Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - říjen 2018

19. 10. 2018

MOZAIKA 

10 / 2018

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 15,00 h. adorace 15,00 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                        Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                        Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 13,45 h.    

Modlitby taťků: Pá - 21 hod.                                                  

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv., Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00   

 Večerní chvály: 1. pondělí - 20,15 hod. - Za mír v rodinách a ve světě

 Náboženství dětí: St 18,00 hod.

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                     Modlitební setkání Čt - 18 h.

     Náboženství pro děti před mší svatou                    Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.        

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost, Masaryk. nám. 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

 

Slovo duchovního otce

                                    

   Byly doby, kdy jsme se v říjnu před mší svatou ve všední dny modlili Biblický růženec. Na ukázku jeden desátek:

 

ZVĚSTOVÁNÍ VTĚLENÍ KRISTA (Lk 1,26-38)

  1. V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se  jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s  mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria.

  2. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milosti plná! Pán s tebou.“

  3. Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co ten pozdrav má znamenat.

  4. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.“

  5. „Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.“

  6. „Bude veliký a bude nazván Syn Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“

  7. Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám!“

  8. Anděl jí odpověděl: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní!“

  9.  „Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží!“

10.  Maria řekla: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.                                        P. Ivan

  

Ze života farností

 

   Poslední týden v září jsem byl nachlazený, dost jsem kašlal. Proto byly mše svaté večer v Mnichovicích na faře. Ve čtvrtek před svatým Václavem mi bylo doporučeno, abych nejezdil do Senohrab na mši svatou, ale šel k lékaři, abych nedostal zápal plic. Poutní mši  svatou v Hrusicích jsem ještě odsloužil, ale dál to nešlo. V  Choceradech přišli lidé k zavřenému kostelu, v Ondřejově mě zastoupil P. Jan Ihnát SDB, v neděli v Mnichovicích P. Viktor Frýdl z  Mukařova a v Hrusicích P. Pavel Šimůnek SDB z Prahy - Kobylis. Adoraci v neděli odpoledne v Ondřejově měl jáhen Zdeněk Dubský. Všem, kdo zástupy sehnali i těm, kteří mě zastoupili, veliký dík. V pondělí jsem u paní doktorky dostal antibiotika - měl jsem nález na průduškách. Jinak u paní doktorky je vždy plná čekárna nemocných lidí. Říkal jsem si, že lidem jde hlavně o zdraví těla. Na zdraví duše tolik nemyslí, takové fronty u zpovědnice většinou nemívám. Mše svaté byly v Mnichovicích ve všední dny zase na faře, ve Zvánovicích mše  svatá nebyla. Ještě nejsem úplně fit, mám jít ještě jednou na kontrolu. Nedělní mše svaté ale již zase mám sám. Ještě že je hodně teplý podzim. Děkuji všem, kdo se o mne starali, nakoupili, navařili, abych nemusel ven a byl v teple. Jinak se omlouvám dětem, že některé náboženství nebylo.            P. Ivan

 

   V neděli 14. 10. byla ve Strančicích, podle zvyku z předchozích let, poslední letošní mše svatá. Další bude, dá-li Pán Bůh, po Velikonocích 2019.

 

   16. 10. jsme se před uložením do hrobu na místním hřbitově rozloučili v ondřejovském kostele s paní Růženou Kölblovou.

 

   18. 10. jsme se při mši svaté v Hrusicích rozloučili s paní Marií Vávrovou.  Potom byla uložena do hrobu na hrusickém hřbitově.

 

Různé

 

   Připomínáme si svatořečení papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II. před čtyřmi roky (27. 4. 2014). Nyní (14. 10. 2018) byl svatořečen také papež Pavel VI.

 

   Pavel VI: měl velmi blízký vztah k našemu panu kardinálovi Josefu Beranovi. Věděl o jeho věznění za války a za krátko i po válce. Věděl dobře, jak vše obětoval za náš národ, který tolik miloval. Pana kardinála Berana, který se nesměl vrátit domů ani po smrti, nechal pohřbít do krypty svatopetrské baziliky ve Vatikánu mezi papeže.

 

   O Janu XXIII. je známo, že měl velkou starost o celou církev, nemohl ani spát. Jednou v noci slyšel Kristův hlas: „Jene, ještě jsem tu já.“

  

   Jako bohoslovec jsem byl ještě s jedním spolubratrem v Krakově. Měli jsme domluvený nocleh v jednom klášteře. Vlak měl ale zpoždění, tak jsme se na bránu kláštera nedotloukli. Chodili jsme po Krakově a modlili se růženec. Když jsme se ho domodlili, byli jsme na Wawelu, kde šel kolem nás kněz. Ptali jsme se ho, kde je seminář, abychom tam přespali. Byl to P. Diviš, sekretář otce biskupa Karola Wojtyly. Podíval se na nás a řekl: počkejte chvíli a šel nahoru. Za chvíli se vrátil a pozval nás dál. Mě poznal, protože na nedávném pohřbu kardinála Štěpána Trochty jsem držel mitru pana kardinála Františka Tomáška. Nechali nás tam přespat. Ráno jsme šli na mši svatou, kterou měl kardinál Karol Wojtyla. Po ní nás pan kardinál pozval na snídani. To byly hluboké zážitky, zvláště když jsme se později dozvěděli, že bude pan kardinál papežem.

 

   V minulých dnech jsem byl zavolán k umírajícímu ing. Josefu Novákovi do Pyšel. Sice momentálně nepatřil bydlištěm do naší farnosti, ale jezdil na mši svatou do Mnichovic a tím se zařadil také mezi farníky. Znal jsem se s jeho rodinou již z Prahy, kde chodil ke svaté Ludmile. Blízký kontakt s rodinou jsem tehdy navázal přes udělené svátosti. Takový blízký vztah bych přál i jiným rodinám. To se nedá ale okamžitě nadiktovat, to prostě vyroste během času.

 

Z náboženství pro dospělé:

 

Děti se často ptají: „PROČ?“ Často tuto otázku používáme také. Např.:

 

Proč je Maria i naší Matkou?

  Marii nám dal za matku Ježíš - „Ženo, to je tvůj syn…to je tvá matka.“

 

Proč Ježíš po celých třicet let nevystoupil na veřejnosti?

   Bůh chtěl, aby se Ježíš narodil do lidské rodiny a vyrůstal v ní. Povýšil tím rodinu na místo Božího přebývání a učinil ji pravzorem společenství, které si navzájem pomáhá. Ježíš byl dítětem, které přijímalo od rodičů lásku, péči i výchovu.

 

Náboženství pro děti:

 

   V Mnichovicích při náboženství je také adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní, zrovna tak v Choceradech. Nyní začínáme i v Ondřejově. Tam byl Pán Ježíš vystaven na faře, ale možná bude lepší, když začněme v kostele a některá maminka pak bude pokračovat v adoraci, zatímco s dětmi budeme pokračovat na faře.

   Jde mi o to, aby děti měly rády Pána Ježíše, Pannu Marii. Všechno ostatní je vedlejší.

 

   Pro pracovní vytížení Mgr. Petra Sklenáře, který mimo jiné učí  v  Hrusicích náboženství, bylo zažádáno o kanonickou misi také pro  Mgr. Leoše Procházku, který má sám zájem pomáhat a má  vystudovanou Teologickou fakultu. Paní Jitka Vaněčková, o které se také uvažovalo, je také časově zaneprázdněna.

   Obracím se opět na rodiče s prosbou, aby nenechávali náboženství jen na těch, kdo děti učí, ale také je sami vedli k Pánu Bohu, ať už svým příkladem nebo i tím, že jim řeknou svoje zkušenosti z duchovního života.

   Je normální, že rodiče s těmi nejmenšími dělají úkoly z různých předmětů. Tak by mělo být také normální, že si udělají čas a povídají si s nimi o Božích věcech.

   Hlavně se milí rodiče s dětmi modlete tak, jak to kde snesou, aspoň jeden Zdrávas nebo třeba svými slovy. U těch pokročilejších třeba i desátek růžence. Učte své děti i rozjímat, třeba o houbách - jsou houby jedlé a houby jedovaté. Podobně některé učení je dobré a jiné škodí.