Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - srpen 2018

28. 8. 2018

MOZAIKA

08 /2018

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 14,30 h. adorace 14,30 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                        Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                        Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                         

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 13,45 h.    

Modlitby taťků: Pá - 21 hod.                                                  

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv., Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00   

 Večerní chvály: 1. pondělí - 20,15 hod. - Za mír v rodinách a ve světě

 Náboženství dětí:

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                     Modlitební setkání Čt - 18 h.

     Náboženství dětí před mší svatou                    Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.        

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Masaryk. nám. 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

 

Slovo duchovního otce

 

   Vrátil jsem se z exercicií (duchovních cvičení). Byly poprvé v pražském semináři. Sešlo se nás 22 kněží. Z našeho vikariátu jsme byli 2, ostatní byli většinou z  Moravy. Exercicie vedl P. Jaroslav Brož, který se věnuje kromě výuky na fakultě, sestrám Matky Terezy - Misionářkám lásky. Jezdí za nimi i do Indie a jiných částí světa. Obdivoval jsem ho, že měl exercicie bez papíru, zpaměti. Bylo to ale dost náročné kvůli vedru. Přednášky trvaly hodinu i více (mně stačí čtvrthodinka). Je dobře, když vypadneme z prostředí, kde žijeme celý rok, aspoň na  pár dní. Exercicie byly oživovány myšlenkami o Matce Tereze: Jeden spisovatel o ní napsal, když některý kněz káže, lidé usínají, když promluvila Matka Tereza, lidé začali plakat…

   Kéž nás vede Duch Svatý, abychom dokázali v pravý čas říci pravé slovo.                                                               P. Ivan

 

    K návratu domů z exercicií mi nabídl P. Frýdl odvoz autem ministrantem z Říčan. Mělo to jen jeden problém - kvůli opravám silnice hrozilo, že se nestihnu včas vrátit na mši svatou v Mnichovicích. Proto jsem požádal hrusického akolytu Mgr. Petra Sklenáře, aby mě zastoupil. Měl tedy bohoslužbu slova se svatým přijímáním a adorací. Díky mu!     

 

   Jinak seminář je velká budova, ale bohoslovců málo. Modleme se za nová kněžská povolání. K tomu máme také určené Adorace na 1. a 3. neděli odpoledne. Vyprošujte milost setrvání v dobrém i nám, všem kněžím. Díky.

 

Božské ctnosti – VÍRA, NADĚJE, LÁSKA.

 

   Ukázka, jak můžeme rozjímat o božských ctnostech:

   Víra - snažím se poctivě růst ve ctnosti víry, každodenním rozjímáním o tajemstvích víry, která jsou nám zjevena v životě Ježíše Krista?

   Modlím se každý den za růst víry?

   Hájím svou víru moudře a s láskou, když někdo mluví proti tomu, o čem vím, že je obsahem mojí víry?

   Pomohl jsem někomu překonat potíže s vírou?

   Naděje - hřeším proti ctnosti naděje tím, že jsem závislý na věcech tohoto světa?

   Snažím se spojovat každé své svobodné rozhodnutí aspoň kratičkou modlitbou o Boží pomoc?

   Snažím se nahlížet na všechno z hlediska věčnosti?

   Jak často jsem si dnes ztěžoval třeba jen ve svém nitru?

   Láska - řekl jsem dnes Bohu, že jej miluji?

   Zhřešil jsem proti lásce tím, že jsem mluvil o druhých nelaskavě?     

   Existuje někdo, komu se úmyslně vyhýbám, protože k někomu cítím odpor?

   Přinesl jsem dnes za někoho nějakou oběť?

 

   K Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. 8.:

   Po vysvěcení na kněze jsem byl poslán na Svatou Horu, která je zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie. Pak jsem přišel do Prahy k svaté Ludmile. Kostel byl v opravě, plný lešení a mše svaté se proto sloužili v kostele Na Karlově, který je také zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Moje další místo je opět mariánská farnost Mnichovice, ve které je také kostel Nanebevzetí Panny Marie – v Choceradech. Tak mě Panna Maria všude provází. Jsou však kostely, kde obraz či sochu Panny Marie moc nevidíme, ale ona je blízko Ježíši Kristu. Neviditelně při každé mši svaté. Kromě toho adoruje u svatostánku společně s anděly…

 

   Myšlenky z promluvy 19. neděle:

   Eliáš byl posilněn andělem na cestu dlouhou 40 dní. My jsme posilněni samotným Kristem. Dává nám sebe za pokrm na cestě, která má skončit v nebi…

   Pokora Ježíše Krista – sestoupil z nebe na zem, pak se vrací k Otci a znovu sestupuje při každé mši svaté. Dává se nám v podobě malé hostie…

  

Ze života farností

 

    V Choceradech vážně onemocněla pí. Hrdinová. Modleme se za ni. Je sloupem kostela, farnosti, stará se o všechno. Kdo ji v nemoci nahradí?

 

Různé

 

   S pomocí Správy majetku se v těchto dnech prodal pozemek v Myšlíně. 30 % ze zisku se odevzdává do Svépomocného fondu (naše farnost např. dostala každý rok příspěvek na opravu mnichovického kostela, 19% bude daň ze zisku, která se platí státu začátkem příštího roku).

   Ze zbylých peněz je potřeba opravit střechu na budově v areálu ondřejovské fary, opravit potřebuje střecha kostela a fary v Choceradech. V Hrusicích zbývá dokončit opravu střechy kostela. Oprava mnichovického kostela i se zdí kolem něj má být dokončena letos (příspěvek na opravu jsme dostali také od Ministerstva kultury a Městského úřadu v Mnichovicích). Všem patří veliký dík. Ten patří i našemu stavebnímu technikovi ing. Aleši Pešatovi, který peníze úspěšně shání. Potom sežene firmu, která vše opravuje a dohlíží, aby opravy dopadly dobře.Zbývá ještě oprava zdi kolem fary. V dalších letech, až se seženou peníze, čeká faru nový kabát i okna. 

   A tak z peněz nejenže nic nezbude, ale bude se nedostávat na další potřebné opravy.

   Rodiče už přemýšlí, do jakých kroužků přihlásí své děti. Ale měli by si také udělat okénko v týdnu, kdy budou své děti učit náboženství. Nemají to nechat jen na knězi, katechetovi či katechetce, ale jde o vzájemnou spolupráci. Když se děti naučí nějakou cizí řeč, není to špatné, ale u nebeské brány se na to nikdo ptát nebude. Učme děti milovat Pána Ježíše, Pannu Marii i ostatní svaté.

   Pokud nenajdete vhodný termín pro své dítě v rozvrhu náboženství, je možné se domluvit s knězem na dalším.

   Přihlásit se mohou i děti, které ještě nechodily na náboženství, případně i nepokřtěné.

 

   Ježíši, Maria, miluji vás, zachraňte duše!

DÁ-LI PÁN BŮH, ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ V ROCE 2018 / 2019:

 

první hodina

Čas

místo

kategorie

středa 12. 9.

13,45

fara Ondřejov

školní děti

středa 12. 9.

14,30

kostel Chocerady

+ adorace

školní děti

středa 12. 9.

17,30

kostel Mnichovice

dospělí

pátek 14. 9.

14,00

fara Mnichovice

školní děti mladší

a starší

sobota 15.9.

10,00

fara Mnichovice

předškolní děti

s doprovodem

neděle 16. 9.

mini náboženství

po mši sv.

sakristie Hrusice

děti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doba výuky náboženství v Hrusicích se teprve domlouvá.

 

V pátek 14. 9. bude na zahájení nového školního roku mše svatá na faře v Mnichovicích.