Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - srpen 2012

15. 8. 2012

MOZAIKA 08 / 2012

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE  (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď:  půl hodiny před mší svatou

Růženec:  půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace:  první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,   každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 (školní děti);  So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                       Katechumeni: St večer

Svátost manželství:  příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                     Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie)       Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec:  půl hod. před mší sv.                                 Náb.: po mši sv. a St 12 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)             Mše sv.: 5. 7. – 11 h.

                                                              Poutní mše sv.: So po sv. Martinu 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy)                     Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.                        Náb.: St 13 h.                                                       

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny) (mimo zimní období)   Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                           Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)         

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.    Adorace:  třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: Út 17 od pěti let, 17,30 školní;

 3. Út 17,30 Bohoslužba slova (v době školního vyuč.)  

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice

 

Slovo duchovního otce

 

„UŽ JE TOHO DOST“

   Eliáš a Mojžíš při Proměnění Páně na hoře Tábor, to jsou dvě postavy, o kterých by se dalo povídat celý rok na náboženství.

 

   Obdivujeme víru Eliáše, víme, jak ji hájil a uhájil proti 400 pohanským prorokům. Pak musí utíkat před Jezabel. Ve chvíli, kdy říká: „Už je toho dost,“ přeje si zemřít. Ale Bůh posílá anděla s chlebem a v síle toho pokrmu pak jde dál 40 dní a 40 nocí.

 

   I nám někdy dojde trpělivost a řekneme: „Už je toho dost!“ Třeba rodičům s dětmi - přestaňte zlobit, už je toho dost. Nebo s životním partnerem, se sousedy, s šéfem v práci apod. Ale i sami se sebou nemáme vždy dost trpělivosti.

 

   Nevěřící lidé nesnadnou situaci řeší bez Boha, třeba útěkem z  manželství, výpovědí v zaměstnání apod. Věřící mají Živý chléb, který jim podává kněz ve svatém přijímání jako taky takový anděl. Někdy je pro nás v těžké nemoci tím andělem lékař, když nám předepíše lék, který zabere.

 

   Malé dítě nesnadnou situaci řeší jak? Rozbrečí se a běží k mamince. I my máme možnost utíkat k mamince nebeské, k Panně Marii. Tak útěk ke Kristu, k Panně Marii, to je správný útěk z naší netrpělivosti, kdy si říkáme: „Už je toho dost.“ Když se utíkáme ke Kristu, On nám neřekne: „Běž s tím k mamince, Panně Marii, já na Tebe nemám čas,“ ale dá nám svoji posilu ve svatém přijímání. Posílí nás sebou samým.

 

   Kéž nás příběh o Eliášovi učí řešit těžké situace útěkem k Panně Marii, útěkem ke Kristu.

     

Ze života farností

 

   5. července v 11 hod. v Kostelních Střímelicích byla mše svatá. Současně byl v televizi přenos mše svaté z Velehradu. Obava, že bude prázdný kostel, se nenaplnila (víc než 40 lidí). Na přenosné varhany hrál, jako každoročně, pan Petr Mašlaň z Prahy. Letos se k jeho hře připojil i ing. Josef Zicha hrou na housle a jeho vnuk Jan na čelo.

 

   5. 7. byla večer mše svatá v Choceradech. Přijeli studenti z Plzně i se studentským kaplanem.

 

  12. 7. byli oddáni v Mnichovicích Petr Novák ze Strančic a Helena Tržická z Prahy. Byla to mimořádná událost, svatby v našich farnostech nebývají tak často. Sami si krásně vyzdobili kostel i paškál, který

nám připomíná, že nevěsta katechumenka, dá-li Pán Bůh, bude o Velikonocích pokřtěna.

 

   Trávu kolem kostela posekal před svatbou s panem Prodanem ženich. Po svatbě dostali na kostelní zahradě zvláštní dar - bílou klec s bílými holubicemi a klíček od klece, aby holuby mohli vypustit. Holubi pak letěli vzhůru k nebi. Stejně tak modlitby novomanželů mají směřovat k nebi. Klec nám může také připomínat otroctví hříchu, z kterého se dostáváme ve svaté zpovědi, ve svatém křtu. Bílé balonky, které dostaly a vypustily děti, směřovaly také vzhůru a tím nám také připomínaly cíl našeho života.

 

   V promluvě zaznělo, že svátostí manželství vstoupili do společného života, který bude trvat pouze do smrti jednoho z manželů, ale svatý křest je začátek Božího života, který nikdy nekončí.

 

   26. 7. na Památku rodičů Panny Marie byla mše sv. v Senohrabech (4. čtvrtek v měsíci).

 

   V sobotu 28. 7. byla v 10 hod. poutní mše sv. ke cti sv. Jáchyma a sv. Anny v kapličce sv. Anny ve Strančicích. Přišlo přes 50 věřících. Po mši sv. byla krátká adorace.

   Z oblasti Strančic je již šestá katechumenka. To je plod mší sv. a modliteb ve Strančické kapličce.

 

   Ze sobotní promluvy: Kvůli Kristu uctíváme Pannu Marii, stala se Matkou Boží. Kvůli Panně Marii uctíváme i její rodiče, sv. Jáchyma a sv. Annu. Narodila se jim dcera, která nikdy neměla nic společného s hříchem, ani s hříchem dědičným.

   Děti, rodiče, prarodiče - tři generace dnes - jaké jsou mezi nimi vztahy, jak je to s předáváním víry? Děti někdy víru ztrácejí a rodiče jsou z toho nešťastní. Ale je také opačný případ - rodiče jsou nevěřící a děti se stávají v dospělém věku katechumeny.

   Vyprošujme, aby svatí rodiče zůstali svatými až do konce a hříšní rodiče, aby se obrátili. Panna Maria je Královna všech svatých a útočiště hříšníků. A tak jistě i její rodiče můžeme prosit o přímluvu za svaté i za hříšníky. Amen.

 

Různé

 

   V Ondřejově byl několik let opravován kostel. Letos začala oprava fary, repasují se okna a dveře. Také se dělá přívod vody na faru a ke kostelu. Kromě toho jsou výdaje jako elektřina, pojištění aj. Na tento provoz i opravy přispívají při sbírce pouze ti, kdo chodí

v Ondřejově na mši sv. v sobotu večer. Podíl by měli mít ale i ti, kdo chodí na mši sv. v neděli ráno. Jiné zdroje příjmu v Ondřejově nejsou. Proto se zavádí i sbírka při nedělní mši sv. Dík za pochopení.

   Od října vyhlásí Svatý otec Rok víry a tak naše úsilí má být nejen abychom měli co největší vzdělání, ale abychom ve víře co nejvíce rostli. Známe podobenství o síti. Síť je Církev. V ní jsou malé a velké ryby. Dítě, které se dostane ve sv. křtu do této sítě, je malé, ale víra, kterou při sv. křtu obdrží, odpovídá jeho věku. Tato víra má růst, jako malé dítě roste, dospívá. Bylo by směšné, kdyby vysokoškolák neuměl počítat základní počty bez kalkulačky, tak je komická víra dospělých, která je na úrovni nemluvněte.

   Kéž jsme jednou jako velká ryba vyloveni pro nebe.

 

   Prázdniny rychle utíkají. Ve školním roce 2012-2013 bude náboženství, dá-li Pán Bůh, opět na farách. To znamená v Hrusicích, v  Choceradech, v Ondřejově a v Mnichovicích. Už během prázdnin přijďte rodiče přihlásit své děti, nejlépe v návaznosti na mši sv. Na nové děti i na ty, které již chodily, se těší P. Ivan, Mgr. Petr Sklenář a katechetka pí. Vl. Sklenářová.

      Dá-li Pán Bůh,

bude výuka Římskokatolického náboženství v roce 2012/2013:

DEN

HODINA

MÍSTO

KATEGORIE

1. HODINA

Úterý

17,00

fara Hrusice

mladší děti od 5 let

11. 9.

Úterý

17,30

fara Hrusice

starší děti

11. 9.

Středa

12,00

fara Chocerady

školní děti

12. 9.

Středa

13,00

fara Ondřejov

školní děti

12. 9.

Středa

18,00

fara Mnichovice

katechumenát

12. 9.

Středa

18,00

kostel Mnichovice

dospělí

12. 9.

Pátek

14,00

fara Mnichovice

školní děti

14. 9.

Pátek

14,00

fara Mnichovice

nové školní děti

14. 9.

Sobota

10,00

fara Mnichovice

předškolní s doprovodem

15. 9.

 

   V pátek 14. 9. 2012 bude v Mnichovicích ve farní kapli na zahájení výuky mše sv. ve 14 hod.

   Každé 3. úterý v měsíci bývá v Hrusickém kostele v 17,30 h. bohoslužba slova.

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář