska k dětem, která je motivem k silné oběti.

   Také může přijít zklamání, nikdo to neocení, nepochopí… I Pán Ježíš prožíval zklamání, ale dokázal zklamání zabudovat do své touhy po záchraně duší.

   „Ten už se neobrátí.“ To je rezignace, ztráta naděje, třeba jen po ztrátě víry u vlastních dětí. Místo toho by měla být oběť nabízená Bohu za obrácení, záchranu dětí.

   Naše spojení s Kristem obnovované ve sv. přijímání, ve sv. zpovědi, i při duchovním sv. přijímání, tedy při adoraci nebo i při každé modlitbě, nyní v říjnu s Pannou Marií v růženci. To je cesta k tomu, abychom měli stále dostatek síly ke všemu, co přijímáme.

   Panna Maria netoužila po nějaké originalitě, žila ve skrytosti. Chtěla však plnit vůli Boží a Bůh jí k tomu dával sílu.

   Tam, kde není víra, tam mizí touha plnit vůli Boží, tam se ztrácí motiv pro některé naše činnosti, tam už není síla se o něco snažit.

   Posilujme svou víru v modlitbě růžence, ve sv. přijímání, ve sv. zpovědi, duchovní četbou, účastí na mši sv., abychom v síle Kristově mohli konat veliké věci.                                   P. Ivan

 

Ze života farností

 

   22. 9. jsme se rozloučili při mši sv. v Hrusicích s paní Františkou Barešovou z Třemblat, která se dožila 94 let. Do poslední chvíle chodila každou neděli na mši sv. v Mnichovicích.

 

   28. 9. byla v Hrusicích svatováclavská poutní mše sv., letos vyšla na neděli. Zároveň byla pouť ve Staré Boleslavi, kde pan nuncius korunoval Palladium korunkami posvěcenými Svatým otcem Františkem v Římě. Zároveň byla ten den sbírka na Církevní školství: v mnichovické farnosti se vybralo 4 573 Kč, v Hrusicích 2 281 Kč.

 

   V říjnu se modlíme ve všední dny před mší sv. opět Biblický růženec (před každým Zdrávasem je jedna věta z Písma svatého).

   Děti na náboženství mají Živý růženec. Každé dítě se modlí jedno Tajemství a Zdrávas, případně celý Desátek Po týdnu se Tajemství posunuje.

 

   V Mnichovicích byla v neděli 5. 10. pokřtěna Eliška Kateřina Zdražilová z Mnichovic.

 

   9. 10. byla mše sv. v Senohrabech s o. b. Karlem Herbstem. Udělil při ní Lucii Isufov roz. Mikoláškové Svátost biřmování.  

 

   V kapličce ve Strančicích byla v neděli 12. 10. poslední mše sv. před zimním obdobím. Ještě se tam sejdeme při Dušičkovém maratonu, potom, dá-li Pán Bůh, zase až po Velikonocích.

 

   12. 10. bylo jako před pěti roky, sčítání návštěvníků bohoslužeb. Zároveň s výší sbírek ze mší sv. s nedělní platností se mají lístky odevzdat na arcibiskupství. Je to akce ve všech diecézích Čech a Moravy.

 

Různé

 

   Náboženství v Ondřejovězměnu, druhé je pro starší děti ve středu až v 15,10 hod. podle nového rozvrhu ve škole.

   Opravte si barevné skládačky (omylem jich je vytištěno 500 na křídovém papíru, místo 50 na obyčejném, které by bylo možno podle potřeby aktualizovat).

 

   Dítě z páté třídy se na náboženství ptalo: „Když člověk umře, jde jeho duše do nebe nahá nebo jaké má šaty?“ Odpověď je vlastně v evangeliu 28. neděle – Podobenství o královské svatbě. Někteří byli vyhnáni ven, protože na sobě neměli svatební roucho. Ve chvíli sv. křtu naše duše získala zvláštní oblečení, kterému se říká: „Roucho milosti posvěcující.“ Ztrácíme jej těžkým hříchem, obnovujeme ve sv. zpovědi. Přicházíme na svatební hostinu při mši sv. v tomto rouchu.

  

   Při náboženství probíráme hlavně podobenství. Děti si do sešitu lepí jednotlivá podobenství a k tomu si malují odpovídající obrázky, případně připisují poznámky.

  

   Poutní mši sv. v Ondřejově oslavíme v sobotu 25. 10. 2014. Pokud budou zájemci, bude při ní opět udělovaná pro předem přihlášené svátost Pomazání nemocných. Na přijetí svátosti se máme připravit hlavně dobrou svatou zpovědí.

 

   V úterý 11. 11. jen den Válečných veteránů. Pan kardinál Duka byl pozván starostkou do Chocerad, kde u příležitosti ukončení první světové války bude požehnán nový pomník. Potom bude v 17,30 hod. na Komorním Hrádku mše sv. Náš Pater se této slavnosti také zúčastní. Proto nebude ten den mše sv. v Mnichovicích. Nabízí 4 volná místa v autě těm, kdo by měli zájem s ním jet. Ostatní jsou zváni k účasti na této oslavě také.

 

   19. 10. je Misijní neděle. Modlíme se za Misie a je na ně sbírka.

   V kostele jsou k dostání stolní kalendář, misijní kalendář, skládačka…

   Pan kardinál získal pro naše diecéze po   splnění tří obvyklých podmínek odpustky pro duše v očistci na dobu 25. 10. - 8. 11.

 Dá-li Pán Bůh mše sv. a modlitby za duše v očistci (Dušičkový maraton) v našich farnostech, budou podle přiloženého pořadu:

  

Den

Hodina

Místo

 

Ne

26. 10.

8,30

Mnichovice

Mše svatá

10,30

Hrusice

Mše svatá

15,00

Struhařov

Mše svatá

16,00

Struhařov

Pobožnost na hřbitově

So

1. 11.

15,30

Ondřejov

Pobožnost na hřbitově

16,00

Chocerady

Pobožnost na hřbitově

16,30

Chocerady

Mše svatá s nedělní platností

18,30

Ondřejov

Mše svatá s nedělní platností

Ne

2. 11.

8,30

Mnichovice

Mše svatá

10,30

Hrusice

Mše svatá

12,00

Hrusice

Pobožnost na hřbitově

14,30

Mnichovice

Pobožnost na hřbitově

15,00

Mirošovice

Pobožnost na hřbitově

15,30

Hradové Střímelice

Pobožnost na hřbitově

Čt

6. 11.

15,00

Zvánovice

Mše svatá

16,00

Zvánovice

Pobožnost na hřbitově

So

8. 11.

16,30

Chocerady

Mše svatá s nedělní platností

18,30

Ondřejov

Mše svatá s nedělní platností

Ne

9. 11.

8,30

Mnichovice

Mše svatá

10,30

Hrusice

Mše svatá

14,30

Strančice

Pobožnost na hřbitově

15,00

Menčice

Pobožnost u kříže

15,30

Klokočná

Pobožnost na hřbitově

So

15. 11.

11,00

Kostelní Střímelice

Poutní mše svatá

12,00

Kostelní Střímelice

Pobožnost na hřbitově

16,30

Chocerady

Mše svatá s nedělní platností

18,30

Ondřejov

Mše svatá s nedělní platností